Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Melena. GI-blödning. Blödning från tarm.

ICD-10: K92

Definition

Mörkfärgat blod i avföringen.

Melena: svart blod i avföringen.

Hematochezi: rött blod i avföringen.

Hematemes: blodkräkning.

 

Orsak

Övre GI-blödning: Duodenal- samt ventrikelulcus (ASA-/NSAID- medicinering?), ventrikelcancer, esofagusvaricer, esofagit, esofaguscancer.

Blödning från kolon samt tunntarm: Ulcerös kolit, Mb Crohn, divertikulit, polyper, cancer, mesenterialvenstrombos.

Blödning från rektum och anus (Hematochezi): Hemorrojder, fissurer som ger ljus och droppande blödning, polyper, enterokolit, ulcerös proktit, cancer.

Blodig diarré: Tänk på koliter av infektiösa – inflammatoriska-vaskulära orsaker men också malignitet och utlöst från läkemedel som antibiotika och NSAID.

 

Symtom

Mörkfärgad avföring = blödning proximalt i GI-kanalen. Ljusfärgat blod = distal blödning.

 

Differentialdiagnoser

Blodmat (t.ex. blodpudding) ger falsk pos F-Hb svar om inte provet är specifikt för humant hemoglobin. Järn, kol, blåbär, rödbetor kan färga avföringen så att det liknar melena.

 

Utredning

Kontroll av puls samt blodtryck, Hb. F-Hb behövs inte vid synbar blödning. Rektoskopi, koloskopi (ev. CT colon), ev. vidare utredning med gastroskopi – tunntarmsröntgen. Alla blödningar ska kontrolleras/ utredas.

Behandling

Påverkad patient/ stor blödning: Sätt nål, dropp och akutremittering till kirurgen.

Mindre blödning: ASA/NOAK/ Waranbehandling? Snart återbesök, fortsatt utredning, följ Hb. Tänk alltid på malignitet vid oklar gastrointestinal blödning.

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK