Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här


Rebecka Kaplan Sturk

Rebecka Kaplan Sturk

Specialist i obstetrik och gynekologi. Tf. chefredaktör Praktisk Medicin

Sofia Åkerlund

Sofia Åkerlund

Leg läkare, ST läkare i dermatologi och venerologi. Chefredaktör Praktisk Medicin (föräldraledig)

Granskare


Hamdan Abbas

Hamdan Abbas

Specialist i kirurgi

Elinor Ben Menachem

Elinor Ben Menachem

Professor,specialist i neurologi

Cecilia Berger

Cecilia Berger

Medicine doktor, specialist i obstetrik och gynekologi

Leif Bjermer

Leif Bjermer

Professor, specialist i allergologi och lungsjukdomar

Johan Blomgren

Johan Blomgren

Specialist i internmedicin samt endokrinologi-diabetologi

Magnus Borres

Magnus Borres

Barn- och Ungdomsallergolog och skolläkare

Per Eldhagen

Per Eldhagen

Specialist i kardiologi och internmedicin

Bita Eshraghi

Bita Eshraghi

Specialist i obstetrik och gynekologi

Elisabeth Farelly

Elisabeth Farelly

Dr. Specialist i urologisk kirurgi

Johan Frostegård

Johan Frostegård

Professor i medicin, överläkare. Specialist i internmedicin samt i reumatologi

Magdalena Gornicka

Magdalena Gornicka

Specialist i Intermedicin och hematologi

Anders Halvarsson

Anders Halvarsson

Specialist i allmänmedicin

Shabab Hasan

Shabab Hasan

ST-läkare internmedicin

Rebecka Kaplan Sturk

Rebecka Kaplan Sturk

Specialist i obstetrik och gynekologi

Bernadetta Kenic Majerczyk

Bernadetta Kenic Majerczyk

Överläkare pediatrik

Susanna Klevebro

Susanna Klevebro

PhD, specialist i Barn- och Ungdomsmedicin

Aron Kristiansson

Aron Kristiansson

Överläkare ögonsjukdomar

Anders Lindblad

Anders Lindblad

Specialistläkare och docent i pediatrik

Agnieszka M Lesiewicz

Agnieszka M Lesiewicz

Specialist i psykiatri

Franco Macri

Franco Macri

PhD, specialist i allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin samt smärtlindring/algologi

Torsten Olbers

Torsten Olbers

Professor i kirurgi

Sam Polesie

Sam Polesie

Specialistläkare i dermatologi, Ph.D

Kristian Riesbeck

Kristian Riesbeck

Professor i klinisk bakteriologi och överläkare i klinisk mikrobiologi

Ulf Rosenqvist

Ulf Rosenqvist

Överläkare diabetesmottagningen, Motala lasarett

Dag Salaj

Dag Salaj

Specialist i geriatrik

Cristina Sandu-Blendea

Cristina Sandu-Blendea

Specialist i allmänmedicin

Thomas Sejersen

Thomas Sejersen

Professor, överläkare i neuropediatrik

Yelverton Tegner

Yelverton Tegner

Specialist i ortopedisk och allmän kirurgi, professor emeritus i Idrottsmedicin

Nasir Thulfigar

Nasir Thulfigar

Specialist i geriatrik

Jonas Wixner

Jonas Wixner

Överläkare Amyloidoscentrum Umeå

Sofia Åkerlund

Sofia Åkerlund

Leg läkare, ST läkare i dermatologi och venerologi

Kort enkät om PM medlemskap

Just nu utvecklar vi möjligheten till ett medlemskap på PraktiskMedicin.se.

Svara på 3 frågor om vilken typ av innehåll du är mest intresserad av – enkäten tar 1 min.

Till enkäten!