Leif Bjermer, Professor, specialist i allergologi och lungsjukdomar

Leif Bjermer, Professor, specialist i allergologi och lungsjukdomar

Granskare / Författare

Professor allergologi och lungsjukdomar, Skånes Universitetssjukhus. Seniorprofessor vid Lungmedicin och Allergologi, Lund
Avdelningschef vid EpiHealth: Epidemiology for Health, Forskargruppschef, Klinisk lungmedicin. Senior Medical Advisor Norwegian University of Science and Technology (NTNU) / KLINFORSK Trondheim, Norway.

Publikationer:
Leif Bjermer — Lunds universitet
Praktisk Medicin

Här kan du läsa om författare och granskare som på något sätt är aktiva eller delaktiga i informationen på denna webbplats.

På varje diagnossida finner du antingen medverkande författare eller granskare, för att läsa vidare kan du klicka in på respektive person.

Är någon information felaktig ber vi dig att kontakt oss här:
Kontakta oss