Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

”Sommarfeber”. ”Sommarförkylning”. Sommarinfektion.

Orsak

Utöver de givna orsakerna virus, bakterier, mykoplasma, TWAR överväg även fästingfeber/anaplasma/ehrlichios, TBE, Rickettsiainfektion, tularemi, ”badfeber”, sorkfeber, ornithos/”papegojsjuka”. Se resp avsnitt.
Nydiagnostiserad orsak är fästingöverförda bakterien candidatus neoehrlichia mikurensis (”Neosjukdomen”). Är lika vanligt smittämne hos fästingar som borrelia (ca var 10:e fästing). Reservoir i smågnagare och fästingar. Oklar inkubationstid. Ger influensaliknande symtom med feber, hosta mm men även blodproppar i ben och lungor. Troligen symtom efter bett med dubbel- eller trippelinfekterad fästing (borrelia, ehrlichia). Drabbar ffa pat med nedsatt immunförsvar pga kroniska sjukdomar (leukemi, malignt lymfom mm). Diagnos via blodprov och PCR-analys av ev förekommande bakterie- DNA i blodet. Odling fungerar inte. Behandlas med Doxycyklin.

Babesios är en sällsynt fästingöverförd sjukdom (parasiten babesia från tamboskap/hjortar) drabbande ffa individ som saknar mjälte- där kan smittan bli letal. Influensaliknande symtom + ibland gulsot pga hemolys. Serologisk diagnostik. Behandling i form av Klindamycin.

Ockelbosjuka (bärplockarsjuka) Sindbivirus som sprids av myggor, utbredning Dalarna- södra Norrland. Förekommer sensommar till tidig höst, inkubationstid 12-36 timmar. Ger ofta kliande hudutslag och feber men ffa ledvärk i händer och fötter. Ledbesvären kan kvarstå i år- hos ca 20%. Diagnos genom att påvisa antikroppar mot viruset i blodemfysem.

Neosjukdomen ovanlig, drabbar fr a immunsupprimerade ibland följt av DVT.

Vaccin eller specifik behandling finns inte. Myggmedel och heltäckande klädsel som profylax.

Symtom

Feber, muskel- och ledvärk mm; alltefter specifikt agens.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!