Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

13 maj, 2020

Läkemedel vid osteoporos – rekommendationer från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har i april publicerat en behandlingsrekommendation över läkemedel vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer. Förstahandsval vid osteoporosbehan...

13 maj, 2020

Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukdomar i rörelseorganen

Socialstyrelsen har i april kommit med nya riktlinjer för de vanligaste sjukdomarna i rörelseorganen. Detta är en remissversion och en slutlig version kommer att publiceras vid årsskiftet ...

15 april, 2020

Statistik om intensivvårdade patienter med covid-19

Svenska intensivvårdsregistret uppdateras kontinuerligt med information om hur många patienter som skrivs in på landets intensivvårdsavdelningar med covid-19. För närvarande (13 april) är de...

15 april, 2020

Covid-19 och cancer

Överlag har cancerpatienter ej större risk att insjukna i covid-19. Vissa patientgrupper har dock en ökad risk att bli svårt sjuka i infektionen. Det gäller framförallt patie...

15 april, 2020

Antivirala medlet Remdesivir testas mot covid-19

Ingen effektiv behandling med godkänt läkemedel mot covid-19 finns att tillgå i nuläget. Remdesivir är ett antiviralt läkemedel som tagits fram för behandling av RNA-virus. ...

15 april, 2020

Covid-19 och läkemedel

Läkemedelsverket (LMV) har publicerat ett antal nyheter angående den pågående epidemin med covid-19. - Dokumentationen om tillförlitligheten hos självtester för infektionen ...

Testa dina kunskaper

Korta utbildningar inom olika terapiområden. PM Academy erbjuder digitala utbildningar kostnadsfritt för läkare. Utbildningarna har fokus på hantering, diagnostisering och remittering.

Testa här

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer