Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Vestibularisneurit. Vestibularisneuronit. Virus på balansnerven. Akut vestibulärt avbrott.

Vestibularisneurit. Vestibularisneuronit. Virus på balansnerven. Akut vestibulärt avbrott.

ICD-10: H81

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Akut (inom minuter) påkommande kraftig kontinuerlig rotatorisk yrsel (vertigo) utan hörselnedsättning, tinnitus eller neurologiska bortfallssymtom. 

Orsaker

Okänd. Möjligen viros (herpes simplex?) som engagerar balansnerven (n.vestibularis). Infektionsteorin ifrågasatt och termen ”Akut vestibulärt avbrott” – vilket beskriver vad som ensidigt uppstår vid insjuknandet- används alltmer. Ff.a. insjuknande vid 20-50 års ålder, vaknar ofta med yrseln. 

Symtom

Snabbt insättande kraftig yrsel- oavsett läge, med illamående/kräkningar, som är kontinuerlig under ett par dagar för att sedan successivt avklinga – vilket kan ta någon vecka. Yrseln är av rotatorisk typ och förvärras vid rörelser. Pat. ligger helst stilla på den friska sidan- förvärrade symtom vid huvudrörelser. 

Status

Initialt medtagen pat. Spontannystagmus, horisontell (men kan också vara roterande) – med snabb fas riktad mot den friska sidan (destruktionsnystagmus)- är vanligt, ses tydligast med Frenzels glasögon. Minskad nystagmus vid blickfixering. Patologiskt Impulstest vid passiv huvudvridning åt den sjuka sidan. Neurologstatus f ö liksom hörsel u.a. Ingen tinnitus.  

Differentialdiagnoser

Uteslut annan perifer yrsel som benign lägesyrsel, Mb Ménière, akut innerörelesion, labyrintit, neuroborrelios eller akustikusneurinom. Uteslut också central orsak, ff.a. lillhjärnsinfarkt/TIA/blödning, MS-plack. Hos äldre personer med riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom anges stroke i bakre skallgrop som orsak till vestibulärt syndrom i 30-75% av fallen. 

Utredning

Central orsak utesluts genom Impulstest (se ovan Inledning).Om misstanke på lillhjärnsinfarkt/ blödning eller MS-plack (akut yrsel, spontannystagmus, normalt impulstest, ev. patologisk diadokokinesi) remiss neurologklinik. MR ett - två dygn efter symtomdebut. Akut CT otillförlitlig undersökning- kan ofta missa infarkt.Vid patologiskt/ positivt Impulstest vid vridning mot den engagerade sidan är vidare utredning inte aktuellt i det akuta skedet. Om ett kaloriskt test mot förmodan skulle utföras skulle det visa nedsatt eller utsläckt kalorisk reaktion på den engagerade sidan.Hjärnblödning uppvisar i regel även symtom som konfusion, dysartri, medvetandeförlust, huvudvärk eller halvsidig svaghet.Normal impulstest eller vertikal spontannystagmus vid akut vestibulärt syndrom talar mot vestibularisneurit och ger misstanke om cerebellär infarkt. Likaså om ögonen gör vertikala refixationer vid ”cover test” (= be pat fixera undersökarens finger och täck för alternerande ena ögat på pat. Om denne då gör vertikala refixationer när ena ögat avtäcks talar detta för hjärnstamsstroke). 

Behandling

Mörk, tyst miljö initialt. I svåra fall remiss till ÖNH-klinik för inneliggande vård med dropp.

Symtomatisk behandling i form av antiemetika behövs i regel i akutfasen, men anses sedan kunna fördröja tillfrisknandet varför de utsätts så fort som förbättringen börjar. Snabbare symtomregress har setts vid kortisonbehandling i högdos. Initialt Betapred 8 mg i.v. följt av T Prednisolon 50mg x 1 i fem dagar, sedan nedtrappning under fem dagar. Yrseln avtar i regel efter ca.1 vecka men under månader successiv förbättring. Ofta trötthet och mer lättutlöst yrsel i efterförloppet.

Så snart allmäntillståndet tillåter gäller fysisk aktivering med rörelseträning enligt programmet för ”vestibulär rehabilitering”:

* Fäst blicken på ett föremål ca 2 meter bort.

* Skaka på huvudet -först långsamt, sedan hastigt- under ca 15 sekunder utan att släppa föremålet med blicken.

* Gör detta i sittande, därefter i stående med lätt stöd, därefter utan stöd, därefter i gående.

* Stå upp och blunda och skaka på huvudet fram och tillbaka under 15 sekunder.

* Stå upp och med blicken fäst på föremål rör huvudet snabbt upp och ner.

* Vid promenader; vrid huvudet från sida till sida.

Viktigt med fysisk aktivitet inkl. promenader, motion eftersom man inte kan vila sig ifrån en allmän yrselkänsla. Om ej aktiv rehabilitering genomförs ses i många fall i efterförloppet insjuknande i ångest eller depression.

 

Aktuella Mediciner:

Antihistamin

Meklozin: T Postafen.

Prometazin: Lösn/T Lergigan.

Övriga antiemetika

Metoklopramid: Inj/Supp/T Primperan.

Scopolamin: Depotplåster Scopoderm.

Steroid

Betametason: Inj/T Betapred.

Prednisolon: T Prednisolon.

 

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Neurologiska sjukdomar
  Yrsel – Perifer yrsel. Otogen yrsel. Vestibulär yrsel.
 2. Neurologiska sjukdomar
  Yrsel – Central yrsel.
 3. Neurologiska sjukdomar
  Yrsel. Vertigo.
 4. Praktisk Akut Medicin
  Yrsel. Vertigo.
 5. Praktisk Akut Medicin
  Morbus Ménière. Ménièrs sjukdom
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ