Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Sofia Åkerlund

 

Leg läkare. Chefredaktör Praktisk Medicin

Granskare


Hamdan Abbas

Hamdan Abbas

 

Specialist i kirurgi

Elinor Ben Menachem

Elinor Ben Menachem

 

Professor,specialist i neurologi

Cecilia Berger

Cecilia Berger

 

Medicine doktor, specialist i obstetrik och gynekologi

Leif Bjermer

Leif Bjermer

 

Professor, specialist i allergologi och lungsjukdomar

Johan Blomgren

Johan Blomgren

 

Specialist i internmedicin samt endokrinologi-diabetologi

Magnus Borres

Magnus Borres

 

Barn- och Ungdomsallergolog och skolläkare

Per Eldhagen

Per Eldhagen

 

Specialist i kardiologi och internmedicin

Bita Eshraghi

Bita Eshraghi

 

Specialist i obstetrik och gynekologi

Elisabeth Farelly

Elisabeth Farelly

 

Med. Dr. Specialist i urologisk kirurgi

Johan Frostegård

Johan Frostegård

 

Professor i medicin, överläkare. Specialist i internmedicin samt i reumatologi

Magdalena Gornicka

Magdalena Gornicka

 

Specialist i Intermedicin och hematologi

Anders Halvarsson

Anders Halvarsson

 

Specialist i allmänmedicin

Lena Hjelte

Lena Hjelte

 

Professor emerita i pediatrik

Shabab Hasan

Shabab Hasan

 

Specialist i Intermedicin, ST-läkare kardiologi

Rebecka Kaplan Sturk

Rebecka Kaplan Sturk

 

Specialist i obstetrik och gynekologi

Bernadetta Kenic Majerczyk

Bernadetta Kenic Majerczyk

 

Överläkare pediatrik

Susanna Klevebro

Susanna Klevebro

 

PhD, specialist i Barn- och Ungdomsmedicin

Aron Kristiansson

Aron Kristiansson

 

Överläkare ögonsjukdomar

Anders Lindblad

Anders Lindblad

 

Specialistläkare och docent i pediatrik

Agnieszka M Lesiewicz

Agnieszka M Lesiewicz

 

Specialist i psykiatri

Franco Macri

Franco Macri

 

PhD, specialist i allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin samt smärtlindring/algologi

Cristina Norrby

Cristina Norrby

 

Farmaceut

Torsten Olbers

Torsten Olbers

 

Professor i kirurgi

Sam Polesie

Sam Polesie

 

Specialistläkare i dermatologi, Ph.D

Kristian Riesbeck

Kristian Riesbeck

 

Professor i klinisk bakteriologi och överläkare i klinisk mikrobiologi

Ulf Rosenqvist

Ulf Rosenqvist

 

Överläkare diabetesmottagningen, Motala lasarett

Dag Salaj

Dag Salaj

 

Specialist i geriatrik

Cristina Sandu-Blendea

Cristina Sandu-Blendea

 

Specialist i allmänmedicin

Thomas Sejersen

Thomas Sejersen

 

Professor, överläkare i neuropediatrik

Yelverton Tegner

Yelverton Tegner

 

Specialist i ortopedisk och allmän kirurgi, professor emeritus i Medicinsk vetenskap med inriktning Idrottsmedicin

Nasir Thulfigar

Nasir Thulfigar

 

Specialist i geriatrik

Jonas Wixner

Jonas Wixner

 

Överläkare Amyloidoscentrum Umeå

Sofia Åkerlund

 

Leg läkare, ST läkare i dermatologi och venerologi

 Anna Tengvall

 

Specialistläkare i geriatrik, Silviahemscentrifierad