Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

5 juli, 2022

Endast 3 av 10 tror på lika tillgång till hälso- och sjukvård

Svenskarna är långt ifrån övertygade om att alla har lika tillgång till hälso- och sjukvård. Det visar en ny nordisk un...

Läs mer
4 juli, 2022

Ungdomar ska få ökad kunskap om läkemedel

Läkemedelsverket har initierat en insats för att öka ungdomars kunskap om läkemedel genom digitala informationsmaterial. K...

Läs mer
27 juni, 2022

Ojämlik tillgång till bröstcancerscreening kartlagd

Socialstyrelsens utvärdering av bröstcancerscreeningen i Sverige pekar på stora regionala skillnader vad gäller deltagande...

Läs mer
14 juni, 2022

Känsligt att prata om levnadsvanor och cancerrisk

Levnadsvanor kan spela en avgörande roll för risken att utveckla cancer. Men vårdpersonal upplever att det är svårt att p...

Läs mer
8 juni, 2022

Ny bok om vulvodyni – ökad kunskap krävs för att upptäcka och behandla vul...

Lokaliserad provocerad vulvodyni, tidigare kallat vestibulit, är ett smärttillstånd som drabbar cirka åtta procent av kvin...

Läs mer
31 maj, 2022

Pilotprojekt för digitala hjälpmedel i demensutredning

Digitala verktyg blir allt vanligare i vården som ett sätt att underlätta för såväl patienter som vårdpersonal. Ett exe...

Läs mer