Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Somatoformt smärtsyndrom.

ICD-10: F45.4

Ifrån att i diagnoskodning mm ansetts höra till psykiatrin vet vi alltmer om att smärtan ingår i gruppen Idiopatisk smärta där vi inte kan förklara uppkomstgenesen. Alltmer tyder på att grunden är en central sensitisering, och allt oftare finns en organisk förklaring initialt.

Aktuella Mediciner i kapitlet Smärta

Analgetika 

Paracetamol: T/Brustabl/Supp Alvedon T/Brustabl/Supp Panodil.

Kodein + paracetamol: T/Brustabl Citodon. T/Brustabl Panocod.

NSAID

Lång duration: T Alganex. T Relifex. Medellång duration: T Ibumetin. T Naproxen.

NSAID (Cox2- hämmare): T Arcoxia. K Celebra.

NSAID + protonpumshämmare T Vimovo.

Antiemetika 

Antihistamin: T Postafen. Lösn/T Lergigan. Neuroleptika: T Haldol. Inj Haldol Depot.

Skopolamin: Depotplåster Scopoderm.

Antiepileptika 

Gabapentin: K Gabapentin. Karbamazepin: T Tegretol. Pregabalin: K Lyrica.

Antidepressiva, smärtstillande

SNRI: Duloxetin: T Ariclaim. K Cymbalta. Venlafaxin: T Efexor. K/T Venlafaxin.

Tricyklika: Amitriptylin: T Saroten. Klomipramin: T Klomipramin. Nortriptylin:
T Sensaval.

Tetracyklika: Maprotilin: T Ludiomil.

Krämer, smärtstillande 

Capsaicin: Kräm Capsina. Kutant plåster Qutenza. Lidokain: Kräm Emla. Plåster Versatis.

Obstipationsprofylax

Makrogol: Oral lösn Forlax. Oral lösn Movicol. Oral lösn Omnilax.

Natriumpikosulfat: Drp Cilaxoral. Drp Laxoberal.

Starka opioider, kortverkande 

Buprenorfin: Inj/T Temgesic.

Fentanyl: Resoritablett Abstral. Sugtablett Actiq. Nässpray Instanyl.

Hydromorfon: K/Inj Palladon. Morfin: T Morfin. Oxikodon: K/Oral lösn OxyNorm. T Oxycodone.

Starka opioider, långverkande

Buprenorfin: Depotplåster Norspan.

Fentanyl: Depotplåster Durogesic.

Morfin: Depottabl/Granulat till susp Dolcontin. Depottabl Depolan.

Oxikodon: Depottablett OxyContin. Depottablett Oxycodone.

Tapentadol: T Palexia. Depottabl Palexia Depot.

Svaga opioider

Kodein: T Kodein.

Tramadol: K Tramadol.

Fördjupning

“Smärtlindring i livets slutskede”2010. www.lakemedelsverket.se

“Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta” 2007. www.lakemedelsverket.se

”Användning av opioider vid icke-cancerrelaterad smärta”, info från Läkemedelsverket nr 1 2002, www.lakemedelverket

Behandling av långvarig smärta SoS 1994:4, ISBN 91-38-11366-X

Smärtbehandling i livets slutskede; Info från Läkemedelsverket 2010, nr 6

Patientinformation: www.smartguiden.nu, , www.1177.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!