Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Information

Filmerna på denna sidan vänder sig till patienter som har fått Sanofi / Toujeo förskrivet på recept.


Fullständig information om läkemedlet finns på Fass.se, länken finner du på under filmen.


Tänk på att aldrig frångå instruktioner som finns på bipacksedeln för just ditt läkemedel.