NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Fotvrickning

ICD-10: S93.4 P

Definition

Ligamentskada som uppstår när fotleden hamnar utanför sitt normala rörelseomfång. Vanligaste orsak är supinationsvåld. Följden blir en ligamentskada som framför allt drabbar lateralsidan, med ligamentum fibulotalare (FTA) och därnäst ligamentum calcaneo fibulare.

 

Symtom

Svullnad, ömhet och hematom kring laterala malleolen. Belastningssmärta.

 

Status

Distinkt ömhet framför och ev. nedanför (oftast) laterala malleolen. Ökad smärta vid supination. Ev. svullnad/hematom.

 

Utredning

Stabilitetsprövning, om möjligt (lättare att bedömma efter ett par dagar). Bedöm hela fibula vid undersökningen; särskild observans på ev. hög fibulafraktur. Röntgen i tveksamma fall (ffa hos växande och äldre där skelettet är svagare än ligamenten). Är malleoler och fibula-tibia-syndesmosen oömma brukar röntgen vara negativ. Större risk för fraktur fotled om palpationsömhet någon av malleolerna bakre delen från spetsen och 6 cm uppåt eller oförmåga att belasta direkt efter skadan och med fyra steg vid undersökningen. Vad gäller mellanfoten ökad risk för fraktur om palpationsömhet proximala metatarsale V eller över os naviculare eller oförmåga att belasta direkt efter skadan och med fyra steg vid undersökningen.

 

Differentialdiagnos

Fotledsfraktur. Hög fibulafraktur. Hälseneruptur Ruptur peroneussenor.

Behandling

I akutläget hård lindning med högläge 15-20 minuter för att undvika blödning/svullnad (linda med en helt uttänjd Dauerbinda för bästa kompression). Kylomslag i smärtlindrande syfte appliceras utanpå bindan. Vid oförmåga att stödja på foten krycka några dagar, därefter full belastning. Under några dagar kompressionsförband (och ev. kryckor). NSAID kan ges kortare tid för att kunna stödja på foten. Stödjande bandage via en elastisk binda, tejpning eller ortos (t.ex. Air-Cast) 10-14 dagar. För idrottsman ofta säsongen ut, minst 3 månader. Tidig koordinations och rörelseträning. Full rörlighet och smärtfri belastning fås oftast inte förrän efter cirka 6 veckor. Balansträning på balansplatta dagligen under 3 månader minskar risken för nya skador. Vid upprepade distorsioner är första behandlingen alltid träning enligt ovan via sjukgymnast. Hjälper inte detta remittera laterala skador till ortoped för bedömning av ev. ledbandsplastik.

Mediala skador tar längre tid till läkning än laterala. God prognos. Opereras aldrig.

Även vid totalruptur läker ligament ihop om bara några få fibrer har kontakt. Vid rätt behandling kan återgång i fotbollsspel etc. ske efter 1-2 veckor.

En smärtande fotled efter distorsion skall alltså tränas upp aktivt, ej avlastas mer än några dagar. Ev. NSAID, vb i kombination med paracetamol för att kunna öka träningen.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Diklofenak.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer