Buventol Easyhaler®

(salbutamol)

Inhalationspulver, inhalator

Användarinstruktioner för Buventol Easyhaler®

Användarinstruktioner för Buventol Easyhaler®

Filmer och broschyrer på denna sida riktar sig till patienter som fått läkemedel förskrivet på recept.

  • Tänk på att alltid följa din läkares ordination om dos och tid för behandling
  • Läs bipacksedeln före behandlingsstart
  • Om du har frågor kring din eller anhörigs behandling, kontakta vårdpersonal

Fullständig information om läkemedlet finns på fass.se via länken här intill.

Skicka länk till din patient