Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

11 oktober, 2019

Självtester som säljs i Sverige måste vara CE-märkta

Man kan idag köpa självtester för en mängd tillstånd på nätet. Tester erbjuds t.ex. för glutenintolerans, klimakterie, clamydia, H. Pylori. Flera självtester är ...

11 oktober, 2019

Epilepsi – Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling

81 000 personer har diagnosen epilepsi i det svenska patientregistret, ca 69 000 vuxna och 12 000 barn/ungdomar. Omkring 5 500 personer insjuknar varje år. För diagnosen krävs oftast tva...

11 oktober, 2019

Dyspepsi – uppdaterade riktlinjer

Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse i samarbete med Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) har uppdaterat de befintliga nationella riktlinjerna för outredd dyspepsi, okompl...

11 september, 2019

Antalet fall av harpest/tularemi har ökat under juli och augusti och förvänta...

Den 9 september hade 800 fall inrapporterats från Dalarna, Gävleborg och Norrland, vilket är betydligt fler än ett medelår. Tularemi är en bakterieorsakad vektorburen zoonos....

11 september, 2019

Nytt HPV-vaccin inom det nationella vaccinationsprogrammet

Från och med 1 september 2019 vaccineras flickor med Gardasil 9 som inkluderar skydd mot 9 stammar av HPV. Det ger ett skydd mot ca 90 % av cervixcancer men även vulva-, vagina- , penis- och...

11 september, 2019

WHO Suicidpreventiva dagen 10 september – en person dör i suicid var 40:e sek...

WHO lyfter fram betydelsen av att ha en nationell strategi för suicidprevention. Frekvensen suicid är högst i höginkomstländer 11,5/100 000 innevånare, men de flesta suiciden inträffar ...

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK