Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Mykoplasmapneumoni

ICD-10: J15.7

Symtom

Initialt som vanlig förkylning, senare tilltagande torrhosta. Drabbar ff.a. barn i ålder 20-30 år, i regel lätt feber. Kan självläka. Inkubationstid 2-3 veckor.

Differentialdiagnos

Chlamydia pneumoniae (TWAR), kikhosta, RS-virus, främmande kropp i lunga.

Utredning

Anamnes om symtom i omgivningen (hög smittsamhet). Auskultation och ev. lungröntgen. CRP måttligt förhöjd. LPK normalt till lätt förhöjt. PCR med prov från bakre svalgväggen. Serologi kan verifiera diagnosen med IgM-topp 2-4 veckor efter symtomstart. Köldagglutininer är ett osäkert prov: (SR- rör med blod ställs i kylskåp +4°C. Positivt utfall vid utvecklande av precipitat i 50 % av fallen. Falsk positiva utfall förekommer).

Behandling

Nästan alla patienter tillfrisknar spontant och antibiotika rekommenderas inte till annat än de med pneumoni. Tetracyklin (ej under 12 år) eller erytromycin i 7 dagar kan minska symtomdurationen något vid uttalade symtom liksom smittsamheten.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Erytromycin: Mixt/ K Ery-Max.

Tetracyklin: T Doxyferm.

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK