Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Hudsjukdomar > Sårskada-tetanusprofylax. Stelkrampsvaccination. Vaccination vid sårskada. Vaccination mot tetanus.

Sårskada-tetanusprofylax. Stelkrampsvaccination. Vaccination vid sårskada. Vaccination mot tetanus.

Den skadade är tidigare ovaccinerad: 1 ml tetanusvaccin im i vä arm + (om förorenat sår) 1 ml immunoglobulin mot tetanus im i lår. Grundvaccinationen mot stelkramp fortsätter med nästa tetanusvaccinering om en månad och inj. nr 3 om ett år.

Den skadade har tidigare fått en eller två stelkrampsvaccinationer: 1 ml tetanusvaccin im i arm. Vid starkt förorenad skada som ej kan exideras ges även 1 ml immunoglobulin mot tetanus im i lår.

Den skadade har tidigare fått tre stelkrampsvaccinationer: Om >10 år sedan senaste stelkrampsvaccinationer ges 0,5 ml boosterdos im.

Den skadade har tidigare fått fyra eller fler stelkrampsvaccinationer: Om > 20 år sedan senaste stelkrampsvaccinationen ger 0,5 ml boosterdos im.

Aktuella mediciner

Tetanusvaccin: Inj Tetanusvaccin SSI (licenspreparat).

Immunoglobulin mot tetanus: Inj Tetagam (licenspreparat).

Booster mot tetanus: Inj diTeBooster. Inj Boostrix.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ