Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

7 september, 2020

Vissa läkemedel innebär onödigt höga kostnader för patient och samhälle

För vissa läkemedel är kostnaderna onödigt höga för både patient och samhälle. Enbart inom läkemedel mot

24 augusti, 2020

Neurologerna som fick nog – startar digital migränklinik

Patienter med kronisk migrän är en patientgrupp som har svårt att få hjälp på specialistkliniker. Flera erfarna neurologer som arbetat med fokus på migrän fick nog och tar nu hand om p...

24 augusti, 2020

Stort intresse för PAH-utbildning på PraktiskMedicin.se

På bara några veckor genomförde över 200 läkare en ny utbildningar inom pulmonell arteriell hypertension (PAH). Av alla tidigare utbildningar så har PAH-utbildningen fått högst andel l...

30 juni, 2020

67% av vårdcentralerna förväntar sig mycket patienter i höst

PraktiskMedicin.se (PM) har genomfört en undersökning där man tillfrågat sina medlemmar kring hur patientflödet ser ut nu i juni och hur de tror hösten ser ut avseende patientbesök och ...

13 maj, 2020

Läkemedel vid osteoporos – rekommendationer från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har i april publicerat en behandlingsrekommendation över läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer. Förstahandsval vid osteoporosbehan...

13 maj, 2020

Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukdomar i rörelseorganen

Socialstyrelsen har i april kommit med nya riktlinjer för de vanligaste sjukdomarna i rörelseorganen. Detta är en remissversion och en slutlig version kommer att publiceras vid årsskiftet ...

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer