Anders Lindblad, Specialistläkare och docent i pediatrik

Anders Lindblad, Specialistläkare och docent i pediatrik

Barnsjukvård

Granskare / Författare

Specialistläkare i pediatrik, docent och arbetar på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus. Disputerade 1998 med avhandling "Liver disease in cystic fibrosis". Efter avhandlingen har forskningen varit inriktad mot metoder att tidigt upptäcka bakteriella infektioner i lungan, behandling, samt bästa sätt att följa lungfunktionsutvecklingen hos barn med cystisk fibros
Praktisk Medicin

Här kan du läsa om författare och granskare som på något sätt är aktiva eller delaktiga i informationen på denna webbplats.

På varje diagnossida finner du antingen medverkande författare eller granskare, för att läsa vidare kan du klicka in på respektive person.

Är någon information felaktig ber vi dig att kontakt oss här:
Kontakta oss