Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Sårskada-tetanusprofylax. Stelkrampsvaccination. Vaccination vid sårskada. Vaccination mot tetanus.

Den skadade är tidigare ovaccinerad: 1 ml tetanusvaccin im i vä arm + (om förorenat sår) 1 ml immunoglobulin mot tetanus im i lår. Grundvaccinationen mot stelkramp fortsätter med nästa tetanusvaccinering om en månad och inj. nr 3 om ett år.

Den skadade har tidigare fått en eller två stelkrampsvaccinationer: 1 ml tetanusvaccin im i arm. Vid starkt förorenad skada som ej kan exideras ges även 1 ml immunoglobulin mot tetanus im i lår.

Den skadade har tidigare fått tre stelkrampsvaccinationer: Om > 10 år sedan senaste stelkrampsvaccinationer ges 0,5 ml boosterdos im.

Den skadade har tidigare fått fyra eller fler stelkrampsvaccinationer: Om > 20 år sedan senaste stelkrampsvaccinationen ger 0,5 ml boosterdos im.

Aktuella Mediciner

Tetanusvaccin: Inj. Tetanusvaccin SSI (licenspreparat).

Immunoglobulin mot tetanus: Inj. Tetagam (licenspreparat).

Booster mot tetanus: Inj. DiTeBooster. Inj. Boostrix.

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK