Scheriproct®

(cinkokain, prednisolonkaproat)

rektalsalva och suppositorier

Patientinformationsbroschyr om Scheriproct®

Ladda ner

Filmer och/eller broschyrer på denna sida riktar sig till patienter som fått läkemedel förskrivet på recept eller köpt receptfritt på apotek..

  • Tänk på att alltid följa din läkares ordination om dos och tid för behandling
  • Läs bipacksedeln före behandlingsstart
  • Om du har frågor kring din eller anhörigs behandling och läkemedel, kontakta vård- eller apotekspersonal.

Fullständig information om läkemedlet finns på fass.se via länken här intill.

Skicka länk till din patient


Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer