Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Melena. GI-blödning. Blödning från tarm.

ICD-10: K92

Definition

Mörkfärgat blod i avföringen.

Melena: svart blod i avföringen.

Hematochezi: rött blod i avföringen.

Hematemes: blodkräkning.

 

Orsak

Övre GI-blödning: Duodenal- samt ventrikelulcus (ASA-/NSAID- medicinering?), ventrikelcancer, esofagusvaricer, esofagit, esofaguscancer.

Blödning från kolon samt tunntarm: Ulcerös kolit, Mb Crohn, divertikulit, polyper, cancer, mesenterialvenstrombos.

Blödning från rektum och anus (Hematochezi): Hemorrojder, fissurer som ger ljus och droppande blödning, polyper, enterokolit, ulcerös proktit, cancer.

Blodig diarré: Tänk på koliter av infektiösa – inflammatoriska-vaskulära orsaker men också malignitet och utlöst från läkemedel som antibiotika och NSAID.

 

Symtom

Mörkfärgad avföring = blödning proximalt i GI-kanalen. Ljusfärgat blod = distal blödning.

 

Differentialdiagnoser

Blodmat (t.ex. blodpudding) ger falsk pos F-Hb svar om inte provet är specifikt för humant hemoglobin. Järn, kol, blåbär, rödbetor kan färga avföringen så att det liknar melena.

 

Utredning

Kontroll av puls samt blodtryck, Hb. F-Hb behövs inte vid synbar blödning. Rektoskopi, koloskopi (ev. CT colon), ev. vidare utredning med gastroskopi – tunntarmsröntgen. Alla blödningar ska kontrolleras/ utredas.

Behandling

Påverkad patient/ stor blödning: Sätt nål, dropp och akutremittering till kirurgen.

Mindre blödning: ASA/NOAK/ Waranbehandling? Snart återbesök, fortsatt utredning, följ Hb. Tänk alltid på malignitet vid oklar gastrointestinal blödning.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer