Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Urinvägarnas sjukdomar > Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion.

Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion.

ICD-10: N30

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Ofta specifik orsak i distala urinvägarna. Speciellt sådana tillstånd som kan ge residualurin (prostataförstoring, andra obstruerande tillstånd, neurogena blåsrubbningar), men också andra förhållanden i blåsan som främjar bakterieväxt (kateter, blåssten, malignitet). Recidiv av samma bakteriestam vanliga. 80 % orsakas av E coli.

Symtom

Dysuri, pollakisuri, suprapubiska smärtor. Feber kan förekomma. Ibland också smärtor i ländryggen.

Utredning

Nitrittest. Urinodling. CRP för nivådiagnostik. Efter patientens andra infektion: datortomografi njurar, residualurinbestämning och tidsmiktion. Cystoskopi. Rektalpalpation. Ev PSA.

Diagnos: Positivt nitrittest/positiv urinodling. För E Coli i urinodling och kastat mittstråleprov > 10.000–100,000 bakt/ml (beroende på bakterieart och klinik).

Differentialdiagnoser: Klamydiainfektion, Gc. Prostatit.

 

Fördjupning

www.strama.se

Aktuella Mediciner

Cefaladroxil: T Cefadroxil.

Ceftibuten: T Cedax.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Mecillinam: T Penomax. T Selexid.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Trimetoprim: T Idotrim Trimetoprim.

Behandling

UVI utan feber: T Selexid 200mg x 3 x VII alt Nitrofurantoin 50 mg x 3 x VII är första hands alternativ. I andra hand Trimeoprim 160mg x 2 (alt 300mg x 1) xVII. I tredje hand Cefadroxil 1 g x 1 x VII.

UVI med feber ges antibiotika i 14 dagar. I första hand som Ciprofloxacin 500mg x 2 under 2 veckor. I andra hand trimetoprim 160 mg x 2, eller Cedax 400mg 1 x 1 x X.

Kontrollodling 2 veckor efter avslutad behandling.

Frekvent recidiverande UVI kan ges profylax via en tabl Selexid alt Furadantin tn.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ