Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Maskinfektioner. Spolmask. Ascaris.

ICD-10: B77

Orsak

Ägg som kommer med i födan. Larven tar sig in i tarmväggen och transporteras med blodomloppet till lungan där den mognar. Vandrar senare från lunga till esofagus och vidare till tarm där den mognar till mask. Cykel från nedsvalt ägg till könsmogen mask tar två månader. Utseende som en grågul daggmask kan bli 15-30 cm lång, förekommer företrädelsevis i länder med bristande hygien.

 

Symtom

Ofta symtomlös. I lungan kan larven ge upphov till hosta och astmaliknande besvär. I sällsynta fall ileus. Pat. kan hosta upp larver, vanligast att den spåras/ses i avföringen.

 

Diagnos: Kontrollera maskägg i faeces.

Behandling

Mebendazol i 2- dos under tre dagar.

 

Aktuella Mediciner

Mebendazol: Mixt/T Vermox.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!