Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Utsättning av antikoagulantia före operation.

Innan planerad operation samråd med behandlande klinik. Inför mindre ingrepp med låg blödningsrisk (t ex skopi) utsättning 1-2 dagar före ingrepp. Vid större ingrepp som bukkirurgi utsättning 2-5 dagar före ingrepp. Obs att antidot bara finns för Pradaxa (Praxbind) av NOAK preparaten.

Fördjupning

www.ssth.se (hemsida för Svenska sällskapet för trombos och hemostas).

“Blödning och kirurgi vid behandling med nya perorala antikoagulantia”. Läkartidningen 24/2014, www.lakartidningen.se

Aktuella mediciner

Apixaban: T Eliquis.

Dabigatran: T Pradaxa. (Antidot Praxbind).

Idarucizumab: Inj Praxbind

Rivaroxaban: T Xarelto.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!