Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Urinvägarnas sjukdomar > Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion.

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion.

ICD-10: N12

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Bakteriell infektion i njurbäcken och njurparenkym.

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E-coli, enterokocker, Proteus mirabilis, Klebsiella.

Symtom

Patienten har oftast hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flanksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100 000 bakterier/ml). Ibland illamående och kräkningar. Allmänpåverkan.

Utredning

Nitrittest, urinodling, CRP (ofta > 100), S-kreatinin.

 

Behandling

Förstahandsalternativ Ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 x VII. I andra hand eller efter resistensbestämning trimetoprim + sulfametoxazol 160 mg/800 mg 1 x 2 x X, eller cefalosporin 400mg x 1x X. Vid utebliven effekt efter 24 timmar och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut urografi för att undvika att avstängd pyelit missas (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder där avflödesdiagnostik som regel bör ske akut). Inläggningsfall vid påverkad/högfebril patient- intravenös antibiotikabehandling. Vid kräkningar skall patienten likaså ha parenteral behandling. Kontrollodling 2 veckor efter avslutad behandling.

Aktuella Mediciner

Ceftibuten: T Cedax.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Trimetoprim + sulfametoxazol: T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Ögonsjukdomar
  Ögonlocksaffektioner – Blefarit.
 2. Hudsjukdomar
  Mykos.
 3. Ögonsjukdomar
  Kontaktlinsproblem.
 4. Öron- Näs- Halssjukdomar
  Snuva.
 5. Rörelseorganens sjukdomar
  Ischias.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ