MOVICOL® & MOVICOL® Junior Neutral

Makrogol 3350 med elektrolyter.

Pulver till oral lösning

 

MOVICOL®, vissa förpackningar är receptbelagda.
MOVICOL® Junior Neutral, receptbelagt läkemedel.

 

 

 

Dagbok MOVICOL®

Ladda ner

Dagbok MOVICOL® Junior Neutral

Ladda ner

Korrekt sittställning på toaletten

Ladda ner

Bristolskala MOVICOL®

Ladda ner

Bristolskala MOVICOL® Junior Neutral

Ladda ner

För mer information om MOVICOL® Junior Neutral, se denna korta presentation.

Ladda ner

Meddela biverkningar till läkemedelsverket och till Norgine Medical Info Nordic: [email protected]

MOVICOL®, Oral lösning i dospåse samt pulver till oral lösning. Aktiva substanser: Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid. ATC kod: A06AD65. Indikation: För behandling av kronisk förstoppning hos vuxna och ungdomar (12 år och över). Även verksamt vid upplösning av fekalom. Kontraindikationer: Intestinal perforation eller obstruktion förorsakad av strukturell eller funktionell störning i tarmväggen, ileus, svåra inflammatoriska tillstånd i tarmkanalen som t ex Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller toxisk megakolon. Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Vätskan i MOVICOL® efter rekonstitution med vatten eller i oral lösning i dospåse ersätter inte det vanliga vätskeintaget. Diagnosen fekalom i rektum måste bekräftas genom fysisk eller radiologisk undersökning. Absorptionen av andra medicinska produkter kan tillfälligt minskas vid användning av MOVICOL®. De vanligast biverkningar: Buksmärta, diarré, kräkning, illamående, dyspepsi, bukdistension, borborygmi, gasbildning och anorektalt obehag. Interaktioner: Makrogol ökar lösligheten av läkemedel, som är lösliga i alkohol och relativt olösliga i vatten. Fertilitet, graviditet och amning: Kan användas under graviditet och amning. Det finns begränsad mängd data om effekter på fertilitet. Produktstatus: MOVICOL® pulver till oral lösning 8st, 20st, 50st, receptfria, F. MOVICOL® oral lösning i dospåse 10st, receptfri, EF. MOVICOL® 100st är receptbelagt läkemedel, F. För ytterligare information och priser se www.fass.se. Kontakt: Norgine Sverige AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Översyn av produktresumen: Oral lösning i dospåse 16.04.2019. Pulver till oral lösning 16.04.2019. SE-GE-MOV-2000001


MOVICOL® Junior Neutral, pulver till oral lösning, dospåse. Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid. För behandling av kronisk förstoppning hos barn från 1 till 11 år. För upplösning av fekalom hos barn från 5 år. Fekalom definieras som svårbehandlad förstoppning med ansamling av faeces i rektum och/eller colon. Använd inte MOVICOL® Junior neutral vid intestinal perforation eller obstruktion förorsakad av strukturell eller funktionell störning i tarmväggen, ileus, svåra inflammatoriska tillstånd i tarmkanalen som t ex Crohn’s sjukdom, ulcerös kolit eller toxisk megakolon eller överkänslighet mot innehållsämnena. Vätskeinnehållet efter rekonstitution med vatten ersätter inte normalt vätskeintag. Ett adekvat vätskeintag måste upprätthållas. Vid användning av höga doser vid behandling av fekalom ska detta läkemedel administreras med försiktighet till patienter med nedsatt kräkreflex, refluxesofagit eller nedsatt medvetandenivå. Vid intag av store mängder MOVICOL® Junior Neutral kan absorptionen av andra läkemedel reduceras tillfälligt på grund av att denne inducerar en snabbare gastrointestinal passage. ATC kod A06AD65. Rx. F. Kontakt Norgine Sverige AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Datum för översyn av produktresumén: 2020-05-26. För mer information www.fass.se. SE-GE-MOV-2000008


MOVICOL, NORGINE and the sail logo are registered trademarks of the Norgine group of companies.

Ställ frågor till Norgine

Ställ din fråga här

Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer