Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.

Definition Svullnad av synnerven i ögonbotten (papillen). Orsak Staspapill orsakas av förhöjt intrakraniellt tryck p.g.a. … Fortsätt läsa Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.