Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →
Hem / ICD-10 koder
Annons:
ICD-10-kod
Sjukdom
ICD-10-kod Sjukdom
10: M 25,5Överrörlighet i led. Ehlers-Danlos Syndrom. Ledöverrörlighet.
10: T40 alt förskrivet Y45Överdos opiat.
150.9Akut hjärtsvikt, akut lungödem, kardiogen chock
52.2 (kronisk smärta UNS)Långvarig icke-malign smärta.
72Trumhinneperforation, traumatisk.
93Hyperakusi. Ljudöverkänslighet.
A 70.9.Ornithos, papegojsjuka, psittakos
A.21Tularemi, harpest
A07; A06Gastrointestinal infektion, protozoer.
A08.1Vinterkräksjukan, calicivirus
A15, A19Tuberkulos, TBC
A37.0, A37.1Kikhosta, Pertussis
A38.9Scharlakansfeber, Scarlatina
A40Toxic shock syndrome, TSS
A40.3Sepsis
A46.9Erysipelas, rosfeber
A49.P alt A79.9Fästingfeber, Ehrlichios, Anaplasmos, Rickettsios, Babesia, Neoehrlichia
A50-53Syfilis. Lues.
A54Gonorré.
A55Lymfogranuloma venereum. LGV.
A56Klamydia. Chlamydia.
A59Trikomonasinfektion. Trichomonas vaginalis.
A60Herpes genitalis. Herpes simplex typ 1 och 2.
A63Kondylom. HPV-infektion.
A69Borrelia – hudmanifestationer.
A69Borrelia (Lyme´s sjukdom)
A69Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) Lymfocytom
A69 alt L90.4Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) Akrodermatit
A69.2Borrelia – (Primärstadiet) Erytema migrans
A69.2 alt G01.9Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) Neuroborrelios
A69.2 alt I32Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) Borreliakardit
A69.2 alt M01.2Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) Borreliaartrit
A84.1Tick-borne encephalitis, TBE, fästingburen encefalit
A98.5Sorkfeber, Nephropathia epidemica
Akut sinuit: J01, Kronisk sinuit: J32Sinuit, bihåleinflammation, rhinosinuit
B 02Yrsel – Zoster oticus. Ramsay Hunts Syndrom.
B00Herpes simplex i hud och genitalt.
B00Munsår, herpes simplex
B01Vattkoppor, Varicellae
B02Herpes zoster, bältros
B02.3, H19.1XDet röda ögat – Herpes zoster ophthalmicus
B04.9Mpox (apkoppor, monkeypox)
B05Mässling, Morbilli
B06Röda hund, Rubella
B07Verrucae, virusvårtor
B08.1Molluscum contagiosum, mollusker
B08.2Tredagarsfeber, Exantema subitum
B08.3Femte sjukan, erythema infectiosum, Parvovirus B19
B15Hepatit A
B16Hepatit B
B17Hepatit C
B18Hepatit D
B19Hepatit E
B24HIV, AIDS
B26Påssjuka, Parotit
B27.0Mononukleos, körtelfeber
B35Svampinfektioner i huden – Tinea corporis, ringorm
B35Svampinfektioner i huden – Tinea capitis, svamp i hårbotten
B35Svampinfektioner i huden – Tinea cruris, ljumsksvamp
B35Svampinfektioner i huden – Tinea pedis, fotsvamp
B35Svampinfektioner i huden – Tinea unguium, nagelsvamp
B35Svampinfektioner i huden – Tinea manuum, handsvamp
B36.0Pityriasis versicolor
B37Blöjdermatit. Blöjeksem.
B37Oral candida. ”Torsk”.
B37.2Svampinfektioner i huden – Candidiasis
B373Candidavulvovaginit
B58Toxoplasma, Toxoplasmos
B65.3Badklåda, simmarklåda, cercariadermatit
B71.9Maskinfektioner (bandmask, spolmask, springmask, fiskbinnikemask)
B77.9Spolmask, Ascaris lumbricoides
B80.9Springmask, Enterobius Vermicularis
B85Loppbett, strophulus
B85.0Pediculosis capitis, huvudlöss
B85.3Flatlöss. Bagg.
B86Scabies, skabb
Benign tumör D24, malign tumör C50Bröstcancer
C 67Urinblåsecancer
C.25Pankreascancer (bukspottkörtelcancer)
C15 malign tumör i matstrupen, C16 malign tumör i magsäckenVentrikelcancer, esofaguscancer.
C16.9, C17.9, C18.9, D13.1, D12.1, D12, D12.8, E34.0Neuroendokrina tumörer, NET (Tidigare Carcinoid)
C23: malign tumör i gallblåsan; C24 malign tumör i andra och ospecificerade delar av gallvägarnaGallvägscancer, cancer i gallblåsa och gallgångar
C34Lungcancer och lungsäckscancer
C43Malignt melanom (i huden)
C44Basaliom, basalcellscancer
C44Skivepitelcancer och Mb Bowen
C51.9Vulvacancer
C53.9Cervixcancer, vaginalcancer
C54Endometriecancer.
C56.9Ovarialcancer
C61Prostatacancer
C62Testikelcancer
C64.9Njurcancer
C71Hjärntumör, tumor cerebri
C90.0Myelom
C91Kronisk lymfatisk leukemi, KLL
C91.0Akut lymfatisk leukemi hos vuxna, ALL
C92Kronisk myeloisk leukemi, KML
C92.0Akut myeloisk leukemi, AML
D 33.3Yrsel – Akustikustumör.
D 52.0 (dietär), D 52.1 (läkemedelsutlöst), D 52.8 (andra ospecificerade orsaker).Folatbrist, folsyrabrist.
D 70.9Leukopeni.
D18Spider nevus
D22Pigmentnevus, melanocytärt nevus
D40Skrotala resistenser
D45.9Polycytemia vera.
D47.3, Essentiell trombocytemiTrombocytos, essentiell trombocytemi
D481Lipom. Neurilemmom. Hemangiom. Desmoid tumör. Sarkom. Mjukdelssarkom.
D50Anemi och idrott.
D50.9Järnbristanemi.
D56Thalassemi.
D64.9Anemi
D68.0von Willebrands sjukdom
D68.5AAPC-resistens
D69.0Henoch- Schönleins purpura, IgA vaskulit
D72.1, D47.5Eosinofili, hypereosinofilt syndrom
D72.8Leukocytos.
D75.1Polycytemi, erytrocytos
E 21.0Primär hyperparatyreoidism, PHPT
E 27.5Feokromocytom.
E 28.2Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS
E 55.9 (ospecificerad D-vitaminbrist)Vitamin D-brist
E03; Postoperativ hypotyreos E89Hypotyreos
E04Struma.
E05Hypertyreos, tyreotoxikos
E05.9, H05.2Det röda ögat – Endokrin oftalmopati, endokrin exoftalmus
E06Tyreoidit.
E10, (E10.9 Diabetes mellitus typ 1, utan komplikationer)Diabetes typ 1
E10, E11Diabetes mellitus hos äldre
E10, E11 , E14Diabetes – nyupptäckt.
E10.3 (typ-1 diabetes), E11.3 (typ-2 diabetes)Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.
E10.6A (Typ1 med hypoglykemi utan koma) E11.6A (Typ 2 med hypoglykemi utan koma)Diabetes med hypoglykemi, insulinkoma
E11 (E11.9 Diabetes mellitus typ 2 utan (uppgift om) komplikationer)Diabetes typ 2 – behandlingsprinciper
E11.1B Diabetes mellitus typ 2 med hyperosmolaritetHyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom
E11.6D; E10.6DBen- och fotsår – Diabetessår.
E21.1Sekundär hyperparathyroidism
E24.9 Cushings syndrom.
E27.1 (=Addisons sjukdom)Binjurebarksinsufficiens, Morbus Addison
E29.1Hypogonadism hos män.
E53 (brist utan anemi), Perniciös anemi D51Vitamin B12-brist, perniciös anemi, kobalaminopeni
E63Malnutrition, undernäring
E66Obesitas och övervikt
E73Laktosintolerans
E78Hyperlipidemi
E80.2Akut hepatisk porfyri.
E83.1Hemokromatos.
E83.5Hypokalcemi
E83.5Hyperkalcemi.
E84.0 (CF med lungmanifestationer) , E84.9 (CF ospecifierad)Cystisk fibros
E85.0 , E85.1 , E85.2Ärftlig transtyretinamyloidos, ATTRv-amyloidos, Skelleftesjukan
E86Akutmedicin. Dehydrering
E86 (dehydrering)Dehydrering och idrott
E87Hypokalemi.
E87.0Hypernatremi
E87.5Hyperkalemi.
F 16Spice.
F 29Psykos. Psykossjukdom inkl akut psykos.
F 69Personlighetssyndrom hos vuxna.
F00, F01, F02, F03, DSM-IV: 294.8 (Demens UNS).Demens
F01, F02, F03Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD
F05Konfusion hos äldre
F05, DSM 5 780.09Konfusion. Förvirring. Medvetandegrumling.
F10.2, F10.1 DSM-5: 303.90, 305.00Skadlig bruk/Beroende – Alkohol
F10.3Skadligt bruk/Beroende – Alkoholabstinens
F11.1, F11.2 DSM-5: 305.50, 304.00Skadligt bruk/Beroende – Opiater.
F12.1, F12.2 DSM-5: 305.20, 304.30Skadligt bruk/Beroende – Cannabis.
F13.1, F13.2 DSM-5: 305.40, 304.10Skadligt bruk/Beroende – Läkemedelsberoende.
F14.1, F14.2, F15.1, F15.2 DSM-5: 305.70, 304.40Skadligt bruk/Beroende – Centralstimulantia.
F16.1, F16.2 DSM-5: 305.30, 304.50Skadligt bruk/Beroende – Hallucinogener.
F17.2, DSM-5: 305.10Tobaksberoende. Rökberoende. Rökstopp.
F20 , DSM5 : 295Psykos – Schizofreni.
F22Psykos – Vanföreställningssyndrom.
F30 DSM-5: 296.4x (mani i bipolär sjd typ 1) 296.89 (mani/hypomani i bipolär sjd typ II)Mani.
F30, F 34.0Cyklotymi. Cyklotymt temperament.
F30.0Hypomani.
F31Bipolär sjukdom.
F32(depression), DSM-IV:311 (Depression), ICD 10:F41 (Ångest), DSM-IV: 300.0Depression och ångest hos äldre
F40.0 DSM-5: 300.29 , 300.23Fobier. Agorafobi. Social fobi. Social ångest.
F41 DSM 5: 300.02Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.
F41.0 DSM 5: 300.01 (paniksyndrom utan agorafobi)Panikattack. Panikångest. Paniksyndrom.
F42.8, DSM 5: 300.3Tvångssyndrom. Obsessive Compulsive Disorder. OCD.
F43.0 (akut stressyndrom) F 43.1 (posttraumatiskt stressyndrom) 308.3 (akut stressyndrom)Stressyndrom, akut. Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD. DESNOS.
F43.0 DSM 5: 308.3Akut stressreaktion. Krisreaktion.
F43.8 (Utmattningssyndrom) Z 73.0 (Utbrändhet)Utmattningssyndrom. UMS. ”Utbrändhet.” Maladaptiv stressreaktion.
F45Huvudvärk – Bruxism, temporomandibulär dysfunktion, Costens syndrom, odontogen huvudvärk
F45Temporomandibulär dysfunktion. TMD. Bruxism. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
F45.9 P DSM-5:300.7Hälsoångest.
F50.0Anorexia nervosa.
F50.2Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.
F51.0 DSM-IV: 307.42Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning.
F52Ejaculatio retarda
F52.4Prematur ejakulation
F55.9Skadligt bruk/Beroende – Dopingpreparat.
F63.3Håravfall – Trichotillomani.
F70 (lindrig psykisk utvecklingsstörning. F71 (medelsvår psykisk utvecklingsstörning).Intellektuell funktionsnedsättning vuxna.
F90 DSM IV: 314,00Neuropsykiatriska tillstånd hos barn- ADHD/ADD/DCD.
F90, F84, F95, DSM-5 314, 299, 307Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos vuxna – ADHD, ADD, Autism
F95Myokymier, fascikulationer, ögonryckningar
F95, DSM IV: 307.23Neuropsykiatriska tillstånd hos barn- Tics.
F98Enures. Nocturn enures. Sängvätning.
F:84, DSM IV: 299.80Neuropsykiatriska tillstånd hos barn- Autism.
Fraktur metatarsalben S92,3 Fraktur stortÃ¥ S92,4, Fraktur annan tÃ¥ S92,5, Luxa-tion tÃ¥ S93,1_Tåfraktur. Tåluxation. Fraktur i metatarsalben.
G03.9 (ospecificerad meningit) A86.9 (ospecificerad virusencefalit), G04 (meningit, meningoencefalit, bakteriell)Meningit och encefalit
G12.2Amyotrof Lateral Skleros, ALS
G20.9Parkinsons sjukdom, Morbus Parkinson
G21.9 Sekundär Parkinson, G22.9, Parkinsonism vid sjukdomar som klassificeras annorstädes, G 23.1 Progressiv supranukleär pares. G 23.8, Multipel systematrofi, G23.8 Corticobasal degeneration, G31.8 Degenerativa förändringar vid Levybody demensParkinson plus, Atypisk Parkinsonism
G25.8Restless legs syndrom, Willis-Ekbom Disease, Periodic Limb Movements in Sleep
G35Multipel skleros, MS
G40Epilepsi
G41Epilepsi – Status epilepticus
G43Huvudvärk – Migrän, episodisk och kronisk
G43Huvudvärk – Hemicrania continua, kronisk paroxysmal hemikrani
G43.1Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom
G44Huvudvärk – Horton’s huvudvärk, klusterhuvudvärk
G44Huvudvärk – Paroxysmal hemikrani
G44Huvudvärk – Ny daglig ihållande huvudvärk
G44Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk
G44.2Huvudvärk – Spänningshuvudvärk
G44.3Huvudvärk – Posttraumatisk huvudvärk
G44.4Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk
G45Reversibel Ischemisk Neurologiskt Deficit, RIND
G45TIA, Transitorisk Ischemisk Attack
G45TIA – Amaurosis fugax
G45.3Akut synnedsättning – Amaurosis fugax, övergående synnedsättning
G45.4Transitorisk global amnesi, övergående minnesförlust
G47Sömnbesvär hos äldre
G47Snarkning. Sömnapné. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Obstruktiv sömnapné.
G47.4Narkolepsi
G50Trigeminusneuralgi, neuralgi
G51Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Perifer facialispares
G51.0Bells pares, perifer facialispares
G51.9Ögonlocksaffektioner – Facialispares. Ansiktsförlamning.
G53.0Zosterassocierad smärta, postherpetisk smärta
G54.9ACNES, Anterior (Abdominal) Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome.
G54.9 P R29.8 P(Dropphand)Radialispares. Radialtunnelsyndrom. Dropphand.
G56Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
G56.2Ulnariskompression. ”Mobilarmbåge”.
G58Mortons metatarsalgi. Mortons neurinom.
G62Polyneuropati
G70.0Myastenia Gravis, MG
G71.0ADuchennes muskeldystrofi, DMD
G93.3 (innefattar ME/CFS, Kroniskt trötthetssyndrom, Trötthetssyndrom efter virusinfektion).ME/CFS (Kroniskt Trötthetssyndrom)
H 81Yrsel – Morbus Méniére. Méniérs sjukdom.
H 81.1Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel, BPPV, godartad lägesyrsel
H 81.2Yrsel – Vestibularisneurit, vestibularisneuronit
H 82Yrsel – Psykogen yrsel, somatoform yrsel, fobisk postural yrsel, spänningsyrsel
H 83,0Yrsel – Laesio auris interna
H 83.3Yrsel – Labyrintit.
H00.0Ögonlocksaffektioner – Hordeolum. Vagel.
H00.1Ögonlocksaffektioner – Chalazion.
H01.0Det röda ögat – Blefarit, ögonlocksinflammation
H01.0Ögonlocksaffektioner – Blefarit
H01.8Ögonlocksaffektioner – Periokulär (periorbital) dermatit, allergiskt eksem
H02.0AÖgonlocksaffektioner – Entropion.
H02.1Ögonlocksaffektioner – Ektropion.
H02.4Ögonlocksaffektioner – Ptos, nedhängande ögonlock
H04.1, M35Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca, torra ögon
H04.2Epifora, ökat tårflöde
H04.3Det röda ögat – Dakryocystit, tårsäcksinflammation
H10.9Det röda ögat – Konjunktivit
H11.3Det röda ögat – Hyposfagma, subkonjunktivalblödning
H15.0, H15.1Det röda ögat – Sklerit och episklerit
H16.0, S05.0Ögonskador – Kornealerosion. Hornhinneerosion.
H16.8Ögonskador – Svetsblänk. Keratit av UV-ljus. ”Snöblindhet”. Keratitisfotoelectrica.
H16.9Det röda ögat – Keratit, hornhinneinflammation
H18.5Ögonsjukdomar med synpåverkan – Kornealdystrofi.
H20Det röda ögat – Irit, uveit
H21.0Ögonskador – Hyphema. Blödning i främre kammaren.
H25Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt. Grå starr.
H33Akut synnedsättning – Näthinneavlossning, ablatio retinae
H34.1, H34.2Akut synnedsättning – Centralartärocklusion, grenartärocklusion
H34.8A, H34.8BAkut synnedsättning – Central ventrombos, grenvenstrombos
H35.3Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.
H35.3FÖgonsjukdomar med synpåverkan – Epiretinalt membran. Maculapucker.
H35.3GÖgonsjukdomar med synpåverkan – Maculahål.
H35.5Ögonsjukdomar med synpåverkan – Retinitis pigmentosa.
H40.2, H40.3Det röda ögat – Akut glaukom, grön starr (akut)
H40.9Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom. Grön starr. Kroniskt öppenvinkelglaukom.
H43Ögonsjukdomar med synpåverkan – ”Flugor” i synfältet. Flytande grumlingar. Floaters. Glaskroppsgrumlingar.
H43.1Akut synnedsättning – Glaskroppsblödning
H43.8BÖgonsjukdomar med synpåverkan – Glaskroppsavlossning.
H46.9Akut synnedsättning – Optikusneurit, retrobulbärneurit
H47.0, H48.0WÖgonsjukdomar med synpåverkan – Lebers hereditära opticusneuropati (LHON)
H47.1Akut synnedsättning – Papillödem, staspapill
H53Ögonsjukdomar med synpåverkan – Halofenomen.
H53Ögonsjukdomar med synpåverkan – Ljusblixtar. Fotopsi.
H53Ögonsjukdomar med synpåverkan – Metamorfopsi. Krökta linjer i synfältet.
H53.2, H49.0, H49.1, H49.2Dubbelseende, diplopi
H53.4Akut synnedsättning – Homonym hemianopsi
H57.1Ögonsmärta.
H60Extern otit, hörselgångsinflammation
H60Ytteröra. Infektion på ytteröra.
H61Cerumen obturans. Vaxpropp.
H61Ytteröra. Smärta på ytteröra. Kondrodermatit, perikondrit
H62Ytteröra. Blödning på ytteröra. Othematom
H65Otosalpingit, sekretorisk mediaotit
H66Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.
H66.0, H65Recidiverande akuta mediaotiter. ”Öronbarn”.
H69.0Öppetstående tuba. Tuba aperta.
H70Mastoidit.
H81Yrsel – Perifer yrsel. Otogen yrsel. Vestibulär yrsel.
H81.4Yrsel – Central yrsel
H91Hörselnedsättning. Presbyakusis.
H91Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning.
H91Tinnitus. Öronsus.
Hepatit UNS K75 Virushepatit B19.Hepatit, viral
Hodgkin lymfom: C81.9 Non-Hodgkin lymfom: C85.9xLymfom
I 05.0 (utan absccess) I 05.9 (med abscess).Pilonidalcysta, sakraldermoid
I 45.8 (Annan specificerad rytmrubbning)Nodal ersättningsrytm
I 49.5 C (brady- taky- syndrom). I 49.5 (sick sinus syndrome).Sjuk sinusknuta, sick sinus syndrome
I10Hypertoni, högt blodtryck
I10Hypertoni och idrott.
I20Angina pectoris, kärlkramp
I21Akut koronart syndrom
I26Lungemboli.
I27Pulmonell arteriell hypertension, PAH
I38.-PKardiella blåsljud – Aortastenos
I38.-PKardiella blåsljud – Aortainsufficiens
I38.-PKardiella blåsljud – Mitralisstenos
I40 (=perimyocardit) I 30(=perikardit)Perikardit, perimyokardit, myoperikardit
I40.0, I30.1Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.
I42.8 Andra ospecifierade KardiomyopatierTakotsubo (”brustet hjärta”)
I44Retledningshinder – Anterolateraltblock, LAH (left anterior hemiblock)
I44Retledningshinder – Atrioventrikulära block – AV-block 1
I44Retledningshinder – Vänstergrenblock, LBBB (Left bundle branch block)
I45Retledningshinder – Bi- och trifascikulära block.
I45Retledningshinder – Högergrenblock, RBBB (Right bundle branch block)
I45Retledningshinder – Posterobasalt block, LPH (Left Posterior Hemiblock)
I45Retledningshinder – Sinoatrialt block, SA-block
I47Supraventrikulära extraslag, SVES
I47Ventrikeltakykardi, VT
I47Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi, ektopisk förmakstakykardi
I48Förmaksfladder
I48Förmaksflimmer
I49Ektopisk förmaksrytm
I49Retledningshinder – Sinusarrest.
I49Sinusarytmi.
I49Sinustakykardi
I49Ventrikelflimmer, VF, hjärtstopp
I49.3Ventrikulära extrasystolier, VES
I50Koronar hjärtsjukdom (EKG-tolkning)
I50.9Kronisk hjärtsvikt
I51Kammarhypertrofi (EKG-tolkning)
I59.1(kardiomyopati vid ämnesomsättningssjukdomar) E85 (Amyloidos)Hjärtamyloidos, amyloid kardiomyopati
I60Subaraknoidalblödning, SAB
I63 Cerebral infarkt, I67,9 Cerebrovaskulär sjukdom, I67 StrokeStroke, cerebrovaskulär insult, minor stroke
I67.8CADASIL
I70.2CBen- och fotsår – Arteriella bensår.
I70.9 PKardiella blåsljud – Karotisstenos
I71Akutmedicin. Aortadissektion. Aortaaneurysm.
I73Raynauds syndrom. Morbus Raynaud. Vita fingrar.
I73.9Claudicatio intermittens
I78Telangiektasier
I80Djup ventrombos, DVT
I80Armvenstrombos.
I80.XTromboflebit.
I83Venös insufficiens
I95Hypotoni hos äldre
I95Hypotoni, ortostatism
ICD-10: B08.4Höstblåsor (hand, foot, and mouth disease)
ICD-10: F32 DSM-5: 29.6Depression hos vuxna.
Idiopatisk trobocytopen purpura D69.3Trombocytopeni, immunologisk trombocytopeni, ITP
Infertilitet hos kvinna N97Infertilitet.
J 22 (Akut bronkit), J 18 (Pneumoni), J 44 (KOL)Nedre luftvägsinfektion (akut bronkit, pneumoni, exacerbation av KOL)
J 31Rinitis medikamentosa.
J03Tonsillit
J05.0Pseudokrupp. Falsk krupp. Viruskrupp.
J05.1Epiglottit, struplocksinflammation
J06Övre luftvägsinfektion, ÖLI
J10 (identifierat influensavirus) , J11 (ej identifierat virus)Influensa.
J15.7Mycoplasmapneumoni
J16.0Chlamydia pneumoniae, TWAR
J18Pneumoni, bronkopneumoni, lunginflammation
J18Pneumoni hos äldre
J20Akut bronkit, luftrörskatarr
J20.5 J21.0 J12.1RSV (respiratoriskt syncytialvirus)
J20.9 (Obstruktiv bronkit), J 45.1 (Förkylningsastma), J 45.8 (Blandad astma), J 45.9 (Ospecifik astma), J45.0 (Allergisk astma) Granskare: Susanna Klevebro, specialist barnsjukdomarAstma hos barn, obstruktiv bronkit
J30Allergisk rinit, säsongsbunden, hösnuva
J30Icke-allergisk rinit
J30Allergisk rinit, persisterande (perenn), icke säsongsbunden rinit
J30.0Nästäppa.
J33Polyposis nasi. Näspolyper.
J34Näsfurunkel, sårinfektion i näsöppning
J36Peritonsillit. Halsböld.
J44Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), emfysem och exacerbation
J45Astma
J45.0-J46.9Astma hos vuxna
J45.1Eosinofil astma
J45.1 WAnsträngningsutlöst astma – idrottsmedicinska aspekter.
J67Hypersensitivitetspneumonit
J81Lungödem
J84.1Interstitiella lungsjukdomar, lungfibros
J90, R09.1 (Pleurasmärtor)Pleurit, lungsäcksinflammation
J90.9Pleuravätska, hydrothorax, pleurautgjutning
K 11.5Spottsten.
K 86.1Exokrin pankreasinsufficiens, steatorré.
K12. Herpes simplex typ 1 B00.Aftös stomatit. Afte. ”Blåsor i munnen”. Munsår. Herpesmunsår. Herpes simplex oralt.
K13.0Munvinkelragader, angulär cheilit
K14Glossit, tungsveda, beläggning på tungan
K21Esofagit
K21, K21.9Gastroesofagal reflux, GERD, NERD
K26 (ulcus duodeni) K25 (ulcus ventriculi)Ulcus – ulcus duodeni, ulcus ventriculi
K29Gastrit – kronisk, atrofisk, autoimmun
K30Funktionell dyspepsi
K35Appendicit, blindtarmsinflammation
K40Hernia inguinalis, jumskbråck, inguinalbråck
K41Hernia femoralis, femoralisbråck
K51Inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD
K52Diarré
K52Födoämnesallergi
K52 (Akut), A09 (Kronisk), A08, A04Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn.
K52,2Komjölksallergi
K56.7Ileus (paralytisk, mekanisk och invagination)
K57.8, K57.9Divertikulit och divertikulos
K58Irritable Bowel Syndrome, IBS
K59Obstipation, förstoppning
K59.0Obstipation hos barn. Förstoppning hos barn.
K60Analfissurer.
K60Analfistel, rektalfistel
K61Analabscess
K62.8Proktit
K64Hemorrojder.
K70.1Alkoholhepatit
K72.0Akut leversvikt
K74Levercirros
K75.4Autoimmun hepatit
K80-83, K83.9Gallsten, kolecystit och kolangit
K85Pankreatit, akut
K86Pankreatit, kronisk
K90Celiaki, glutenintolerans
K92.1Melena.
Koloncancer C18, Rektalcancer C20Koloncancer och rektalcancer
L 08.8Badsårsfeber
L 30.8Erythema ab igne , ”laptopdermatit”
L 60.0Nageltrång, unguis incarnatus
L.30; I87.2Eksem – Hypostatiskt eksem, staseksem, venöst eksem
L01Impetigo, svinkoppor
L02Abscess (varböld, aterom, karbunkel och furunkel)
L03Lymfangit.
L03.0Paronyki, nagelbandsinflammation
L08Sårinfektion
L081Erythrasma.
L10Blåsdermatoser – Pemfigus.
L12Blåsdermatoser – Pemfigoid.
L13Blåsdermatoser – Brännskada, skoskav, solbränna, växtdermatit m.fl.
L13.0Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis
L20Eksem – Atopisk dermatit hos barn och vuxna
L20-30Eksem.
L20.8, H10.1Ögonlocksaffektioner. Atopisk dermatit. Atopisk keratokonjunktivit.
L21Eksem – Seborroisk dermatit, mjälleksem
L21Pityriasis capitis, seborré
L23Eksem – Allergisk kontaktdermatit, allergiskt handeksem
L24Eksem – Traumiterativt eksem, icke-allergiskt handeksem
L27Läkemedelsdermatoser, läkemedelsexantem
L28Neurodermit, lichen simplex
L29Pruritus, klåda
L29Analklåda, pruritus ani
L29Flytningar, klåda i underlivet och Lichen Sclerosus.
L30Eksem – Tylotiskt eksem.
L30.0Eksem – Nummulärt eksem, mynteksem
L30.3; B95.0 Perianal dermatit hos barn, ”stjärtfluss”
L30.5Pityriasis alba.
L40Psoriasis.
L40.3Pustulosis palmoplantaris, PPP
L42Pityriasis rosea, medaljongsjuka
L43Lichen ruber planus.
L50Urtikaria, nässelutslag
L51Erythema multiforme.
L52Erythema nodosum, knölros
L53.8APalmarerythem
L56.4Soleksem, polymorft ljusutslag
L57Aktinisk keratos.
L63Håravfall – Alopecia areata
L64Håravfall – Androgen alopeci
L65.0Håravfall – Telogent effluvium, diffust håravfall
L68Hirsutism.
L70Akne (acne vulgaris, acne tarda)
L71Rosacea
L71.0Perioral dermatit.
L73Follikulit.
L73.2Hidradenitis suppurativa
L81.4ALentigo benigna
L82Seborroisk keratos
L88.9Ben- och fotsår – Pyoderma gangränosumsår.
L89Trycksår
L90.4Akrodermatit, acrodermatitis chronica atrophicans
L92.0Granuloma annulare.
L92.1 eller E10-14Nekrobiosis lipoidica.
L93,0Diskoid Lupus Erythematosus, DLE
L95Ben- och fotsår – Vaskulitsår.
L97Ben- och fotsår – (svårläkta). Bensår.
L97Ben- och fotsår – Kombinationssår.
L97, I87.2Ben- och fotsår – Venösa bensår.
L98.0Granuloma telangiectaticum, pyogent granulom
L98.8CBorrelialymfocytom, lymfadenosis benigna cutis
M 54.3Diskbråck.
M 62.1 FMuskelruptur i lår.
M 65.9 BBicepstendinit. Bicepssenetendinit. Bicepstendalgi.
M 75.3Kalkaxel, peritendinitis calcarea
M 77,9Trampdyneinflammation. Hälkuddeinsufficiens. Calcaneodyni.
M 79.1Myalgi. Muskelvärk, generell. Generell muskelvärk.
M 79.2Neuropatisk smärta. Neurogen smärta.
M 79.6 G (ospecifik knäsmärta)Främre knäsmärta, patello-femoral smärta
M00.9Septisk artrit, bakteriell artrit
M06Reumatoid artrit. RA.
M07Psoriasisartrit. PsA.
M10Gikt. Hyperurikemi. Podager.
M11Pyrofosfatartrit. Kristallartrit. Pseudogikt.
M13 M02.9(=reaktiv artrit) M02.3 (=Reiters syndrom)Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Reiters syndrom. Monoartrit. Polyartrit. Oligoartrit.
M15Heberdens noduli. Bochards noduli.
M16Höftledsartros. Coxartros.
M16, M17, M19, M47Artros. Osteoartrit.
M17Knäledsartros. Gonartros.
M18Artros i tumbas. Tumbasartros. CMC 1–ledsartros.
M19Akromioklavikularledsartros. AC-ledsartros. Akromioclavikularledsartos.
M201Hallux valgus.
M21.3Droppfot. Peroneuspares.
M22Chondromalacia patellae. Femuropatellärt smärtsyndrom. Patellalgi.
M23.3 LMeniskskada – lateral.
M23.3 MMeniskskada – medial.
M23.9 PKorsbandsskada.
M24.2 HFotledsinstabilitet – kronisk.
M25Palindrom reumatism.
M25.4 PLedsvullnad, akut.
M25.5 (smärta fotled)Fotbollsvrist.
M25.5, M54.9, M79.1, M79.9Smärta hos äldre
M31Temporalisarterit. Arteritis temporalis.
M31.1TTP, Trombotisk Trombocytopen Purpura
M31.6Akut synnedsättning – Temporalisarterit, jättecellsarterit
M32SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.
M35.0Sjögrens syndrom. SS. Siccasyndromet.
M35.3Polymyalgia rheumatica, PMR
M41Skolios.
M43.6Tortikollis. Nackspärr.
M45, M46Axial spondylartrit. Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondylartrit. SpA.
M45.0Spondartrit. Spondylartrit. Axial spondylartrit. SpA. Inflammatorisk ryggsjukdom.
M46, M76, M77Entesopati. Entesit.
M51 (=diskbråck). M54.3 (=ischias)Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Diskbråck (lumbalt). Ischias.
M53Cervikalgi (cervikobrakialgi, cervikal rizopati, cervikal spondylos, cervikal spinal stenos)
M53Huvudvärk – Cervikal huvudvärk
M53.9 PLumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Spinal stenos.
M54.2Nackmyalgi, nackvärk, cervikalgi
M54.5Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta.
M54.5Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Lumbago (akut). Ryggskott. Akut lumbago.
M54.5Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Rygginsufficiens.
M65Tendovaginit, bakteriell. Bakteriell tendovaginit.
M65.3Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger.
M65.4Morbus de Quervain. de Quervains sjukdom. Radial handledstenosynovit.
M66.3 BBicepsseneruptur.
M67.2Plica synovialis. Plicasyndromet.
M67.4Ganglion. Senknuta.
M70.0Peritendinitis crepitans. Senknarr.
M70.2Olekranonbursit. ”Studentarmbåge”.
M70.4Prepatellär bursit.
M70.6Trokanterit.
M71.2Bakercysta.
M72Dupuytrens kontraktur. Vikingasjukan.
M72.2 (Plantarfascsciit) M77.9 (Hälsporre)Plantar fasciit. Plantarfasciepati. Hälsporre.
M75.1Supraspinatustendinit.
M75.4Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.
M75.OFrozen shoulder. Adhesiv kapsulit.
M76.3Löparknä. Iliotibialbandssyndrom. Runners knee.
M76.5Hopparknä. Jumper´s knee. Patellarsenetendinit. Patellarsenetendinopati. Patellar tendinopati.
M76.6Akillestendinit. Akillestendinos. Hälseneinflammation.
M76.8Snapping hip. Coxa saltans.
M76.8Benhinneinflammation. Periostit. Medialt tibiasyndrom. Medial tibial stress syndrome.
M77.0-PEpikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.
M77.1-PEpikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.
M77.9 (tendinit) M65.9 (tenosynovit)Tibialis posteriorseneinsufficiens. Tibialis posterior syndrom.
M79Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.
M79.1Musarm.
M79.1 (Myalgi)Myofasciellt smärtsyndrom. MFS. Triggerpunktssyndrom.
M79.6B, M25.5 (ledvärk), M75.4 (impingement i skulderled)Axelsmärtor. Axelbesvär.
M79.9 PLumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Piriformissyndromet.
M81Osteoporos, benskörhet
M84.3Stressfraktur, utmattningsfraktur
M92.5Morbus Schlatter. Schlatters sjukdom. Osgood-Schlatters sjukdom.
M94.0Tietzes syndrom, kostokondrit, osteochondritis, chondritis costalis
M95-PHallux rigidus.
M95-PHammartå.
N12Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit, övre urinvägsinfektion
N12Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit, övre urinvägsinfektion
N12Febril UVI, pyelonefrit, övre urinvägsinfektion
N17.9Akut njurskada, kreatininstegring, stigande kreatinin
N18.9Njursvikt, kronisk
N18.9; L29.8Uremisk klåda
N20Njursten, akut uretärstensanfall
N30Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit, nedre urinvägsinfektion (UVI)
N30 , N39Urinvägsinfektioner hos män – Cystit, nedre urinvägsinfektion (UVI)
N30.0, N10.9Urinvägsinfektioner hos barn
N34Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit, urinrörskatarr
N34Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Urinvägsinfektion under graviditet
N34Urinvägsinfektioner hos män – Uretrit, urinrörskatarr
N39Urininkontinens hos äldre
N39Urininkontinens hos kvinnor
N39Urinvägsinfektion hos äldre
N39Urininkontinens hos kvinnor.
N39Urininkontinens hos män
N39Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner
N39.9Urinvägsinfektioner hos män – KAD-associerad urinvägsinfektion
N39.9KAD-associerad urinvägsinfektion
N40Prostataförstoring, BPE. Benign prostatahyperplasi, BPH.
N41Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.
N41Prostatit, akut. Akut prostatovesikulit.
N44.9Testistorsion.
N45Orkit, testikelinflammation
N45.9Epididymit, bitestikelinflammation
N47Fimosis, paraphimosis (hos vuxna)
N47.9BFimosis. Förhudsförträngning.
N48 eller F52.2Erektil dysfunktion
N48.1Balanit, förhudsinfektion
N50Hematospermi
N61Mjölkstas och mastit
N62Gynekomasti.
N70Pelvic inflammatory disease (PID), salpingit, endometrit, cervicit
N76.8Bakteriell vaginos
N80.9 (endometrios); N80.0 (adenomyos)Endometrios, adenomyos
N81Prolaps, framfall
N87Cellförändringar på cervix
N91Amenorré.
N94Dysmenorré, mensvärk
N94Gynekologiska blödningar.
N94Mensförskjutning
N94Premenstruell spänning, PMS och premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS
N94.1; N76.3Dyspareuni, vulvodyni, vestibulit
N95Urogenital atrofi, Genito-urinaly syndrome of menopause (GSM)
N95Klimakteriebesvär, östrogenbehandling i menopaus 
O00.9Extrauterin graviditet
O21Graviditetsillamående, hyperemesis gravidarum
Osteomalaci M 83 Rakit E 55Osteomalaci, rakit, engelska sjukan
P92Spädbarnskräkningar.
Q40.0Pylorusstenos.
R 26.8, M13.1Hälta hos barn. Coxitis simplex. ”Höftsnuva”.
R 63.8POfrivillig viktnedgång
R00.1Sinusbradykardi
R01Kardiella blåsljud – Fysiologiskt
R04Epistaxis, näsblödning
R05.9 (Hosta UNS) R05.7 (Kronisk hosta)Hosta – akut och kronisk
R06Dyspné, andningsbesvär
R06Hicka. Singultus.
R07Bröstsmärta
R10Akut buk, buksmärtor
R10.2Kroniskt bäckensmärtsyndrom, kroniskt bäckenbottensyndrom
R11Kräkningar, illamående, emesis
R13Dysfagi. Sväljningssvårigheter.
R14Meteorism, flatulens
R15.9Fekal inkontinens, avföringsinkontinens.
R16.1Splenomegali.
R17Ikterus, gulsot
R19Foetor ex ore. Dålig andedräkt.
R20Domningar i arm.
R22Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.
R23.4DFissur, ragad, hudspricka
R25.2Benkramp, vadkramp, kramp i ben, muskelkramp i ben.
R25/G25Tremor – essentiell, fysiologisk, senil
R26.8Gångrubbning, gångsvårigheter
R31Hematuri
R33Urinretention hos äldre
R33Urinretention, urinstämma
R35Polyuri och nokturi
R39LUTS (Lower urinary tract symptoms), nedre urinvägssymtom
R40Medvetslöshet, koma
R42Yrsel hos äldre
R42Yrsel, vertigo
R42Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel, presbyastasi
R43.0Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne.
R49Dysfoni. Heshet.
R50Feber hos äldre
R50.9 (=ospecifik feber)Feber, feberutredning
R51Huvudvärk, cephalalgia
R51.9, G 44.2, G43.0, G43.1Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.
R52 (akut smärta UNS).Akut nociceptiv smärta.
R53Trötthet hos äldre
R55Svimning hos äldre
R55Svimning, synkope
R56.0Feberkramp.
R57.9Akutmedicin. Chock
R61.1Hyperhidros (generaliserad)
R68Xerostomi. Muntorrhet.
R70.0Hög sänka, SR-stegring, sänkeutredning.
R73.9 (Hyperglykemi, ospec), E10.1A (Typ 1 med ketoacidos)Hyperglykemi, diabetes ketoacidos
R80Proteinuri, albuminuri
R82.7Asymtomatisk bakteriuri, ABU
Ruptur S83.4 M/LKollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä.
S01.1Ögonskador – Traumatiskt sår i ögonlock.
S05.1Ögonskador – Kontusion av ögonbulb och orbita.
S05.1-S05.6Ögonskador – Genomgripande ögonskada. Bulbruptur. Bulbpenetration. Bulbperforation.
S05.5, S05.6Ögonskador – Perforation av ögat.
S06Subduralblödning
S06Hjärnskakning, commotio cerebri
S06.4Epiduralblödning.
S13.4Whiplashskada, halsryggsdistorsion
S22.3 PRevbensfraktur
S27.0Pneumotorax.
S36Mjältruptur
S36.0Mjältruptur – idrottsmedicinska aspekter.
S42.00/01Klavikelfraktur.
S46Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.
S53.0Pigluxation. Subluxation av caput radii.
S60Nagelhematom, subungualt hematom
S62.4 PScaphoideumfraktur. ”Båtbensfraktur”.
S62.7 (fingerfraktur), S62.4 (metakarpalben).Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.
S63.1Fingerluxation.
S72Höftfraktur. Höftledsfraktur. Collum Femoris fraktur. Fraktur av lårbenshalsen.
S83.0Patellaluxation/subluxation.
S86.0Akillesruptur. Hälseneruptur.
S93.4 PFotledsdistorsion, ledbandsskador i fotleden
Symtom + Z91.0Komjölksproteinallergi. KMA.
T 08,9 (UNS) Ländfraktur: S 32,0 Bröstfraktur: S 22, 0Kotfraktur. Kotkompression.
T00 (kontusion UNS) Komplikationerna anges även i ICD-kodHjärtkontusion.
T00, T63.4ABistick, getingstick, myggbett
T05Avslitet finger. Avsågat finger. Fingeramputation.
T07Akutmedicin. Elstöt. Elektriska olycksfall.
T07Fiskkrok i finger/hud
T07 PSkidtumme. Stenertumme. Skidåkartumme.
T07-P (traumatisk). M95-P (icke traumatisk).Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.
T07.-PBroskskada i knä (traumatisk).
T14.0A, T00Hematom, blåmärken
T14.1ABettinfektioner (katt-, hund-, människo- och grisbett)
T15Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.
T16.9Främmande kropp i öra.
T17.1Främmande kropp i näsan.
T17.2Främmande kropp i svalg. Fiskben.
T17.3-17.9Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.
T18Främmande kropp (nedsvalt föremål) i mag-tarmkanalen.
T18.1Främmande (nedsvalt föremål) kropp i esofagus.
T20-T32Brännskador.
T26Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.
T33Akutmedicin. Köldskada. Förfrysning.
T42.4 alt förskrivet Y47Överdos bensodiazepin.
T43.8Skadligt bruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxybutyrat).
T63Akutmedicin. Huggormsbett. Ormbett
T63.5Akutmedicin. Fjärsingstick.
T65, T51, F13.0Akut förgiftning, intoxikation
T68.9Akutmedicin. Hypotermi.
T75.3Blandyrsel – Åksjuka, rörelsesjuka, sjösjuka
T78Anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chock
T81.0 (Blödning efter tandextraktion); S02 (Fraktur på tandkrona. Tandfraktur.); K08.P (Isningar i tand); K05 (Tandköttsinflammation. Parodontit.); K02 (Tandvärk. Karies.)Tandproblem.
T88Serotonergt syndrom
T96Digitalisintoxikation
To7.-P (perifer vervskada liksom traumatisk skada)Nervskada i handen. Senskada i handen.
U07.1 Covid-19, virus identifierat, U07.2 Covid-19, virus ej identifierat, B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisationCovid-19 hos äldre
U07.1 alt U07.2Coronavirus, Covid-19 (SARS-CoV-2)
Z55Neuropsykiatriska tillstånd hos barn – Dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter.
Z91.7(icke gravid) , O34.7A (hos gravid)Kvinnlig könsstympning
Z93.2, Z93.3Stomi
Z97.3Kontaktlinsproblem
akut M79.6; kroniskt M62.8Kompartmentsyndrom i extremitet.
finns ej som diagnosElöverkänslighet, ”elallergi”
osteoporos M81.9; Ätstörningar UNS F50.9; sekundär amenorré N91.1Amenorré, osteoporos och ätstörning hos idrottare
Ärftlig brist på faktor VIII D66.9, Ärftlig brist på faktor IX D67.9Hemofili typ A och B, blödarsjuka
Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: