Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Geriatriska sjukdomar > Urinstämma. Urinretention hos äldre.

Urinstämma. Urinretention hos äldre.

ICD-10: R33

Se även avsnitten Prostatahyperplasi i kapitlet Urinvägarnas sjukdomar samt Prolaps i kapitlet Gynekologi.

Definition

Upphävd förmåga att tömma urinblåsan.

Orsaker

Hos män: Prostatahyperplasi. Hos kvinnor: Uretrocystocele. Hos båda könen: Akut sjukdom med immobilisering, medvetandegrumling, uretrastriktur, diabetesneuropati, läkemedel (särskilt antikolinergt verkande), obstipation eller annan bukprocess.

Symtom

Beroende av tidsförloppet. Om snabb sjukdomsutveckling är symtomen ofta påtagliga med trängningar till miktion och smärta över blåsan. Vanligast är dock anamnes på tilltagande blåstömningssvårigheter där patienten anpassar sig till en betydande mängd residualurin. Symtomen kan i dessa fall initialt vara mycket beskedliga. Ett plötsligt eller oförklarligt förhöjt S-kreatinin skall alltid föranleda undersökning avseende förekomst av residualurin.

Status

Rundad tumor i nedre delen av buken; kan i uttalade fall sträcka sig upp till navelplanet. Även betydande urinretention kan vara svår att upptäcka vid bukpalpation.

Utredning

Noggrann anamnes: Tidigare vattenkastningsproblem? Tarmtömningsvanor? Tyngdkänsla i underlivet? Sensibilitetsnedsättning? Känd diabetes? Nya läkemedel? Immobilisering? Gynpalpation, prostatapalpation, rektalpalpation. Mängden residualurin kan mätas med ultraljudsteknik, sk bladder scanning.

Uretrocystografi vid misstanke om striktur. I frånvaro av tidigare urineringsbesvär bör bukutredning övervägas. P-glukos, S-Krea, urinsticka. I övrigt efter undersökningsfynd.

Behandling

I det akuta skedet: Kateter à demeure. Om residualurin> 300 ml skall KAD lämnas kvar. Vid kort anamnes på blåstömningsrubbning innehåller blåsan ofta upp till 1000 ml. Vid längre anamnes kan volymen vara flera liter. I dessa fall skall blåstömning ske intermittent under längre tidsperiod för att ge urinblåsan möjlighet att restitueras. Lämpligt kan vara att tömma 500 ml och därefter stänga katetern 30 minuter innan nästa tömning. Därefter, om möjligt, kausal behandling. Dragningsförsök kan göras efter 2-3 veckor. Remiss till urolog alternativt gynekolog för vidare utredning och behandling.

Relaterade sjukdomar

  1. Praktisk Akut Medicin
    Urinstämma. Urinretention hos äldre
  2. Urinvägarnas sjukdomar
    LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ