Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Mykoplasmapneumoni

ICD-10: J15.7

Symtom

Initialt som vanlig förkylning, senare tilltagande torrhosta. Drabbar ff.a. barn i ålder 3-12 år, i regel lätt feber. Kan självläka. Inkubationstid 2-3 veckor.

Differentialdiagnos

Chlamydia pneumoniae (TWAR), kikhosta, RS-virus, främmande kropp i lunga.

Utredning

Anamnes om symtom i omgivningen (hög smittsamhet). Auskultation och ev. lungröntgen. CRP måttligt förhöjd. LPK normalt till lätt förhöjt. Serologi kan verifiera diagnosen med IgM-topp 2-4 veckor efter symtomstart. Köldagglutininer är ett osäkert prov: (SR- rör med blod ställs i kylskåp +4°C. Positivt utfall vid utvecklande av precipitat i 50 % av fallen. Falsk positiva utfall förekommer).

Behandling

Nästan alla patienter tillfrisknar spontant. Tetracyklin (ej under 12 år) eller erytromycin i 7 dagar kan minska symtomdurationen något vid uttalade symtom liksom smittsamheten.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Erytromycin: Mixt/ K Ery-Max.

Tetracyklin: T Doxyferm.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

Enkät med 3 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer