Acnatac®

(klindamycin / tretionoin)

Gel 10 mg/g + 0,25 mg/g

Användarinstruktioner för Acnatac®

Filmer och broschyrer på denna sida riktar sig till patienter som fått läkemedel förskrivet på recept.

  • Tänk på att alltid följa din läkares ordination om dos och tid för behandling
  • Läs bipacksedeln före behandlingsstart
  • Om du har frågor kring din eller anhörigs behandling, kontakta vårdpersonal

Fullständig information om läkemedlet finns på fass.se via länken här intill.

Varningar och försiktighet:  Acnatac® ska inte användas under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder en effektiv preventivmetod.

Skicka länk till din patient


Enkät: Hosta

Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Enkät: Hosta