NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Mykoplasmapneumoni

ICD-10: J15.7

Symtom

Mykoplasmapneumoni är en  atypisk lunginflammation med milda symtom och resistens mot penicilliner. Drabbar framförallt barn och vuxna i ålder 20-30 år.  Initialt symtom som vanlig förkylning, senare tilltagande torrhosta och i regel lätt feber. Kan självläka. Inkubationstid 2–3 veckor.

Differentialdiagnos

Chlamydia pneumoniae (TWAR), kikhosta, RS-virus, främmande kropp i lunga.

Utredning

Anamnes på symtom i omgivningen (hög smittsamhet). Auskultation och ev. lungröntgen. CRP måttligt förhöjd. LPK normalt till lätt förhöjt. PCR med prov från bakre svalgväggen. Serologi kan verifiera diagnosen med IgM-topp 2–4 veckor efter symtomstart.

Köldagglutininer är ett osäkert prov, används därför sällan numera: SR- rör med blod ställs i kylskåp +4°C. Positivt utfall vid utvecklande av precipitat i 50 % av fallen. Falsk positiva utfall förekommer.

Behandling

Nästan alla patienter tillfrisknar spontant och antibiotika rekommenderas inte till annat än de med pneumoni, kan minska symtomdurationen något vid uttalade symtom liksom smittsamheten

Tetracyklin (ej under 12 år): Doxycyklin 200mgx1 i 5 dagar

eller

Erytromycin: vuxna och barn> 35 kg: 500mgx2 i 7 dagar, barn 25-35 kg: 250mgx2 i 7 dagar

eller

Azitromycin 500 mgx1 i 3dagar

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Erytromycin: Mixt/ K Ery-Max.

Tetracyklin: T Doxyferm.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer