NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Commotio cerebri. Hjärnskakning.

ICD-10: S06

Se även avsnittet ”Hjärnskakning och idrott” i kapitlet Idrottsmedicin.

Definition

Kortvarig medvetslöshet och/eller minneslucka direkt efter skalltrauma.

Symtom

Tonusförlust vid traumat i regel följt av kortvarig medvetslöshet. Efter uppvaknandet kan allmänsymtom som illamående, kräkning, huvudvärk, förvirring och amnesi föreligga. Motoriska bortfallssymtom ingår inte i bilden och innebär alltid vidare utredning CT. Om krampanfall efter traumat föreligger ökad risk för intracerebral blödning.

Status

Påverkan enligt ovan. Ofta trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter de närmaste dagarna (i en del fall kroniskt, se avsnittet Huvudvärk, posttraumatisk huvudvärk).

Differentialdiagnoser

Epiduralhematom, subaraknoidalblödning, subduralhematom, skallfraktur. Synkope av annan orsak är skalltrauma.

Utredning

Neurologstatus, inkl. kranialnerver och Grasset, följ vakenhet, blodtryck, puls, pupillreaktioner. Uteslut skada på nackkotpelaren (tveksamhet innebär nackkrage till sjukhuset) liksom skallbasfraktur. S100b och eller NF-L blod/eller liquorprover.

Glasgow Coma Scale för bedömning av medvetandegraden. (Alternativt RLS-85 som är en svensk variant).

Ögonöppning

 • 4 poäng Ögonen spontant öppna
 • 3 p öppnas vid tilltal
 • 2 p öppnas vid smärtstimuli
 • 1 p öppnas inte vid smärtstimuli

Svar på tilltal

 • 5p Fulltorienterad
 • 4p desorienterad
 • 3 reagerar på tilltal med ord
 • 2p reagerar på tilltal med ljud men inte hela ord
 • 1p ingenreeaktion vid tilltal

Motoriska reaktioner

 • 6p lyder och klarar uppmaningar
 • 5p lokaliserar smärtra
 • 4p drar undan armen vid smärtstimulering av nagelbädd
 • 3p flexion i armågsled vis smärtstimulering
 • 2p extension i armbågsled vid smärtstimuering
 • 1p ingen reaktion vid smärtstimulering

Maxpoäng 15 ingen eller minimal skallskada

14-15 pong lindrig skallskada

9-13 måttlig skallskada

3-8 allvarlig skallskada – medvetsöshet

Vid huvudtrauma utan medvetslöshet och opåverkad pat vid undersökningen får denne gå hem med råd (helst även skriftliga). Patient ska ha någon som håller uppsikt och att man söker åter akut om symtomatologin förändras; t.ex. ökande huvudvärk, illamående, kräkning, slöhet, personlighetsförändring, kramper, pulsförändringar, synförändringar eller neurologiska bortfall.

Om påverkad patient eller anamnes på medvetslöshet sjukhusfall för observation och/eller CT.

Tidig undersökning med CT (hos pat. > 6 års ålder) efter traumat och hemgång vid normalfynd har visat sig lika säkert som inneliggande observation. Om opåverkat barn utan amnesi normalt status och kort medvetslöshet låg risk för komplikationer.

Tänk på an svårare att bedöma status – helst uppföljning inneliggande. Också ökad indikation för CT om multitrauma eller krampanfall i samband med commotio.

Blodprov S-S100B kan markera hjärnskada – som komplement till klinisk undersökning och CT. Observation innebär kontinuerlig (var 15:e minut) kontroll av puls, blodtryck och medvetandegrad – detta även under eller i väntan på ambulans/transport.ökad blödningsrisk om antikoagulantiabehandling eller alkoholöverkonsumtion. Vid alkoholpåverk och CT. Observation innebär kontinuerlig (var 15:e minut) kontroll av puls, blodtryck och medvetandegrad – detta även under eller i väntan på ambulans/transport.

Behandling

I det akuta skedet fria luftvägar, enklare neurologstatus, frakturmisstanke? Patient över 6 år utan varningssymtom och som genomgått CT med normalfynd kan som regel skickas hem enligt ovan. Efter utredning ev analgetika men inte ASA eller annat NSAID med tanke på ökad blödningsrisk. Primärt vila, senare viktigt att komma i gång. Undvik närmsta dagarna-veckan fysisk ansträngning/ idrott, alkohol och aktiviteter som kräver hög koncentration längre tid, t. ex. datorarbete.

Fördjupning

SBU rapport: Hjärnskakning – övervakning på sjukhus eller datortomografi och hemgång? 2006, www.sbu.se Läkartidningen: Hjärnskakning kan ge långvariga besvär, nr 24–25 2008.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

För dig som patient
Läs mer om Commotio cerebri. Hjärnskakning. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer