Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hepatit B.

Se även avsnittet om Hepatit B i kapitlet Mag- och Tarmsjukdomar.

Orsak

Virus som finns i blod. Smitta genom blodkontakt (ffa kanyler, sexuell kontakt).

Symtom

Ofta symtomlös.

Utredning

Blodprov; HBsAg, anti-HBc, HbeAg

Behandling

I regel inte behandling men förloppet följs med leverprover. Om sjukdomen inte läker ut ges antivirala medel och interferon. Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se. Vaccin finns. Vid klar risk för smitta kan snabbvaccinering och immunoglobulin komma ifråga.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella mediciner

Vaccin Hepatit B: Inj Engerix-B. Inj Fendrix. Inj HBVAXPRO.

Vaccin Hepatit A + B: Inj Ambirix. Inj Twinrix.

Immunglobulin mot Hepatit B: Inj Neohepatect. Inj Umanbig. Inj Venbig. Inj Zutectra.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!