Agnieszka M Lesiewicz, Specialist i psykiatri

Agnieszka M Lesiewicz, Specialist i psykiatri

Granskare / Författare

Specialistbevis 2011 inom psykiatri. Ansöker om specialitet inom barn- och ungdomspsykiatri. Arbetar inom företagshälsovården. Utbildad till läkare i Polen där hon deltog i forskning kring ADHD-problematik hos barn. Arbetat i Sverige psykiatri sedan 2006. Speciellt intresserad av kommunikation i vården, mötet mellan patient och läkare och hur det påverkar vårdgivares bedömningar.
Praktisk Medicin

Här kan du läsa om författare och granskare som på något sätt är aktiva eller delaktiga i informationen på denna webbplats.

På varje diagnossida finner du antingen medverkande författare eller granskare, för att läsa vidare kan du klicka in på respektive person.

Är någon information felaktig ber vi dig att kontakt oss här:
Kontakta oss