Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Utsättning av antikoagulantia före operation.

Innan planerad operation samråd med behandlande klinik. Inför mindre ingrepp med låg blödningsrisk (t.ex. skopi) utsättning 1–2 dagar före ingrepp. Vid större ingrepp som bukkirurgi utsättning 2–5 dagar före ingrepp. Obs att antidot bara finns för Pradaxa (Praxbind) av NOAK preparaten.

Fördjupning

Läkemdelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/blod/Ven-s-tromboembolism.html

http://www.janusinfo.se/Documents/Broschyrer/Orala-antitrombotiska-lakemedel-vid-blodning-och-infor-kirurgi-A5-2017.pdf

www.ssth.se (hemsida för Svenska sällskapet för trombos och hemostas).

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare. 2014. www.sbu.se/229

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Apixaban: T Eliquis.

Dabigatran: T Pradaxa. (Antidot inj. Praxbind).

Edoxaban: T Lixiana.

Idarucizumab: Inj. Praxbind.

Rivaroxaban: T Xarelto.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK