Kristian Riesbeck, Professor i klinisk bakteriologi och överläkare i klinisk mikrobiologi

Kristian Riesbeck, Professor i klinisk bakteriologi och överläkare i klinisk mikrobiologi

Granskare / Författare

Professor i klinisk bakteriologi Lunds universitet, överläkare i klinisk mikrobiologi Labmedicin Skåne.
Disputerade 1994 med avhandlingen Immunomodulatory effects of fluoroquinolones. Han genomförde postdoktorala studier i London och var därefter chef för Cell- och molekylärbiologisektionen vid Pharmacia i Lund. Utnämnd till professor vid Lunds universitet 2008. Kristian Riesbeck — Lund University

Nuvarande forskningsintresse fokuserar på gram-negativa luftvägspatogener och medfött immunsystem. Professor Riesbeck har skrivit över 127 vetenskapliga publikationer, 21 review-artiklar och ett flertal bokkapitel. För Praktisk Medicin har professor Riesbeck skrivit behandlingsöversikt respektive utbildning på PM Academy om pneumokockvaccin.

Publikationer:

Utvalda publikationer om pneumokocker:
Characterization of Streptococcus pneumoniae detected in clinical respiratory tract samples in southern Sweden 2 to 4 years after introduction of PCV13
Uddén, F., Rünow, E., Slotved, H. C., Fuursted, K., Ahl, J. & Riesbeck, K., 2021, I: Journal of Infection. 83, 2, s. 190-196

Corrected and Republished from: A Nonfunctional Opsonic Antibody Response Frequently Occurs after Pneumococcal Pneumonia and Is Associated with Invasive Disease
Fabian Uddén, Jonas Ahl, Nils Littorin, Kristoffer Strålin, Simon Athlin, Kristian Riesbeck Clinical Microbiology, Malmö, 2020

Decreased prevalence of Moraxella catarrhalis in addition to Streptococcus pneumoniae in children with upper respiratory tract infection after introduction of conjugated pneumococcal vaccine: a retrospective cohort study
Littorin, N., Rünow, E., Ahl, J., Resman, F. & Riesbeck, K., 2021, I: Clinical Microbiology and Infection. 27, 4, s. 630.e1-630.e6

Länk till samtliga publikationer: Kristian Riesbeck (0000-0001-6274-6965) (orcid.org)
Praktisk Medicin

Här kan du läsa om författare och granskare som på något sätt är aktiva eller delaktiga i informationen på denna webbplats.

På varje diagnossida finner du antingen medverkande författare eller granskare, för att läsa vidare kan du klicka in på respektive person.

Är någon information felaktig ber vi dig att kontakt oss här:
Kontakta oss

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev