Cristina Sandu-Blendea, Specialist i allmänmedicin

Cristina Sandu-Blendea, Specialist i allmänmedicin

Granskare / Författare

Arbetar som specialist i allmänmedicin, med särskilt intresse för dermatologi, barn- och ungdomsmedicin samt digitalisering av vård. Leder ett projekt inom teledermatologi:
Pigmenterade hudförändringar inom digital primärvården kartläggning av flödet under Covid-19 pandemin 
Praktisk Medicin

Här kan du läsa om författare och granskare som på något sätt är aktiva eller delaktiga i informationen på denna webbplats.

På varje diagnossida finner du antingen medverkande författare eller granskare, för att läsa vidare kan du klicka in på respektive person.

Är någon information felaktig ber vi dig att kontakt oss här:
Kontakta oss