Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Mykoplasmapneumoni

ICD-10: J18.-P

Symtom

Initialt som vanlig förkylning, senare tilltagande torrhosta. Drabbar ff.a. barn i ålder 3-12 år, i regel lätt feber. Kan självläka. Inkubationstid 2-3 veckor.

 

Differentialdiagnos

Chlamydia pneumoniae (TWAR), kikhosta, RS-virus, främmande kropp i lunga.

 

Utredning

Anamnes om symtom i omgivningen (hög smittsamhet). Auskultation och ev. lungröntgen. CRP måttligt förhöjd. LPK normalt till lätt förhöjt. Serologi kan verifiera diagnosen med IgM-topp 2-4 veckor efter symtomstart. Köldagglutininer är ett osäkert prov: (SR- rör med blod ställs i kylskåp +4°C. Positivt utfall vid utvecklande av precipitat i 50 % av fallen. Falsk positiva utfall förekommer).

 

Behandling

Nästan alla patienter tillfrisknar spontant. Tetracyklin (ej under 12 år) eller erytromycin i 7 dagar kan minska symtomdurationen något vid uttalade symtom liksom smittsamheten.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Erytromycin: Mixt/ K Ery-Max.

Tetracyklin: T Doxyferm.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!