Lena Hjelte, Professor emerita i pediatrik

Lena Hjelte, Professor emerita i pediatrik

Granskare / Författare

Professor emerita i pediatrik. Överläkare på Stockholm CF-center och Enheten för pediatrisk lungmedicin och allergi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna.

Publikationer:
Lena Hjelte (researchgate.net)
Praktisk Medicin

Här kan du läsa om författare och granskare som på något sätt är aktiva eller delaktiga i informationen på denna webbplats.

På varje diagnossida finner du antingen medverkande författare eller granskare, för att läsa vidare kan du klicka in på respektive person.

Är någon information felaktig ber vi dig att kontakt oss här:
Kontakta oss