Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Praktisk Medicin

Vården måste idag hantera ett brett spektrum av symtom och sjukdomar i ett mycket högt tempo samtidigt som vårdpersonalen hela tiden får nya direktiv från omvärlden med synpunkter på hur man bör prioritera och agera.

I en yrkesgren som är så stor och föränderlig kan det vara svårt att hålla allt i minnet. Den snabba kunskapstillväxten och ändringar i förhållningssätt gör att det som är kontraindicerat idag kan vara senaste terapin imorgon.

På PraktiskMedicin.se beskrivs vården utifrån dess eget perspektiv. Innehållet är mer en ”kom ihåg”-lista för utredningar, differentialdiagnoser och behandlingsförslag relevanta för vården och dess arbetssituation.

I en ström av överflödande medicinsk information vill vi i Praktisk Medicin välja ut det för vårdpersonalen mest relevanta och presentera kunskapen på ett kortfattat och strukturerat vis så att informationen lätt kan hittas och vara till gagn i patientarbetet.

Materialet är insamlat under många år och via många läkare. Erfarenheter och kunskaper som i PM Praktisk Medicin sammanställts, strukturerats och ständigt hålls uppdaterat!

Mats Elm, allmänläkare Borås

Praktisk Medicin – 40 års klinisk erfarenhet

1976 skapade allmänläkaren Bertil Flöistrup boken PM Praktisk Medicin. Senare på 1990-talet tog allmänläkarna Mikael Sahlqvist, Lars-Olof Medin och Olle Lyngstam över och har uppdaterat och byggt på både boken och startat hemsidan PraktiskMedicin.se. Från 2017 har Add Health Media, en stark aktör inom hälsa och medicin, tagit över stafettpinnen för att fortsätta utveckla och uppdatera Praktisk Medicin.

Den snabba medicinska utvecklingen gör att behandlingsrekommendationer uppdateras allt oftare. Därför kan det inte garanteras att informationen vid varje givet tillfälle har uppdaterats. Vid val av läkemedel och dosering rekommenderas att man vid osäkerhet bekräftar detta via FASS.se. Redaktionsledning, författare liksom övriga medarbetare och aktörer tar inget ansvar för skrivfel eller för de eventuella skador eller deras konsekvenser som uppstått till följd av här rekommenderad behandling.

I de senare årens utgåvor har nedanstående författare resp faktagranskare medverkat:

Leg läk Lars-Arne Andreasson, Göteborg (utredning av bröstkörteltumörer)
Leg läk Eva Angesjö, Borås (hudsjukdomar)
Leg läk Philippe Bergstrand, Göteborg (vitamin D)
Leg läk Peter Bistoletti, Stockholm, (gynekologiska sjkd, graviditet, MVC- rutiner, preventivmedel)
Leg läk Mats Börjesson, Göteborg (Idrottsmedicin)
Leg läk Anette Goffeng, Lerum (gynekologiska sjkd, graviditet, MVC- rutiner, preventivmedel)
Leg psykoterapeut Bertil Martinsson, Borås (psykiska symtom och sjukdomar).
Leg läk Sari Darborg, Göteborg (BVC, barnens sjukdomar),
Leg läk Gunnar Eckerdal, Göteborg (vård i livets slutskede)
Leg ssk Marie Elm, Borås(inkontinenshjälpmedel, hemsjukvård)
Leg läk Mats Elm, Borås (mag- tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, lag om vård av missbrukare, tandproblem, vårdintyg)
Leg läk Peter Fors, Alingsås (diabetes)
Leg läk Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal (kroniskt trötthetssyndrom)
Leg ssk Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik (lymfödem, lipödem)
Leg läk Sten Landahl, Göteborg (geriatriska sjukdomar)
Leg läk Isak Lindstedt, Trollhättan (hyperhidros, generell svettning).
Leg läk Lars-Olof Medin, Göteborg (andningsvägarnas sjukdomar, beroendetillstånd, blodsjukdomar, elallergi, endokrina, sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, könssjukdomar, psykiska symtom och sjukdomar, smärta, öron-näs-halssjukdomar)
Leg läk Peter Odebäck, Kristinehamn (andningsvägarnas sjukdomar)
Leg läk Ralph Peeker, Göteborg (urinvägarnas sjukdomar och sjukdomar i manliga genitalia)
Leg läk Kristian Roos, Göteborg (ÖNH- sjukdomar)
Leg läk Göran Ulvenstam, Göteborg (hjärt-/kärlsjukdomar),
Leg läk Peter Währborg, Göteborg (stress, utmattningsreaktion, krisreaktion).

Även följande författare har medverkat i PM:

Leg läk Per-Anders Abrahamsson, Borås. Dietist Agneta Andersson, DRF. Leg läk Helen Ahlm, Kungälv. Leg läk Ingrid Almskog, Uddevalla. Barnmorska Eva Amosy, Borås. Leg läk Janos Amosy, Borås. Leg läk Lars-Arne Andreasson, Göteborg. Leg läk Eva Angesjö, Borås. Leg läk Agneta Augustsson, Göteborg. Leg läk. Tony Axéll, Halmstad. Leg läk Margareta Berg, Göteborg. Leg läk Peter Bistoletti, Stockholm. Leg läk Astrid Brodd, Göteborg. Leg läk Hans Bäck, Borås. Leg läk Mats Börjesson, Göteborg. Leg läk Christer Dahlstrand, Göteborg. Leg läk Sari Darborg, Göteborg. Leg läk Gunnar Eckerdal, Göteborg. Leg ssk Marie Elm, Sandared. Leg läk Mats Elm, Göteborg. Leg läk Peter Fors, Alingsås. Leg läk Bente Furunes, Göteborg. Leg läk Anette Goffeng, Lerum. Leg läk Lars-Åke Goksör, Göteborg. Leg läk Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal. Leg läk Jan Gustavson, Lysekil. Leg läk Charlotte Gyllenram, Stockholm. Leg läk Agneta Hamilton, Ytterby. Leg läk Bo Hedqvist, Göteborg. Leg läk Sten-Olof Hellqvist, Partille. Leg läk Joanna Holm, Uddevalla. Leg läk Pelle Holm, Uddevalla. Leg läk Lydia Holmdahl, Lund. Leg sjuksköterska Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik. Leg läk Ulf Kingstam, Trollhättan. Leg läk Sten Landahl, Göteborg. Leg läk Leif Lapidus, Göteborg. Dietist Ingrid Larsson, DRF. Leg läk Matz Larsson, Örebro. Leg sjuksköterska/barnmorska Birgit Linderoth, Falun. Leg läk Isak Lindstedt, Trollhättan, Leg läk Bo Lindström, Uddevalla. Leg läk Ulf Ludwigs, Stockholm. Leg läk Olle Lyngstam, Göteborg. Leg psykoterapeut Bertil Martinsson, Borås. Leg läk Lars-Olof Medin, Göteborg. Leg läk Per Möllborg, Uddevalla. Dietist Margaretha Nydahl, DRF. Leg läk Peter Odebäck, Kristinehamn. Leg läk Ylva Ohlsson, Göteborg. Leg läk Ralph Peeker, Göteborg. Leg ssk Anna-Karin Ringqvist Göteborg. Leg läk Kristian Roos, Göteborg. Leg läk Martin Rosell, Göteborg. Leg läk Kristina Ryberg, Uddevalla. Leg läk Mikael Sahlquist, Uddevalla. Leg läk Lennart Stubelius, Stenungsund. Leg läk Mona Söderlund, Uddevalla. Leg läk Inger Uhlén, Stockholm. Leg läk Göran Ulvenstam, Göteborg. Leg läk Björn Wall, Kungälv. Leg läk Christina Wallin, Göteborg. Leg läk Peter Weng, Borlänge. Leg läk Peter Währborg, Göteborg.

Heli Heino, Nordisk Designskola Borås, omslagsteckning 2017; www.heliheino.se Alf Svensson, Shihan Publikationer Göteborg, bildmaterial.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och idéer inför kommande uppdateringar. Fungerande behandlingar lämpade att beskriva under ”Enligt egen erfarenhet” är välkomna!

Pernilla Bloom
Chefredaktör Praktisk Medicin
Tel: 0733-648 497
E-post: Pernilla.Bloom@Addhealthmedia.com 

Add Health Media AB

Etiska Regler – Vårdpersonal

Följande etiska regler gäller digital information på webbsidor som ägs av Add Health Media AB (AHM) och är riktade till vårdpersonal.

Webbsidans innehåll

Information på denna webbsida är framtagen för att stödja vårdpersonalen i sitt arbete att diagnostisera och behandla sin patient. Diagnosartiklarna och utbildningar ska vara underbyggda av vetenskap och/eller beprövad erfarenhet. Varje artikel/film ska ha datum när de senast blev uppdaterade. Det ska alltid gå att få kontakt med redaktionen för att kunna ställa frågor om något känns oklart kring innehållet.

Integritet

Information om besökaren som AHM tar del av, ska respekteras och följa de lagar och riktlinjer som gäller i landet.

Annonsering/finansiering

Det ska tydligt framgå vilka som stödjer denna webbsida finansiellt oavsett om det är kommersiella eller icke-kommersiella organisationer. Annonsering ska framgå tydligt eller markeras tydligt. AHM förbehåller sig rätten att neka annonsering som bedöms oetiskt eller kan leda till skada. Exempel på dessa är tobaksvaror, alkohol, pornografi och preparat med ej godkända medicinska påståenden. AHM försöker i möjligaste mån identifiera läkemedelsreklam som inte följer läkemedelsverkets regler för reklam till vårdpersonal och informera annonsören om att deras annonser inte följer lagen.

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!