Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Mastit. Mjölkstockning. Bröstkörtelinflammation. Bröstböld. Såriga bröstvårtor.

ICD-10: 091

Orsak

Mjölkstockning är en inflammatorisk reaktion av icke-infektiös typ och uppträder vid försvårat avflöde av bröstmjölk. Även denna ger svullna röda bröst och feber.

 

Mastit: Genes i regel en ofullständig tömning av bröst. Såriga bröstvårtor ger en ökad risk för infektion. (ffa staph. aureus el. streptokocker).

 

Bröstböld: Föregåtts av en mjökstockning och mastit som inte läkt ut.

 

Symtom

Ömhet, svullnad, rodnad, feber. Över tid risk för abscessbildning.

 

Utredning

Vid abscess kan det bli nödvändigt med ultraljud och incision.

Behandling

Mjölkstockning kontrollera amningsteknik, tätare amning, ok att fortsätta amningen. Underlätta tömningen genom elektrisk alternativt mekanisk bröstpump i kombination med Syntocinonspray (1 sprayning i var näsborre 5 minuter före amning). Stadig behå, fetvadd, massering. Viktigt att lufta bröstvårtor. Om såriga bröstvårtor ta ställning till Fucidinsalva eller ev. retapamulinkräm. Vid tecken på djupare infektion eller uppkomst av mastit ges flukloxacillin (1 g x 3) – vid pc-allergi ges erytromycin. Amningen kan fortgå under antibiotikabehandling. Önskas amningen läggas ner ges prolaktinhämmare i form av bromokriptin. Kontroll efter ca 1 vecka för att se att mastiten går tillbaka och att inte en bröstböld bildats. Misstänks bröstböld rodnad ömhet lokalt ev. fluktation. Ultraljud för att skilja mastit- bröstböld. Dränering på operation.

 

Aktuella Mediciner

Bromokriptin: T Pravidel.

Erytromycin: T Erymax.

Flukloxacillin: T Flukloxacillin. T Heracillin.

Fucidin: Kräm/Salva Fucidin.

Kabergolin: T Dostinex.

Retapamulin: Salva Altargo.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!