NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Mykoplasmapneumoni

ICD-10: J15.7

Symtom

Initialt som vanlig förkylning, senare tilltagande torrhosta. Drabbar ff.a. barn i ålder 20-30 år, i regel lätt feber. Kan självläka. Inkubationstid 2-3 veckor.

Differentialdiagnos

Chlamydia pneumoniae (TWAR), kikhosta, RS-virus, främmande kropp i lunga.

Utredning

Anamnes om symtom i omgivningen (hög smittsamhet). Auskultation och ev. lungröntgen. CRP måttligt förhöjd. LPK normalt till lätt förhöjt. PCR med prov från bakre svalgväggen. Serologi kan verifiera diagnosen med IgM-topp 2-4 veckor efter symtomstart. Köldagglutininer är ett osäkert prov: (SR- rör med blod ställs i kylskåp +4°C. Positivt utfall vid utvecklande av precipitat i 50 % av fallen. Falsk positiva utfall förekommer).

Behandling

Nästan alla patienter tillfrisknar spontant och antibiotika rekommenderas inte till annat än de med pneumoni. Tetracyklin (ej under 12 år) eller erytromycin i 7 dagar kan minska symtomdurationen något vid uttalade symtom liksom smittsamheten.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Erytromycin: Mixt/ K Ery-Max.

Tetracyklin: T Doxyferm.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer