Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Urinvägarnas sjukdomar > Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion.

Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion.

ICD-10: N30

Orsak

Ofta specifik orsak i distala urinvägarna. Speciellt sådana tillstånd som kan ge residualurin (prostataförstoring, andra obstruerande tillstånd, neurogena blåsrubbningar), men också andra förhållanden i blåsan som främjar bakterieväxt (kateter, blåssten, malignitet). Recidiv av samma bakteriestam vanliga. 80 % orsakas av E coli.

Symtom

Dysuri, pollakisuri, suprapubiska smärtor. Feber kan förekomma. Ibland också smärtor i ländryggen.

Utredning

Nitrittest. Urinodling. CRP för nivådiagnostik. Efter patientens andra infektion: datortomografi njurar, residualurinbestämning och tidsmiktion. Cystoskopi. Rektalpalpation. Ev PSA.

Diagnos: Positivt nitrittest/positiv urinodling. För E Coli i urinodling och kastat mittstråleprov >10.000–100,000 bakt/ml (beroende på bakterieart och klinik).

Differentialdiagnoser: Klamydiainfektion, Gc. Prostatit.

Behandling

UVI utan feber: Mecillinam 200mg x 3 x VII alt Nitrofurantoin 50 mg x 3 x VII är första hands alternativ. I andra hand Trimeoprim 160mg x 2 (alt 300mg x 1) xVII. I tredje hand Cefadroxil 1 g x 1 x VII.

UVI med feber ges antibiotika i 14 dagar. I första hand som Ciprofloxacin 500mg x 2 under 2 veckor. I andra hand trimetoprim 160 mg x 2.

Kontrollodling 2 veckor efter avslutad behandling.

Frekvent recidiverande UVI kan ges profylax via en tabl Mecillinam alt Furadantin tn.

Fördjupning

www.strama.se

Aktuella mediciner

Cefaladroxil: T Cefadroxil.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Mecillinam: T Penomax. T Selexid.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Trimetoprim: T Idotrim

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ