Rebecka Kaplan Sturk, Specialist i obstetrik och gynekologi. Diplomerad kostrådgivare

Rebecka Kaplan Sturk, Specialist i obstetrik och gynekologi. Diplomerad kostrådgivare

Granskare / Författare

Specialist sedan 2011, arbetar i öppenvård med allmängynekologi, ungdomsgynekologi och mödrahälsovård. Medicinsk skribent/redaktör på Praktisk Medicin och på Doktorn.com. Föreläsare på Barnmorskeutbildningarna vid Karolinska Institutet respektive vid Sophiahemmets Högskola i Stockholm. Arbetar med podcasten Babyzpodcast.

Publikationer:
Kaplan-Sturk, R., Åkerud, H., Volgsten, H. et al. Outcome of deliveries in healthy but obese women: obesity and delivery outcome. BMC Res Notes 6, 50 (2013). https://doi.org/10.1186/1756-0500-6-50
Läkare behöver öka sina kunskaper om antibiotika (lakartidningen.se)
Praktisk Medicin

Här kan du läsa om författare och granskare som på något sätt är aktiva eller delaktiga i informationen på denna webbplats.

På varje diagnossida finner du antingen medverkande författare eller granskare, för att läsa vidare kan du klicka in på respektive person.

Är någon information felaktig ber vi dig att kontakt oss här:
Kontakta oss