Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Urinvägarnas sjukdomar > Urininkontinens hos kvinnor.

Urininkontinens hos kvinnor.

ICD-10: N39

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se avsnitten Urininkontinens i kapitlet Gynekologiska sjukdomar resp. Urininkontinens hos äldre i kap Geriatriska sjukdomar.

 

Behandling

Ansträngningsinkontinens: Om lindriga eller måttliga besvär initialt konservativ behandling: Behandla ev. övervikt, rökning, hosta, förstoppning. Bäckenbottenträning, ev. med hjälp av sjukgymnast/uroterapeut. Effekt på symtom kan ej förväntas innan två mån flitigt tränande. Träningsperiod om minst fyra mån innan uppföljning. Träningen kräver stöttning och uppmuntran! Östrogenbehandling skall ges lokalt i form av vaginaltablett eller vaginalkräm till postmenopausala kvinnor. Remiss till distrikts- eller inkontinenssköterska för hjälp med läckageskydd. Vid situationsbetingat läckage prövas lämplig storlek av Contelle uretrastöd (kostnadsfritt hjälpmedel) som appliceras innan läckageprovocerande aktivitet. Man kan också pröva en vanlig tampong istället för Contelle. Utvärdera efter 3-4 mån. Duloxetin kan prövas när enbart bäckenbottenträning inte räcker. Skall kombineras med sådan träning. Vid bristande behandlingseffekt eller vid mer uttalade besvär: Remiss gynekolog för ställningstagande till operation polikliniskt- oftast med goda resultat där 95 % blir bättre eller bra!

 

Överaktiv blåsa:Utvärdera miktionslista. Överdrivet vätskeintag? Blåsträning: pat får ”vänta ut” trängningen tills den går över. Till en början någon minut, därefter 5-10-15 minuter. Målet sätts att kissa var 3-4:e timma. Undvik att kissa ”för säkerhets skull”. Blåsträning kan ge mycket god effekt på en vecka. Östrogenbehandling lokalt (om slemhinnorna är mycket irriterade ger lokalbehandling ökad irritation med sveda etc. Börja då med per oral behandling med Östriol under en period!). Ev. antikolinergikum vilket relaxerar detrusorn och minskar kraften i blåskontraktionen. Diuretika kan användas så att patienten ”kissar ifrån sig” inför särskilda sociala aktiviteter. Behandling med elstimulering är ibland aktuellt. Botoxinjektioner i blåsmuskeln ger god men övergående effekt. Uretritbehandling med transvaginal uretramassage och lokal kortisonapplikation i uretra prövas av vissa läkare.

Desmopressin användes till personer med överaktiv blåsa inför speciella aktiviteter (högst 1 gång/dygn, kontraindicerat vid hjärtsvikt, minskar urinutsöndringen under 6-8 tim).

 

Vid oklar inkontinensblandinkontinens eller om man misstänker fistlar eller missbildningar: remiss till gynekolog-/urologklinik.

 

Aktuella Mediciner

Antikolinergikum:

T Toviaz  4/8mg, startdos 4 mg 1 x 1. No 28/84/90st.

T Vesicare.

Diuretika: T Furosemid.

Östrogen:

Östradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltabl Vagifem.

Östriol: Vag/Vaginalkräm Ovesterin.

Övriga

DesmopressinT Minirin.

Duloxetin: K Yentreve.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ