Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Hypokalemi

ICD-10: E87.6

Definition

S-Kalium <3,6 mmol/l.

 

Orsak

Akut: Diuretika, diarré, kräkningar. Kroniskt: I regel diuretikabehandling (ffa furosemid och tiazider). Förekommer också vid celiaki, anorexi, laxantiaöverkonsumtion, kortisonterapi-Cushing, hyperaldosteronism. Även efter hög konsumtion av lakrits.

 

Symtom

Värden mellan 3,0- 3,6 innebär som regel en påverkad patient. Mellan 2,5- 3,0 trötthet, muskelsvaghet -framför allt i ben, muskelsmärtor, hyporeflexi, obstipation- ileus. EKG kan visa ST-sänkning, T-våg sänkt eller inverterad, förlängd QT-tid och ev. tillkomst av U-våg. Men även arytmier alltifrån VES till kammarflimmer- ökad risk om samtidig digitalisbehandling.

 

Behandling

Grundregel vid patologiskt prov: Ta om provet. Om opåverkad patient fortsatt utredning dagtid, men om S-K under 3,0 ge kaliumsubstitution i form av kaliumklorid eller kaliumcitrat. Vid diuretikabehandling kontrolleras framför allt denna. Vid hypokalemi ofta samtidig magnesiumbrist. Påverkad patient alltid akut in till medicinklinik.

 

Aktuella Mediciner

Kaliumcitrat: Mixt Kajos.

Kaliumklorid: T Kaleorid.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer