Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Blodsjukdomar > Trombocytos.

Trombocytos.

ICD-10: D75.2

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Trombocytplasmakoncentration, TPK, över 600 x 109/L. Essentiell trombocytos: TPK bestående > 450x 109/l och utan tecken till sekundär trombocytos.

Orsak

Oftast sekundär till infektion, inflammation, blödning, trauma/operation, fysisk ansträngning, reaktivt efter trombocytopeni vid alkoholmissbruk, malignitet eller splenektomi. Ses också som primär essentiell trombocytos där orsaken ej kunnat fastställas.

Symtom

De flesta patienter saknar symtom. Ibland förekommer dock huvudvärk, stickningar och värk i tår, fingrar och ansikte. Även yrsel. Ökad trombosrisk. Essentiell trombocytos innebär ökad trombosrisk såväl venöst som arteriellt.

Utredning

Hb, TPK, LPK, diff, EVF, SR, CRP, S-Fe, S-Ferritin, LPK, Diff, Blödningstid. STP.

 

Behandling

Akutremiss till medicinklinik vid TPK över 1500 x 109/L pga ökad blödningsrisk. Vid TPK över 1000 x 109/L finns även ökad trombosrisk varför kontakt med hematolog rekommenderas. Likaså hematologkontakt vid förhöjt TPK + Hb över 150 + EVF över 48. I övrigt måste behandlingen inriktas mot grundsjukdomen. Asymtomatiska patienter med TPK 1000-1500 x 109/L och normal blödningstid kan behandlas med ASA 75 mg x 1 i avvaktan på vidare utredning på hematologklinik. Vid hematologklinik ställningstagande till ASA eller Warfarinbehandling liksom benmärgshämmande behandling med mål TPK < 400×109.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ