Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Östrogensubstitution.

Se även avsnittet Klimakteriebesvär.

Den mest effektiva behandlingen för klassiska klimakteriesymtom och därmed förbättrad livskvalitet är östrogen- eller östrogen/progesteronbehandling.

Det finns inget vetenskapligt underlag för allmän rekommendation om hormon-substitutionsbehandling, s k Hormone Replacement Therapy (HRT) i förebyggande syfte till symtomfria kvinnor efter menopaus.

Inte heller osteoporosprofylax är – annat än i undantagsfall- någon indikation för långtidsbehandling med östrogen. (HRT kan förhindra osteoporosrelaterade frakturer bland kvinnor med risk för osteoporos före 60-års ålder eller inom 10 år efter manopaus. Se avsnittet ”Osteoporos” i kapitlet Endokrina sjukdomar).

Man kan vid behov av osteoporosprofylax hos en kvinna utan vegetativa symtom med god effekt prova Selektiva Estrogen Receptor Modulerare, s k SERM preparat, gärna i kombination med kalktillskott. Tyvärr ingen effekt på vegetativa besvär.

Vanliga östrogenpreparat har god effekt på de vegetativa symtom i form av svettningar, blodvallningar, hjärtklappning som kan uppträda när kvinna kommer i klimakteriet. Vg se avsnittet Klimakteriebesvär i detta kapitel. Vinsten med HTR överväger riskerna för kvinnor före 60 års ålder eller inom 10 år efter menopaus. Låga doser östrogen har god effekt vid symtom från slida och urinvägar. V g se Atrofiska besvär nedan.

Kontraindikation för östrogenbehandling om tidigare bröstcancer, endometriecancer, tromboembolisk sjukdom eller pågående leversjukdom.

Risken för bröstcancer: Något ökad risk, risken är korrelerad till behandlingstidens längd (ökning efter ca 5 år) och minskar eller försvinner efter det att behandlingen är avslutad (efter 5 år risken tillbaka på basläget). Menopausal hormonbehandling ges ej till kvinnor som haft bröstcancer. Lokal östrogenbehandling ökar inte risken.

Risken för endometriecancer: Östrogenbehandling av kvinnor med kvarvarande uterus ger något en ökad risk som minskas med gestagentillägg. Menopausal hormonbehandling ges ej till kvinnor som haft endometriecancer.

Risken för trombos/emboli: Oralt östrogen/gestagen ger en ökning av risk för DVT, lungemboli och stroke. Behandlingen sätts ut 4-6 vkr före planerat kirurgiskt ingrepp eller immobilisering. En viss DVT- risk finns, även för lågdos östrogenpreparat. Lokalt östradiol eller östriol i lågdos för vaginal behandling är ej associerat med ökad risk.

Risken för hjärtinfarkt: Oralt östrogen minskar risken något och sänker totala dödligheten för kvinnor <60 år eller inom 10 efter manopaus- i synnerhet vid transdermal tillförsel. Vad vi vet idag fortfarande låg risk för kvinnor <60 år. Störst risk när behandling insätts, gäller även efter uppehåll eller vid byte av terapi.

Metabola effekter: Vid behandling med östrogen ses positiva metabola effekter särskilt på lipidmetabolismen. Cirka 10 % av alla kvinnor som använder kombinerad östrogensubstitution drabbas av gestagena biverkningar, t ex humörsvängningar, irritabilitet och trötthet.

Atrofiska slemhinnor: För behandling av torrhet i slidan, urinvägsbesvär och inkontinens ffa av typen överaktiv blåsa/trängningsinkontinens god effekt av lokal östrogenbehandling. Oestradiolalternativ är Oestring som vaginalring som byts var 3:e månad (av kvinnan) eller Vagifem i vagitorie – erfarenheten säger att man för effekt ofta bör gå upp till 25 mikrog/dos, applicerat 2 gånger per vecka. Östriolalternativ är Ovesterin som vagitorie 0,5 mg eller kräm, applicering 2 gånger per vecka.

Lokal östrogenbehandling förbättrar tillståndet på några veckor. Den fortsätter sedan så länge kvinnan upplever nytta med sin behandling.

Fördjupning

www.sbu.se ”Behandling med östrogen”.

Behandling med HRT, 2004 www.lakemedelsverket.se

Aktuella mediciner

Gestagener (medroxiprogesteronacetet): Intrauterint inlägg Mirena. T Provera. 

Östrogen

Gel Divigel. Depotplåster Estalis. Depotplåster Estradot. T Femanest.

Östrogen + gestagen

T Novofem. 

Blödning varje månad, 1 mg östradiol: T Femasekvens. T Novofem.

Blödning var 3:e månad, 2 mg östrogen: T Trivina.

Blödningsfri behandling:

1 mg östrogen: T Activelle. T Indivina.

2 mg östrogen: T Femanor. T Indivina.

Kombinationspreparat med såväl östrogen- som gestagen effekt

Tibolon: T Livial.

SERM-preparat för osteoporosprofylax (Se avsnittet om klimakteriebesvär)

T Evista.

Östrogentillskott lokalt för behandling av slemhinnebesvär

Estradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltabl Vagifem.

Estriol: Vaginalkräm/Vag Ovesterin.

Östrogentillskott systemiskt för slemhinnebesvär

Estriol: T Oestriol.

För dig som patient
Läs mer om Östrogensubstitution. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!