NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Sårskada-tetanusprofylax. Stelkrampsvaccination. Vaccination vid sårskada. Vaccination mot tetanus.

Den skadade är tidigare ovaccinerad: 1 ml tetanusvaccin im i vä arm + (om förorenat sår) 1 ml immunoglobulin mot tetanus im i lår. Grundvaccinationen mot stelkramp fortsätter med nästa tetanusvaccinering om en månad och inj. nr 3 om ett år.

Den skadade har tidigare fått en eller två stelkrampsvaccinationer: 1 ml tetanusvaccin im i arm. Vid starkt förorenad skada som ej kan exideras ges även 1 ml immunoglobulin mot tetanus im i lår.

Den skadade har tidigare fått tre stelkrampsvaccinationer: Om > 10 år sedan senaste stelkrampsvaccinationer ges 0,5 ml boosterdos im.

Den skadade har tidigare fått fyra eller fler stelkrampsvaccinationer: Om > 20 år sedan senaste stelkrampsvaccinationen ger 0,5 ml boosterdos im.

Aktuella Mediciner

Tetanusvaccin: Inj. Tetanusvaccin SSI (licenspreparat).

Immunoglobulin mot tetanus: Inj. Tetagam (licenspreparat).

Booster mot tetanus: Inj. DiTeBooster. Inj. Boostrix.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer