Antibiotika

Information om antibiotikaanvändning från Strama Stockholm

Strama Stockholm

Telefon:

- webmaster@strama.se

Därför får du antibiotika. Därför får du inte antibiotika.

Patientinformationsbroschyr om antibiotikaanvändning

Ladda ner

Filmer och broschyrer på denna sida riktar sig till att informera och upplysa patienter kring hälsa, sjukdom och medicin. Informationen är ingen ersättning för läkarbesök.

Skicka länk till din patient


Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

Enkät med 3 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer