Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Endokrina sjukdomar > Vitamin D-brist. Vitamin D. D-vitaminbrist.

Vitamin D-brist. Vitamin D. D-vitaminbrist.

ICD-10: E 55.9 (ospecificerad D-vitaminbrist)

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

S-25-OH- vitamin D: 0-25 nmol/liter = brist, 25 – 50 = insufficiens, 50 – 75 = optimal nivå.

Där finns ej exakt konsensus om nivåer men sammantaget anges ofta < 50 nmol/l som bristtillstånd pga sannolik skelettpåverkan. Olika laboratorier använder olika analysmetoder med olika referensramar.

75 – 150 nmol/l kategoriseras som normalt 50 – 75 nmol/l är suboptimalt De flesta i Sverige når ej > 75nmol/l under vinterhalvåret, > 375 nmol/l innebär toxiska nivåer.

Vitamin D reglerar upptag av kalcium och fosfat från tarmen. Tillsammans med paratyroideahormon och calcitonin regleras kroppens kalcium- och fosfatnivåer. Huvudfunktionen är att upprätthålla nivåerna för benmineralisering, cellulära processer och neuromuskulär funktion.

Orsak

Ffa bristande solstrålning/UVB- exponering (särskilt boende, täckande klädsel, solskyddsmedel, mörk/pigmenterad hy, solfattigt klimat- i Sverige endast april-sept som solen är stark nog att möjliggöra D- vitaminsyntes). Mörkhyade har 5-10 ggr sämre syntes än ljushyade). Äldre personer har sämre förmåga att ombilda UVB- strålning till vitamin D, ensidig kost (utan fet fisk/skaldjur/ägg/kött. Mejeriprodukter [lätt-/mellanmjölk, bords-/matlagningsmargariner]) berikas med vitamin D. Standardmjölk, smör innehåller mkt mindre), bristande upptag från tarmen (celiaki, gastric-by-pass-op, fettmalabsorption, bristande aptit m fl), obesitas (vitaminet binds i fettväven och blir ej tillgängligt), kronisk njursjukdom, grav leversjukdom, hög ålder (minskad syntesförmåga > 65 år).

Symtom

Vitamin D- brist är associerat med trötthet, muskelsvaghet, led-, muskel- och skelettsmärtor, parestesier i händer och fötter, muskelkramper samt svårigheter att resa sig och att gå i trappor. Vitamin D- brist kan hos vuxna ge osteomalaci med risk för frakturer. I uttalade fall rakit (barn).

Möjligtvis associerat med sänkt immunförsvar (ex v upprepade luftvägsinfektioner, parodontit, influensa, TBC), samband med autoimmuna sjukdomar (ex v MS, diabetes typ- 1), ökad cellulär proliferation (psoriasis, cancer), ökad aktivitet i renin-angiotensinsystemet (hypertoni, kardiovaskulär sjkd [associeras med ökad risk för hjärtinfarkt, ischemisk hjärtsjkd], metabolt syndrom), negativ neurotrof påverkan (depression, bipolär sjkd, schizofreni, autism, nedsatt kognitiv förmåga).

Diagnos

Lågt S-25-OH-vitamin D. S- PTH högt, S-Ca lågt eller normalt ALP normalt eller högt (sistnämnda vid osteomalaci). S-krea (njurinsufficiens ökar PTH värdet).

Differentialdiagnos

Primär hyperparatyroidism visar som regel höjt S- PTH + höjt S-Ca med lågt S-25-OH- vitamin D.

Utredning

Kan övervägas vid höjt S- PTH (S- Ca lågt först vid svår brist), vid immobiliserad/institutionsbunden individ, betr individ med mörk hudfärg och/eller heltäckande klädsel- inte minst vid associerade symtom som smärtor i skelett och muskler, vid risk för malabsorption (celiaki, gastric by- pass, lågt B- folat), vid osteoporos. Möjligen (??) även vid psykisk sjukdom (depression, autism, schizofreni), vid muskuloskelettal värk i ben, vid påtaglig obesitas, hjärt- kärlsjukdom, psoriasis.

Behandling

Daglig vistelse under april-aug i solsken i upp till 30 min (där D-vitaminsyntesen mättas efter 30 min- i frånvaro av solskyddsfaktor, stark hudpigmentering, heltäckande kläder). Som minimum har angetts solexponering av ansikte och underarmar 5-15 min/dag 2-3 ggr/vecka mitt på dagen under vår, sommar och höst. Fet fisk 2 ggr/vecka. Vissa mejeriprodukter är extra berikade med vitamin D. Utan mkt medveten inriktning på kosten är det svårt att komma upp i nivåer för rekommenderade intag.

Peroral behandling med D- vitamin (vid påvisad brist, och som regel ges ihop med kalcium) är etablerat vid:

–  låga nivåer av D- vitamin.

–  långtidsbehandling med perorala kortikosteroider, och då tillsammans med annan aktiv behandling mot osteoporos.

–  till individer > 80 år med hög risk för D- vitaminbrist.

–  till barn upp till 2 års ålder (10 µgram/400 IE D- vitamin dagligen). ( I Finland rek alla barn upp till 18 års ålder tillskott med 400IE/dag).

–  barn med mörk hud rekommenderas fortsatt D- vitamintillförsel i alla fall under vinterhalvåret upp till 5- års ålder. Förespråkare finns för tillskott av 400 IE/dag upp till 18 års ålder.

Möjligen behöver samtliga i vårt klimat D- vitamintillskott under mörka delen av året. Vissa grupper -förutom ovan nämnda- kan behöva kontinuerligt tillskott (vid liten utomhusvistelse etc).

Rekommenderat dagligt intag per os 400IE/dygn (10 µgram) mellan 2 – 74 år, >75 år 800IE/dygn (20 µgram).

I frånvaro av solexponering -alltså ex v under mörka halvåret- tillskott av 1000IE/dag. Rek max intag 4000 IE/dag (100 µgram/dygn).

F ö finns inga specifika rekommendationer. Under graviditet använder många 400IE dagl som kosttillskott. Doser upp till 2000 – 4000 IE/dygn är i studie visat ge färre graviditetskomplikationer. Dock att tillskott över 1000 IE/dag innebär ökad risk för njursten.

Vid svår brist har använts 50000 IE/vecka under 6-8 veckor, sedan 800 – 1000 IE/dygn. Vid malabsorption individuell dosering- följ via nivåer av S-25-OH- vitamin D. Kan behövas upp till 10.000IE/dygn vid malabsorption.

Formel för att beräkna dagliga tillskottet: Önskad målkoncentration minus patientens aktuella koncentration = mikrogram tillskott/dag. Behandlingen följs med S-25-OH-vitamin D koncentration efter ca 4-5 månader.

Fördjupning

D-vitaminbrist hos barn. Svenska barnläkarföreningen, www.barnlakarforeningen.se

Aktuella Mediciner

D- vitamin. Kolekalciferol (D3)

Droppar Detremin 20.000 IE/ml.

Droppar D-vitamin Olja ACO, 80 IE/droppe. Droppar D-vitamin Vatten ACO, 80 IE/droppe (receptfritt).

T Devitre: ren D3 400IE.

T Divisun: ren D3 800IE / 2000IE.

T TillVal VitaminD 400IE (receptfritt).

Kalcium + D- vitamin

Kalcipos D mite 500mg/200 IE, T Kalcipos D 500 mg/400 IE, Kalcipos D forte 500mg/800IE.

T Calcichew D3 mite Citron 500mg/200IE, T Calcichew D3 Citron 500mg/400IE, T Calcichew D3 forte Citron 500mg/800IE. T Calcichew D3 Spearmint 500mg/400IE.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ