Thomas Sejersen, Professor, överläkare i neuropediatrik

Thomas Sejersen, Professor, överläkare i neuropediatrik

Granskare / Författare

Professor, överläkare Neuropediatriken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
Forskare med inriktning mot neuromuskulära sjukdomar hos barn och överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Sedan 2006 medlem i styrelsen för European Pediatric Neurology Society (EPNS). Han är också verksam som författare samt sitter som ledamot i Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning.

Publikationer:
Thomas Sejersen | Medarbetare (ki.se)

Christina Renlund, Mustafa Can, Thomas Sejersen (2004). Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. Stockholm: Rädda Barnen Förlag. ISBN 91-73-21121-4.
Praktisk Medicin

Här kan du läsa om författare och granskare som på något sätt är aktiva eller delaktiga i informationen på denna webbplats.

På varje diagnossida finner du antingen medverkande författare eller granskare, för att läsa vidare kan du klicka in på respektive person.

Är någon information felaktig ber vi dig att kontakt oss här:
Kontakta oss

Kort enkät om PM medlemskap

Just nu utvecklar vi möjligheten till ett medlemskap på PraktiskMedicin.se.

Svara på 3 frågor om vilken typ av innehåll du är mest intresserad av – enkäten tar 1 min.

Till enkäten!