NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Pseudokrupp. Falsk krupp. Krupp

ICD-10: J05.0

Orsak

Virusinfektion.

Symtom/ status: Barn 6 månader till 6 år. Ofta debut någon timma efter sänggåendet med skällande hosta, heshet, inspiratorisk stridor, oro, lätt feber. Indragningar i jugulum och interkostalt kan ev. ses.

Differentialdiagnos

Epiglottit, trakeobronkit, främmande kropp i luftvägarna.

 

Riktlinje för skillnader mellan pseudokrupp och epiglottit:

Symtom                     Pseudokrupp             Epiglottit

Debut                        kväll/natt                   varierar

Allmän tillstånd        i regel opåverkat       allmänpåverkad

Andn.påverkan         inspiratoriskt             inspir+expirie

Hosta                        skällande                   nej

Halsont                     nej                             ja

Sväljningsproblem    nej                             ja

Steroideffekt             ja                               ??

Behandling

Lugn och ro, brukar förbättras i sittande och gärna ute. Vanligt med användning av Efedrinhaltig hostmedicin, ev. tillsammans med antihistamin men sannolikt verkningslöst. Obs ej Lepheton till barn under 2 års ålder. Vid kraftigare påverkan ge perorala steroider och inhalera adrenalin (kontrollera barnets puls före). Bristande effekt av behandling är inläggningsfall.

Adrenalin för inhalation:

Ailos: Inj.vätska Adrenalin 1 mg/ml (spädes med NaCl till 2 ml volym): < 2 år: 1 ml (1 mg), >2 år: 2 ml(2 mg).

Maxin: Adrenalin 1 mg/ml (späd med NaCl till 2 ml volym): 2 ml under 1 min.

 

Aktuella Mediciner

Antihistamin

Difenhydramin: Mixt Desentol.

Klemastin: Mixt Tavegyl.

Efedrinhalit hostmedicin

Bromhexin/ Efedrin: Mixt Mollipect.

Etylmorfin/ Efedrin: Mixt Lepheton.

Steroid

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer