NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hepatit B, akut

Orsak

Virus som finns i blod. Smitta genom blod-blodkontakt, sexuell smitta, mor-barnsmitta, transfusionssmitta. Inkubationstid 2–6 månader, vanligen cirka 3 månader.

Symtom

Drygt 50 procent av vuxna har symtomgivande infektion, barn i något lägre utsträckning. Anikterisk fas: Illamående, aptitlöshet, led- och muskelvärk. I ikterisk fas: gulsot, mörk urin, kittfärgad avföring. Fulminant: Leversvikt

Utredning

Blodprov; HBsAg, anti-HBc, HbeAg, ASAT, ALAT, bilirubin, PK/INR, albumin.

Behandling

I regel inte behandling men förloppet följs med leverprover. Om sjukdomen inte läker ut , eller vid leversvikt, ges antivirala medel och interferon. Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se. Smittspårning, omgivningsutredning. Vaccin finns. Vid klar risk för smitta kan snabbvaccinering genomföras. Ev immunglobulin kan övervägas vid sticktillbud.

Följs till utläkning med provtagning efter 3 samt efter ev 6 mån. Utläkning sker till 90 procent hos immunkompetenta vuxna.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Vaccin Hepatit B: Inj Engerix-B. Inj Fendrix. Inj HBVAXPRO.

Vaccin Hepatit A + B: Inj Ambirix. Inj Twinrix.

Immunglobulin mot Hepatit B: Inj Neohepatect. Inj Umanbig. Inj Venbig. Inj Zutectra.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer