Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Funktionell hypogonadism hos män. Testosteronbrist.

ICD-10: E29.1

Se även avsnittet Hypogonadism hos män i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Definition

Låga testosteronnivåer i kombination med symtom.

Orsaker

Åldrande, övervikt, diabetes typ 2, KOL, högt alkoholintag (öl innehåller östrogen = kemisk kastraktion), kronisk stress, levercirrhos, hemokromatos, binjurebarkssjukdom (Addison, Cushing), reumatism, infektioner, läkemedel (östrogener, anabola steroider, spironolakton). Minskad insöndring av GnRH från hypothalamus eller försämrad känslighet i receptorerna på Leydigcellerna för LH och FSH.

Testosteronnivåerna i sig inte helt avgörande för biologiska tillgängligheten av producerat testosteron; såväl androgen-receptorkänslighet som bindningsgrad till bärarprotein (SHBG) spelar in.

Symtom

Nedstämdhet, trötthet, minskad energi/initiativförmåga, humörsvängningar inkl. aggressivitet och irritabilitet, sömnstörning, minskat sexuellt intresse, erektionsproblem, nedsatt koncentrationsförmåga, sämre minne, ökade fettdepåer (bl.a. bukfetma) med utveckling av metabolt syndrom, minskad muskelmassa (extremiteter), balansproblem, ökad risk för osteoporos, höjt blodtryck, ökad risk för hjärt/kärlsjukdom.

Utredning

Palp av testes, prostata. testosteron, SHBG, PSA. Vid lågt S-testosteron kontrolleras även S-T4/TSH, FSH, LH, prolaktin och S-cortisol. Testosteron ≥ 15 är normalt, 8–15 en gråzon och < 8 är sannolikt lågt. Diagnostiken osäker eftersom det är normalt med en dygnsvariaton av testosteronnivåerna- nivåerna 30 % lägre på eftermiddagen. Morgonprov x 2, fasteprov.

Lågt S-Testosteron och stegrat LH ger bild av primär hypogonadism; ex.v. Klinefelter. Lågt S-Testosteron och normalt eller lågt LH ger bild av sekundär- eller blandad hypogonadism.

BT, S-lipider, P-glukos vid låga testosteronhalter (p.g.a. ökad kardiovaskulär risk).

Behandling

Vid övervikt är viktnedgång och ökad fysisk aktivitet grunden i behandlingen. Substitutionsbehandling med testosteron vid lågt testosteronvärde samt tydliga och besvärande symtom. Ta PSA och Hb först. Vid höjt PSA måste prostatacancer uteslutas. Hematokrit. EVF > 53 % utgör relativ kontraindikation. Följ upp med BT, S-testosteron, PSA och Hb efter 3-4 mån och sedan efter 12 mån. Testosteronnivåerna följs efter 3–4 injektioner resp. efter 1–2 veckor vid dermal applicering. Sedan årliga kontroller Om EVF > 53 % kontrolleras för ev. KOL, polycytemi resp. sömnapné. Sätt in ASA, titrera ut lägsta testosterondos.

Fördjupning

Läkartidningen: Testosteron i nyckelroll vid hypogonadism hos män. http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=12806

Svensk Urologisk Förening: Riktlinjer testosteronbrist. https://urologi.org/wp-content/uploads/2016/12/Riktlinjer_Testosteronbrist.pdf

https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Testosteron: Inj. Nebido. Gel Testavan. Gel Testogel. Gel Tostrex.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Kort enkät om PM medlemskap

Just nu utvecklar vi möjligheten till ett medlemskap på PraktiskMedicin.se.

Svara på 3 frågor om vilken typ av innehåll du är mest intresserad av – enkäten tar 1 min.

Till enkäten!

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis