Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

10 augusti, 2021

Vill du vara en del av Praktisk Medicins expertteam?

Just nu söker vi specialistläkare som vill vara med och granska våra behandlingsöversikter Är du intresserad av att bidra till den årliga granskningen av våra behandlingsöversikter? ...

27 juli, 2021

Praktisk Medicin uppdateras

Sen jag började mitt uppdrag som chefredaktör på Praktisk Medicin i början av året har jag jobbat mot att göra plattformen ännu bättre. Vi planerar att uppdatera kapitelindelningen inför näs...

14 juni, 2021

Underhållsbehandling effektivt vid lindrig psoriasis

Lindrig psoriasis kan ofta skötas i primärvården. Vanligtvis bygger strategin med lokalbehandling på en reaktiv attityd snarare än en proaktiv. Det finns dock evidens för att underhålls...

8 juni, 2021

Hos en femtedel av typ 2-diabetiker kan man överväga kirurgi som behandlingsme...

En enkätundersökning på patientsidan Doktorn.com visar att 18% av de 3000 svarande med diabetes, faller under kriterierna för viktreducerande kirurgi vid typ 2-diabetes, utifrån Socialsty...

17 maj, 2021

Folkhälsomyndighetens scenarier pekar på att smittspridningen av Covid-19 plan...

Om människor fortsätter ha samma kontaktmönster och vaccinationerna mot Covid-19 fortsätter som planerat, pekar Folkhälsomyndighetens scenarier på att smittspridningen minskar under juli och...

5 maj, 2021

Patienterna tillbaka till rutinvården

Tack till alla som svarade på Praktisk Medicins enkätundersökning om patientflödet på er vårdenhet! Hela 606 personer har svarat och det verkar nu som att patienterna är på väg ti...

Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer