Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

8 juni, 2021

Hos en femtedel av typ 2-diabetiker kan man överväga kirurgi som behandlingsme...

En enkätundersökning på patientsidan Doktorn.com visar att 18% av de 3000 svarande med diabetes, faller under kriterierna för viktreducerande kirurgi vid typ 2-diabetes, utifrån Socialsty...

17 maj, 2021

Folkhälsomyndighetens scenarier pekar på att smittspridningen av Covid-19 plan...

Om människor fortsätter ha samma kontaktmönster och vaccinationerna mot Covid-19 fortsätter som planerat, pekar Folkhälsomyndighetens scenarier på att smittspridningen minskar under juli och...

5 maj, 2021

Patienterna tillbaka till rutinvården

Tack till alla som svarade på Praktisk Medicins enkätundersökning om patientflödet på er vårdenhet! Hela 606 personer har svarat och det verkar nu som att patienterna är på väg ti...

16 april, 2021

Trendbrott: äldre har börjat klaga på vården

Sveriges 21 patientnämnder har sammanställt en rapport för de inkomna klagomålen från patienter under pandemiåret 2020, som en del av hälso- och sjukvårdens kvalitets - och utvecklingsarbe...

16 april, 2021

Hälsoobligation mot diabetes vinner internationellt pris

Region Stockholms hälsoobligation, med sin unika finansiella lösning för att förebygga typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, har tilldelats ett pris av internationellt ansedda Environmental ...

30 mars, 2021

Vill du vara en del av Praktisk Medicins expertteam?

Just nu söker vi specialistläkare som vill vara med och granska våra behandlingsöversikter Är du intresserad av att bidra till den årliga granskningen av våra behandlingsöversikter? ...

Vad kan du om diabeteskirurgi?

6 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer