Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Östrogensubstitution.

Se även avsnittet Klimakteriebesvär.

Den mest effektiva behandlingen mot blodvallningar och därmed förbättrad livskvalitet är med HRT (Hormone Replacement Therapy) i form av östrogen- eller östrogen/gestagen. Indikation finns inte att sätta in HTR för att behandla sömnbesvär (om inte orskade av blodvallningar), depression eller som förstahandsmedel vid profylaktisk behandling mot osteoporos, Se avsnittet ”Osteoporos” i kapitlet Endokrina sjukdomar.Det finns inget vetenskapligt underlag för allmän rekommendation om hormon-substitutionsbehandling, HRT i förebyggande syfte till symtomfria kvinnor efter menopaus.

Vanliga östrogenpreparat har god effekt på de vegetativa symtom i form av svettningar, blodvallningar, hjärtklappning som kan uppträda när kvinna kommer i klimakteriet. även avsnittet Klimakteriebesvär i detta kapitel. Vinsten med HTR överväger riskerna för kvinnor före 60 års ålder eller inom 10 år efter menopaus. Låga doser lokalt östrogen har god effekt vid symtom från slida och urinvägar. V.g. se Atrofiska besvär nedan.

Kontraindikation för östrogenbehandling om tidigare bröstcancer, endometriecancer, tromboembolisk sjukdom eller pågående leversjukdom.

Risken för bröstcancer: Något ökad risk, risken är korrelerad till behandlingstidens längd (ökning efter ca 5 år) och minskar eller försvinner efter det att behandlingen är avslutad (efter 5 år risken tillbaka på basläget). Menopausal hormonbehandling ges ej till kvinnor som haft bröstcancer. Lokal östrogenbehandling ökar inte risken.

Risken för endometriecancer: Östrogenbehandling av kvinnor med kvarvarande uterus ger något en ökad risk som minskas med gestagentillägg – vilket rekommenderas. Menopausal hormonbehandling ges ej till kvinnor som haft endometrie-cancer.

Risken för trombos/emboli: Oralt östrogen/gestagen ger en ökning av risk för DVT, lungemboli och stroke. Behandlingen sätts ut 4–6 vkr före planerat kirurgiskt ingrepp eller immobilisering. En viss DVT-risk finns, även för lågdos perorala östrogenpreparat. Störst risk när behandling insätts, gäller även efter uppehåll eller vid byte av terapi. Lokalt östradiol eller östriol för vaginal behandling är ej associerat med ökad risk.

Risken för hjärtinfarkt: Oralt östrogen minskar risken något och sänker totala dödligheten för kvinnor < 60 år eller inom 10 efter manopaus – i synnerhet vid transdermal tillförsel. Vad vi vet idag fortfarande låg risk för kvinnor < 60 år.

Metabola effekter: Vid behandling med östrogen ses positiva metabola effekter särskilt på lipidmetabolismen. Cirka 10 % av alla kvinnor som använder kombinerad östrogensubstitution drabbas av gestagena biverkningar, t.ex. humörsvängningar, irritabilitet och trötthet.

Atrofiska slemhinnor: För behandling av torrhet i slidan, urinvägsbesvär och inkontinens ffa av typen överaktiv blåsa/trängningsinkontinens ge i första hand lokal östrogenbehandling. Denna verkar lokalt och har försumbar systemeffekt. Oestradiolalternativ är 1 vaginaltablett Vagifem dagligen i 2 veckor sedan underhållsdos 1 vaginaltablett 2 gånger i veckan, alternativt Oestring som vaginalring som byts var 3:e månad (av kvinnan). Östriolalternativ är Ovesterin, vagitorie eller kräm, eller med lägre östriolhalt, vaginalgel Blissel eller vagitorie Estrokad. Applicering 3 veckor dagligen sedan 2 gånger per vecka. Lokal östrogenbehandling förbättrar tillståndet på några veckor. Den fortsätter sedan så länge kvinnan upplever nytta med sin behandling – i regel livslångt.

RFSU Klick Remoist vaginalgel eller Replens vaginalgel är ett slidfuktande hormonfritt preparat som receptfritt kan köpas på apotek. Hjälper för stunden.

Egenvård: Regelbunden motion.

Fördjupning

www.sbu.se ”Behandling med östrogen”.

Behandling med HRT, 2004 www.lakemedelsverket.se

Hormonersättning för kvinnor i klimakteriet. 2017 www.lakemedelsverket.se

Läkemededelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html?id=i3_47#i3_47

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Gestagener 

Levonorgestrel: Intrauterint inlägg Mirena.

Medroxiprogesteronacetat: T Provera.

Noretisteron: Primolut-Nor.

Östrogen

Estradiol: Gel Divigel. Depotplåster Estradot. Transdermal spray Lenzetto T Femanest. T Progynon.

Östrogen + gestagen sekventiell behandling:

Blödning var månad: Estradiol+ Noretisteron: T Femasekvens. T Novofem.

Blödning var 3:e månad: Estradiol + Medroxiprogesteronacetat: T Trivina.

Blödningsfri kombinerad kontinuerlig behandling:

Estradiol + noretisteron: T Activelle. T Cliovelle. Depotplåster Estalis. T Eviana. T Femanor. T Noresmea.

Estradiol + Medroxiprogesteronacetat: T Indivina (i olika styrkor).

Östrogen- och gestagen-/androgen-preparat

Tibolon: T Livial.

Östrogentillskott lokalt för behandling av slemhinnebesvär

Estradiol: Vaginaltabl Vagifem*. Vaginalinlägg Oestring.

Estriol: Vaginalgel Blissel. Vag Estrokad*. Vaginalkräm/Vag Ovesterin*.

*= receptfria

Östrogentillskott systemiskt för slemhinnebesvär

Estriol: T Oestriol.

Övrigt

Vaginalgel RFSU Klick Remoist. Vaginalgel Replens.

För dig som patient
Läs mer om Östrogensubstitution. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK