Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn

Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn

ICD-10: N30

Orsak

Bakterier i 80-90 % av fallen är det E.coli, annars klebsiella, proteus, staph. saprofyticus, enterokocker.

 

Symtom

Kan hos små barn vara ospecifika med feber och nedsatt allmäntillstånd. Cystit: Låggradig feber, magsmärta, ev. dålig viktuppgång, sveda vid vattenkastning, nytillkommen enures. Pyelonefrit: Temp över 38,5, kräkningar, allmänpåverkan, ev. flank-/ ryggsmärtor.

 

Status

Som ovan.

 

Differentialdiagnos: Balanit, uretrit, leukocyturi av annan infektion.

 

Utredning

Urinprov med urinodling. Blåspunktion om möjligt på alla barn under 1 års ålder, blöj resp. påsprov innebär stor risk att provet förorenas. Större barn mittstråleprov. CRP: CRP < 30 vid cystit, > 30 vid pyelonefrit. Kontroll längd/ viktkurva på de mindre barnen.

Behandling

Cystit: Trimetoprim (3mg/kgx2- 5dgr), Nitrofurantoin (1,5mg/kgx2- 5 dagar), pivmecillinam (>5 år, 200mg x 3 i 5 dagar).

Pyelonefrit: Trimetoprimsulfa eller cefalosporin i 10 dagar. Alla skall utredas av barnläkare. Alla barn med UVI skall kontrollodlas efter behandling.

Uppföljning: Barn under två års ålder med låg UVI remitteras alltid till barnläkare för utredning beträffande ev. reflux eller missbildning. Flickor över 2 år utreds efter 3:e cystiten, pojkar efter 1:a cystiten, alla med pyelonefrit utreds.

 

Aktuella Mediciner

Cefalosporin: Mixt Cedax.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Trimetoprim: Mixt Trimetoprim.

Trimetoprim + sulfametoxazol: Mixt/T Bactrim. Mixt/T Eusaprim.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ