Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Ögonsjukdomar > Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.

Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.

ICD-10: H 47.1

Definition

Svullnad av synnerven i ögonbotten (papillen).

Orsak

Förhöjt intrakraniellt tryck pga cerebral tumor, trauma, intra- eller extracerebral blödning, stroke eller kraftig hypertoni m fl.

Symtom

Obskurationer- det skymmer framför ögat eller ögonen. Ev dubbelseende, inskränkning av synfältet och defekt färgseende. Successiv försämring under veckor. Ev huvudvärk (ffa på mornarna och vid ökat abdominellt tryck som vid hosta, krystning), illamående, kräkning. Ev neurologiska bortfall beroende på var processen i hjärnan är belägen.

Status

Oskarpt avgränsad papill, oftast bilat. Kärlstas i näthinnan, ev blödningar.

Utredning

BT. CT hjärna. Akut utredning i praktiken via medicin eller neurologklinik.

Behandling

Utlösande grundorsaken måste behandlas. Svullnaden behandlas symtomatiskt med diuretika och steroider.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ