Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Praktisk Medicin

Att jobba inom vården idag kräver att du ständigt är uppdaterad, har bred kunskap och håller ett högt tempo. Det publiceras 15 miljoner medicinska artiklar per år i mer än 5000 medicinska tidskrifter.

Att hinna med att hitta och tillgodogöra sig all ny medicinsk information är en utmaning för läkare och vårdpersonal. För att vara framgångsrik i sin gärning krävs en välavvägd kombination av klinisk erfarenhet, vetenskapligt underlag, adekvata resurser och hänsynstagande till patientens behov och önskemål. Därutöver behövs också en god medicinsk etik och en förståelse för att patienter ofta söker för en upplevd ohälsa och inte alltid för en specifik sjukdom. Samtliga perspektiv behövs, men kan inte sällan vara påtagligt utmanande i den klinisk vardagen.

Praktisk Medicin är ett försök att hjälpa läkare och sjuksköterskor en bra bit på vägen. Detta genom att på ett strukturerat sätt redogöra för ett tillämpbart och relevant beslutsstöd för ett stort antal diagnoser under rubriker som Symtom, Status, Differentialdiagnoser, Utredning, Behandling med flera. Materialet är sammanställt, under flera års tid, av ett stort antal läkarkollegor. PM Praktisk Medicin är ingen digital medicinsk lärobok utan ska mer ses som en ”Kom-Ihåg-Lista”; ett kompendium till snabb och relevant hjälp för oss i vården.

Rebecka Kaplan Sturk, specialist i gynekologi/obstetrik och tf. chefredaktör Praktisk Medicin

Praktisk Medicin – 44 års klinisk erfarenhet

1976 skapade allmänläkaren Bertil Flöistrup boken PM Praktisk Medicin. Senare på 1990-talet tog allmänläkarna Mikael Sahlqvist, Lars-Olof Medin och Olle Lyngstam över och har uppdaterat och byggt på både boken och startat hemsidan PraktiskMedicin.se. Från 2017 har Add Health Media, en stark aktör inom hälsa och medicin, tagit över stafettpinnen för att fortsätta utveckla och uppdatera Praktisk Medicin.

Etiska Regler – Vårdpersonal

Följande etiska regler gäller digital information på webbsidor som ägs av Add Health Media AB (AHM) och är riktade till vårdpersonal.

Juridisk information

All information på Praktisk Medicin vänder sig till läkare och hälsosjukvårdspersonal, inte privatpersoner/allmänheten. Texterna ska aldrig ersätta hälsoaktörens kvalificerade kliniska bedömning. Läkaren/hälsosjukvårdspersonalen är själv ansvarig för hur den värderar och använder informationen på Praktisk Medicin.

Den snabba medicinska utvecklingen gör att behandlingsrekommendationer ständigt uppdateras. Därför kan det inte garanteras att informationen vid varje givet tillfälle följer de senaste rekommendationerna. Om man väljer att använda sig av informationen på PM kan den alltid behöva kontrolleras gentemot annan relevant källa. Vid val av läkemedel och dosering rekommenderas att man bekräftar detta via FASS.se.

På grund av ständiga uppdateringar inom medicinsk vetenskap, den mänskliga faktorn och ibland svårigheter att nå konsensus, kan varje enskilt avsnitt inte heller garanteras vara medicinskt korrekt eller ses som ett konsensusdokument.

Redaktionsledning, författare liksom övriga medarbetare och aktörer tar inget ansvar för skrivfel eller för de eventuella skador eller dess konsekvenser som uppstår till följd av informationen i våra texter.

Informationen på denna webbsida är framtagen för att stödja, inte ersätta, relationen mellan patient och vårdpersonal.

Webbsidans innehåll

Information på denna webbsida är framtagen för att stödja vårdpersonalen i sitt arbete att diagnostisera och behandla sin patient. Diagnosartiklarna och utbildningar ska vara underbyggda av vetenskap och/eller beprövad erfarenhet. Behandlingsöversikterna gås igenom av experter på området årligen och kan utöver det ändras och/eller granskas fortlöpande. Detta kan göras av redaktionen varför den som står omnämnd som granskare i sällsynta fall inte alltid har granskat de senaste ändringarna. Det ska alltid gå att få kontakt med redaktionen för att kunna ställa frågor om något känns oklart kring innehållet.

Integritet

Information om besökaren som AHM tar del av, ska respekteras och följa de lagar och riktlinjer som gäller i landet. Se https://www.praktiskmedicin.se/integritetspolicy-2/

Annonsering/finansiering

Det ska tydligt framgå vilka som stödjer denna webbsida finansiellt oavsett om det är kommersiella eller icke-kommersiella organisationer. Annonsering ska framgå tydligt eller markeras tydligt. AHM förbehåller sig rätten att neka annonsering som bedöms oetiskt eller kan leda till skada. Exempel på dessa är tobaksvaror, alkohol, pornografi och preparat med ej godkända medicinska påståenden. AHM försöker i möjligaste mån identifiera läkemedelsreklam som inte följer läkemedelsverkets regler för reklam till vårdpersonal och informera annonsören om att deras annonser inte följer lagen.

Den snabba medicinska utvecklingen gör att behandlingsrekommendationer uppdateras allt oftare. Därför kan det inte garanteras att informationen vid varje givet tillfälle har uppdaterats. Vid val av läkemedel och dosering rekommenderas att man bekräftar detta via FASS.se. Redaktionsledning, författare liksom övriga medarbetare och aktörer tar inget ansvar för skrivfel eller för de eventuella skador eller deras konsekvenser som uppstått till följd av här rekommenderad behandling.

Granskare och bearbetning av materialet till Praktisk Medicin, 2021:

Andningsvägarnas sjukdomar och Diabetes – Nina Pettersson Edéus, specialist internmedicin

Barnhälsovård och Barnens sjukdomar – Susanna Klevebro, specialist barnsjukdomar

Mödrahälsovård, Barnens sjukdomar/Neuropsykiatriska tillstånd, Beroendetillstånd, Blodsjukdomar, Geriatriska sjukdomar, Gynekologiska sjukdomar, Idrottsmedicin, Psykiska symtom och sjukdomar, Smärta, Urinvägarnas sjukdomar, Öron- Näs- och Halssjukdomar, Endokrina sjukdomar, Hjärt- Kärlsjukdomar, Rörelseorganens sjukdomar, Mag-Tarmsjukdomar och Neurologiska sjukdomar – Anders Halvarsson, specialist allmänmedicin

Hud- och könssjukdomar – Johan Heilborn, specialist hud- och könssjukdomar

Ögonsjukdomar – Aron Kristiansson, specialist ögonsjukdomar

I tidigare års utgåvor har nedanstående författare resp faktagranskare medverkat:

Leg läk Lars-Arne Andreasson, Göteborg (utredning av bröstkörteltumörer)
Leg läk Eva Angesjö, Borås (hudsjukdomar)
Leg läk Philippe Bergstrand, Göteborg (vitamin D)
Leg läk Peter Bistoletti, Stockholm, (gynekologiska sjkd, graviditet, MVC- rutiner, preventivmedel)
Leg läk Mats Börjesson, Göteborg (Idrottsmedicin)
Leg läk Anette Goffeng, Lerum (gynekologiska sjkd, graviditet, MVC- rutiner, preventivmedel)
Leg psykoterapeut Bertil Martinsson, Borås (psykiska symtom och sjukdomar).
Leg läk Sari Darborg, Göteborg (BVC, barnens sjukdomar),
Leg läk Gunnar Eckerdal, Göteborg (vård i livets slutskede)
Leg ssk Marie Elm, Borås(inkontinenshjälpmedel, hemsjukvård)
Leg läk Mats Elm, Borås (mag- tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, lag om vård av missbrukare, tandproblem, vårdintyg)
Leg läk Peter Fors, Alingsås (diabetes)
Leg läk Jessica Frykstedt (Mödrahälsovård, Barnens sjukdomar/Neuropsykiatriska tillstånd, Beroendetillstånd, Blodsjukdomar, Geriatriska sjukdomar, Gynekologiska sjukdomar, Idrottsmedicin, Psykiska symtom och sjukdomar, Smärta, Urinvägarnas sjukdomar, Öron- Näs- och Halssjukdomar)
Leg läk Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal (kroniskt trötthetssyndrom)
Leg ssk Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik (lymfödem, lipödem)
Leg läk Sten Landahl, Göteborg (geriatriska sjukdomar)
Leg läk Isak Lindstedt, Trollhättan (hyperhidros, generell svettning).
Leg läk Lars-Olof Medin, Göteborg (andningsvägarnas sjukdomar, beroendetillstånd, blodsjukdomar, elallergi, endokrina, sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, könssjukdomar, psykiska symtom och sjukdomar, smärta, öron-näs-halssjukdomar)
Leg läk Peter Odebäck, Kristinehamn (andningsvägarnas sjukdomar)
Leg läk Ralph Peeker, Göteborg (urinvägarnas sjukdomar och sjukdomar i manliga genitalia)
Leg läk Kristian Roos, Göteborg (ÖNH- sjukdomar)
Leg läk Göran Ulvenstam, Göteborg (hjärt-/kärlsjukdomar),
Leg läk Peter Währborg, Göteborg (stress, utmattningsreaktion, krisreaktion).

Även följande författare har medverkat i PM:

Leg läk Per-Anders Abrahamsson, Borås. Dietist Agneta Andersson, DRF. Leg läk Helen Ahlm, Kungälv. Dietist Sofia Antonsson, Stockholm. Leg läk Ingrid Almskog, Uddevalla. Barnmorska Eva Amosy, Borås. Leg läk Janos Amosy, Borås. Leg läk Lars-Arne Andreasson, Göteborg. Leg läk Eva Angesjö, Borås. Leg läk Agneta Augustsson, Göteborg. Leg läk. Tony Axéll, Halmstad. Leg läk Margareta Berg, Göteborg. Leg läk Peter Bistoletti, Stockholm. Leg läk Astrid Brodd, Göteborg. Leg läk Hans Bäck, Borås. Leg läk Mats Börjesson, Göteborg. Leg läk Christer Dahlstrand, Göteborg. Leg läk Sari Darborg, Göteborg. Leg läk Gunnar Eckerdal, Göteborg. Leg ssk Marie Elm, Sandared. Leg läk Mats Elm, Göteborg. Leg läk Peter Fors, Alingsås. Leg läk Bente Furunes, Göteborg. Leg läk Anette Goffeng, Lerum. Leg läk Lars-Åke Goksör, Göteborg. Leg läk Carl-Gerhard Gottfries, Mölndal. Leg läk Jan Gustavson, Lysekil. Leg läk Charlotte Gyllenram, Stockholm. Leg läk Agneta Hamilton, Ytterby. Leg läk Bo Hedqvist, Göteborg. Leg läk Sten-Olof Hellqvist, Partille. Leg läk Joanna Holm, Uddevalla. Leg läk Pelle Holm, Uddevalla. Leg läk Lydia Holmdahl, Lund. Leg sjuksköterska Helena Janlöv-Remnerud, Hallstavik. Leg läk Ulf Kingstam, Trollhättan. Leg läk Sten Landahl, Göteborg. Leg läk Leif Lapidus, Göteborg. Dietist Ingrid Larsson, DRF. Leg läk Matz Larsson, Örebro. Leg sjuksköterska/barnmorska Birgit Linderoth, Falun. Leg läk Isak Lindstedt, Trollhättan, Leg läk Bo Lindström, Uddevalla. Leg läk Ulf Ludwigs, Stockholm. Leg läk Olle Lyngstam, Göteborg. Leg psykoterapeut Bertil Martinsson, Borås. Leg läk Lars-Olof Medin, Göteborg. Leg läk Per Möllborg, Uddevalla. Dietist Margaretha Nydahl, DRF. Leg läk Peter Odebäck, Kristinehamn. Leg läk Ylva Ohlsson, Göteborg. Leg läk Ralph Peeker, Göteborg. Leg ssk Anna-Karin Ringqvist Göteborg. Leg läk Kristian Roos, Göteborg. Leg läk Martin Rosell, Göteborg. Leg läk Mikael Sahlquist, Uddevalla. Leg läk Lennart Stubelius, Stenungsund. Leg läk Mona Söderlund, Uddevalla. Leg läk Inger Uhlén, Stockholm. Leg läk Göran Ulvenstam, Göteborg. Leg läk Björn Wall, Kungälv. Leg läk Christina Wallin, Göteborg. Leg läk Peter Weng, Borlänge. Leg läk Peter Währborg, Göteborg.. Leg. läkare Sofia Åkerlund, Stockholm.

Heli Heino, Nordisk Designskola Borås, omslagsteckning 2020; www.heliheino.se Alf Svensson, Shihan Publikationer Göteborg, bildmaterial.

Vi tar tacksamt emot synpunkter och idéer inför kommande uppdateringar. Fungerande behandlingar lämpade att beskriva under ”Enligt egen erfarenhet” är välkomna!

Rebecka Kaplan Sturk
Specialist i gynekologi/obstetrik och tf. chefredaktör Praktisk Medicin
E-post: [email protected]

Add Health Media AB

Vänligen observera att detta inte är en vårdinstans. Frågor om egen hälsa hänvisas till vården.

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev