Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

13 januari, 2020

Morbiditet och mortalitet i akut hjärtinfarkt fortsätter att sjunka

Socialstyrelsens statistik visar att 24 800 fall av akut hjärtinfarkt inträffade under 2018 och drygt 5 800 personer avled av sjukdomen (publicerat dec 2019). Detta är fortsättningen på ...

13 januari, 2020

Var tredje cancerfall skulle kunna förebyggas med en hälsosam livsstil enligt ...

Globalt är cancer den näst vanligaste dödsorsaken och 70 procent av dödsfallen inträffar i låg- eller medelinkomstländer. Var tredje cancerfall skulle kunna förebyggas med en hälsosam...

13 januari, 2020

Under 2018 rapporterades 68 000 nya cancerfall hos 63 000 individer.

Antalet diagnostiserade cancerfall i Sverige har dubblerats från knappt 30 000 per år i början av 1970-talet till nuvarande 68 000. Om man åldersstandardiserar siffrorna så är ökninge...

13 januari, 2020

Sjuksköterskans och barnmorskans år 2020

WHO uppmärksammar 2020 dessa viktiga yrkesgrupper utan vilka ingen hälso- och sjukvård skulle fungera. Tillsammans utgör de 50 procent av arbetsstyrkan inom sjukvården och 70 ...

11 december, 2019

Influensaläget

Vaccination för säsongsinfluensa är igång i Sverige sedan 19 nov. Hittills rapporterar Folkhälsomyndigheten om låg spridning.

11 december, 2019

Vad hjälper vid posttraumatisk stressyndrom (PTSD) hos vuxna?

SBU har granskat och kommenterat två publikationer från National Institute for Health and Care Excellence (NICE) angående läkemedels- respektive icke farmakologisk behandling av PTSD.

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer