Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Hepatit B.

Orsak

Virus som finns i blod. Smitta genom blodkontakt (ffa kanyler, sexuell kontakt). Inkubationstid 2–5 månader, majoriteten läkt ut efter 6 månader.

Symtom

Ofta symtomlös.

Utredning

Blodprov; HBsAg, anti-HBc, HbeAg, ASAT, ALAT, bilirubin, PK/INR, albumin.

Behandling

I regel inte behandling men förloppet följs med leverprover. Om sjukdomen inte läker ut ges antivirala medel och interferon. Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se. Vaccin finns. Vid klar risk för smitta kan snabbvaccinering och immunoglobulin komma ifråga.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Vaccin Hepatit B: Inj Engerix-B. Inj Fendrix. Inj HBVAXPRO.

Vaccin Hepatit A + B: Inj Ambirix. Inj Twinrix.

Immunglobulin mot Hepatit B: Inj Neohepatect. Inj Umanbig. Inj Venbig. Inj Zutectra.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

Enkät med 3 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer