Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Pseudokrupp. Falsk krupp. Krupp

ICD-10: J05.0

Orsak

Virusinfektion.

Symtom/ status: Barn 6 månader till 6 år. Ofta debut någon timma efter sänggåendet med skällande hosta, heshet, inspiratorisk stridor, oro, lätt feber. Indragningar i jugulum och interkostalt kan ev. ses.

Differentialdiagnos

Epiglottit, trakeobronkit, främmande kropp i luftvägarna.

 

Riktlinje för skillnader mellan pseudokrupp och epiglottit:

Symtom                     Pseudokrupp             Epiglottit

Debut                        kväll/natt                   varierar

Allmän tillstånd        i regel opåverkat       allmänpåverkad

Andn.påverkan         inspiratoriskt             inspir+expirie

Hosta                        skällande                   nej

Halsont                     nej                             ja

Sväljningsproblem    nej                             ja

Steroideffekt             ja                               ??

Behandling

Lugn och ro, brukar förbättras i sittande och gärna ute. Efedrinhaltig hostmedicin, ev. tillsammans med antihistamin. Obs ej Lepheton till barn under 2 års ålder. Vid kraftigare påverkan ge perorala steroider och inhalera adrenalin (kontrollera barnets puls före). Bristande effekt av behandling är inläggningsfall.

Adrenalin för inhalation:

Ailos: Inj.vätska Adrenalin 1 mg/ml (spädes med NaCl till 2 ml volym): < 2 år: 1 ml (1 mg), >2 år: 2 ml(2 mg).

Maxin: Adrenalin 1 mg/ml (späd med NaCl till 2 ml volym): 2 ml under 1 min.

 

Aktuella Mediciner

Antihistamin

Difenhydramin: Mixt Desentol.

Klemastin: Mixt Tavegyl.

Efedrinhalit hostmedicin

Bromhexin/ Efedrin: Mixt Mollipect.

Etylmorfin/ Efedrin: Mixt Lepheton.

Steroid

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer