Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Somatoforma syndrom – Odifferentierat somatoformt syndrom.

Somatoforma syndrom – Odifferentierat somatoformt syndrom.

ICD-10: 45.1, DSM IV: 300.81

Definition

Minst ett besvär (t ex trötthet, aptitförlust, magbesvär, urinvägsbesvär) som skall ha varat i minst sex månader. Symtomen kan efter utredning inte förklaras av sjukdom/missbruk/läkemedelsbruk. Klagomålen betr symtomen vid känd sjukdom är enträgnare och ger mer dysfunktion än vad som rimligen kan förväntas utifrån anamnes, somatiska undersökning eller laborationsresultat.

Symtomen skall orsaka tydligt lidande eller försämrad funktion i viktiga avseenden, ha varit i minst sex månader, inte kunna förklaras bättre av annan psykisk störning (se Differentialdiagnoser) och inte vara medvetet framkallade eller simulerade.

Orsak

Ur psykologisk tolkning beroende på att emotioner (oftast rädsla/ångest) inte uppfattas som sådana utan tolkas som primära organmanifestationer. Organpåverkan uppträder pga aktivering av sympatiska nervsystemet. Allt vi upplever får ett fysiskt/fysiologiskt motsvarande korrelat- mer hos vissa och mindre hos andra.

Symtom

Patienten är genuint orolig för sina symtom och överdrivet upptagen av dessa. Han/hon söker ett flertal läkare med ibland rundgång inom sjukvården. Patienten fångar upp kroppens vanliga signaler och fäster sig vid dessa.

Differentialdiagnos: Somatisk sjukdom, ångestsyndrom, stressutlösta symtom, sömnstörning, depression, övriga somatoforma syndrom (t ex Somatiseringssyndrom, Somatoformt smärtsyndrom), sexuell dysfunktion (t ex dyspareuni), psykotisk sjukdom.

Behandling

Efter det att andra orsaker till symtomen med rimlighet uteslutits gäller att avsluta utredningsförfarandena så att patienten inte hamnar i ”remissvängen”. Viktigt med en kontinuerlig läkarkontakt så att patienten inte tvingas runt i sjukvården. Noggrann information till patienten om att kroppens funktioner även i normala fall känns men att signalerna oftast ”filtreras bort”. Rädsla hos patienten leder till försämring. Information om syndromets vanlighet och att det nu gäller att fokusera på andra ting i tillvaron än just kroppens signaler. Ev remiss till sjukgymnast för kroppskännedomsövningar. Ev kognitiv beteendeterapi för att hantera de somatiska symtomen. Ev SSRI-preparat vid ångestladdning.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ