Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →
Hem / ICD-10 koder
Annons:
ICD-10-kod
Sjukdom
ICD-10-kod Sjukdom
159.0Hjärtsvikt – kronisk. Kronisk hjärtsvikt. Cor inkomp.
A 70.9.Ornithos. Papegojsjuka. Psittakos.
A.21Tularemi. Harpest.
A38.9Scharlakansfeber. Scarlatina.
A49.P alt A79.9Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasmos. Human granulocytär anaplasmos (HGA). Ehrlichia phagocytophilum. Human granulocytär ehrlichios (HGE). Rickettsiainfektion. Rickettsios. Fläckfeber. Babesia. Neoehrlichia.
A54Gonorré.
A55Lymfogranuloma venereum. LGV.
A63Kondylom. HPV-infektion.
A69 alt L90.4Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans. ACA.
A69.2Erythema chronicum migrans. Borrelia. Erythema migrans. Kronisk vandrande hudrodnad.
A69.2 alt G01.9Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) Neuroborrelios.
A69.2 alt I32Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) Kardit. Borreliakardit.
Akut sinuit: J01, Kronisk sinuit: J32Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.
B 02Yrsel – Zoster oticus. Ramsay Hunts Syndrom.
B02Herpes zoster. Bältros.
B04.9Apkoppor. Monkeypox.
B07Verrucae. Vårtor. Virusvårtor.
B08.2Tredagarsfeber. Exantema subitum.
B17Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.
B19Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.
B24HIV. AIDS.
B26Påssjuka. Parotit.
B35Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea corporis. Ringorm.
B35Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea cruris. Ljumsksvamp.
B35Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea unguium. Nagelsvamp.
B37Blöjdermatit. Blöjeksem.
B37Oral candida. ”Torsk”.
B37.2Svampinfektioner. Hudsvamp – Candidiasis.
B71.9Maskinfektioner. Bandmask. Spolmask. Springmask. Fiskbinnikemask. Diphyllobothrium latum.
B80.9Springmask. Enterobius vermicularis.
B80.9Springmask. Enterobius Vermicularis.
B86Skabies. Skabb.
Benign tumör D24, malign tumör C50Brösttumör. Tumor mammae. Bröstcancer.
C34Lungcancer. Lungsäckscancer.
C43Malignt melanom.
C54Endometriecancer.
C61Prostatacancer.
C71Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
C90.0Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. M-komponent.
C92Kronisk myeloisk leukemi. KML.
C92.0Akut myeloisk leukemi. AML.
D 33.3Yrsel – Akustikustumör.
D18Spider nevus. Spindelnevus.
D45.9Polycytemia vera.
D481Lipom. Neurilemmom. Hemangiom. Desmoid tumör. Sarkom. Mjukdelssarkom.
D50Anemi och idrott.
D50.9Järnbristanemi.
D56Thalassemi.
D68.5AAPC-resistens.
D69.0Henoch- Schönleins purpura. IgA vaskulit.
D72.8Leukocytos.
D75.1Polycytemi. Erytrocytos. Högt hemoglobinvärde.
E 21.0Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Primär Hyperparatyreoidism.
E 28.2Polycystiska ovarier. Polycystiskt ovariesyndrom.
E 55.9 (ospecificerad D-vitaminbrist)Vitamin D-brist. Vitamin D. D-vitaminbrist.
E04Struma.
E06Tyreoidit.
E10, E11Diabetes mellitus hos äldre.
E10, E11 , E14Diabetes – nyupptäckt.
E11 (E11.9 Diabetes mellitus typ 2 utan (uppgift om) komplikationer)Diabetes typ 2 – behandlingsprinciper.
E11.6D; E10.6DBen- och fotsår – Diabetessår.
E21.1Sekundär hyperparathyroidism
E24.9 Cushings syndrom.
E29.1Hypogonadism hos män.
E66Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt.
E83.5Hyperkalcemi.
E84.0 (CF med lungmanifestationer) , E84.9 (CF ospecifierad)Cystisk fibros.
E86 (dehydrering)Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.
E87Hypokalemi.
F 29Psykos. Psykossjukdom inkl akut psykos.
F10.2, F10.1 DSM-5: 303.90, 305.00Skadlig bruk/Beroende – Alkohol
F11.1, F11.2 DSM-5: 305.50, 304.00Skadligt bruk/Beroende – Opiater.
F14.1, F14.2, F15.1, F15.2 DSM-5: 305.70, 304.40Skadligt bruk/Beroende – Centralstimulantia.
F22Psykos – Vanföreställningssyndrom.
F30.0Hypomani.
F31Bipolär sjukdom.
F41 DSM 5: 300.02Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.
F41.0 DSM 5: 300.01 (paniksyndrom utan agorafobi)Panikattack. Panikångest. Paniksyndrom.
F42.8, DSM 5: 300.3Tvångssyndrom. Obsessive Compulsive Disorder. OCD. Tvångstankar. Tvångshandlingar.
F45Temporomandibulär dysfunktion. TMD. Bruxism. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
F52Ejaculatio retarda.
F52.4Ejaculatio praecox. För tidig utlösning. Tidig utlösning. Prematur ejakulation (PE).
F55.9Skadligt bruk/Beroende – Dopingpreparat.
F63.3Håravfall – Trikotillomani.
F70 (lindrig psykisk utvecklingsstörning. F71 (medelsvår psykisk utvecklingsstörning).Intellektuell funktionsnedsättning vuxna.
F90 DSM IV: 314,00Neuropsykiatriska tillstånd hos barn- ADHD/ADD/DCD.
F90, F84, F95, DSM-5 314, 299, 307Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos vuxna. ADHD, ADD, Autism.
F95Myokymier. Fascikulationer. Ögonryckningar.
G21.9 Sekundär Parkinson, G22.9, Parkinsonism vid sjukdomar som klassificeras annorstädes, G 23.1 Progressiv supranukleär pares. G 23.8, Multipel systematrofi, G23.8 Corticobasal degeneration, G31.8 Degenerativa förändringar vid Levybody demensParkinson plus. Atypisk Parkinsonism.
G25.8Restless legs syndrom. Willis-Ekbom Disease. Periodic Limb Movements in Sleep.
G35Multipel skleros. MS.
G40Epilepsi.
G43Huvudvärk – Paroxysmal hemikrani.
G44Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk.
G44,4Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.
G44.3Huvudvärk – Posttraumatisk huvudvärk.
G45RIND. Reversibel Ischemisk Neurologiskt Deficit.
G45TIA – Amaurosis fugax.
G45.3Akut synnedsättning – Amaurosis fugax. Övergående synnedsättning.
G47Sömnbesvär hos äldre.
G47.4Narkolepsi.
G51Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
G51Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Perifer facialispares.
G51.9Ögonlocksaffektioner – Facialispares. Ansiktsförlamning.
G54.9ACNES, Anterior Cutan Nerve Entrapment Syndrome. Abdominal Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome.
G58Mortons metatarsalgi. Mortons neurinom.
G93.3 (innefattar ME/CFS, Kroniskt trötthetssyndrom, Trötthetssyndrom efter virusinfektion).ME/CFS. Kroniskt Trötthetssyndrom. Chronic Fatigue Syndrome. CFS. Myalgisk encefalomyelit. ME-syndrom.
H 81Yrsel – Morbus Méniére. Méniérs sjukdom.
H 82Yrsel – Psykogen yrsel. Somatoform yrsel. Fobisk postural yrsel. Spänningsyrsel.
H 83.3Yrsel – Labyrintit.
H00.1Ögonlocksaffektioner – Chalazion.
H02.0AÖgonlocksaffektioner – Entropion.
H04.1, M35Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.
H04.2Epifora. Tårflöde. Ökat tårflöde.
H04.3Det röda ögat – Dakryocystit. Tårsäcksinflammation.
H11.3Det röda ögat – Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
H15.0, H15.1Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.
H16.0, S05.0Ögonskador – Kornealerosion. Hornhinneerosion.
H16.8Ögonskador – Svetsblänk. Keratit av UV-ljus. ”Snöblindhet”. Keratitisfotoelectrica.
H20Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.
H21.0Ögonskador – Hyphema. Blödning i främre kammaren.
H25Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt. Grå starr.
H34.8A, H34.8BAkut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.
H35.3GÖgonsjukdomar med synpåverkan – Maculahål.
H40.2, H40.3Det röda ögat – Akut glaukom. Grön starr (akut).
H43.8BÖgonsjukdomar med synpåverkan – Glaskroppsavlossning.
H46.9Akut synnedsättning – Optikusneurit. Retrobulbärneurit.
H47.1Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.
H53Ögonsjukdomar med synpåverkan – Halofenomen.
H53Ögonsjukdomar med synpåverkan – Metamorfopsi. Krökta linjer i synfältet.
H53.4Akut synnedsättning – Homonym hemianopsi.
H60Extern otit. Hörselgångsinflammtion.
H61Ytteröra. Smärta på ytteröra. Kondrodermatit, perikondrit
H62Ytteröra. Blödning på ytteröra. Othematom
H66Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.
H91Hörselnedsättning. Presbyakusis.
H91Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning.
H91Tinnitus. Öronsus.
I 49.5 C (brady- taky- syndrom). I 49.5 (sick sinus syndrome).Sjuk sinusknuta. Sick sinus syndrome. Brady-taky-syndrom. Sinusknutdysfunktion.
I10Hypertoni. Högt blodtryck.
I10Hypertoni och idrott.
I20Angina pectoris. Kroniskt koronart syndrom. Kärlkramp.
I21Akut koronart syndrom. Hjärtinfarkt. Instabil angina pectoris.
I38.-PKardiella blåsljud – Aortastenos.
I42.8 Andra ospecifierade KardiomyopatierTakotsubo. ”Brustet hjärta” Broken Heart syndrom. Stressinducerad Kardiomyopati. Apical ballooning syndrome. MINOCA Myocadial Infarction with Nonobstructive Cornonary Arteries.
I44Retledningshinder – Anterolateraltblock. LAH (left anterior hemiblock).
I44Retledningshinder – Vänstergrenblock. LBBB. (Left bundle branch block).
I45Retledningshinder – Högergrenblock. RBBB. (Right bundle branch block).
I47Supraventrikulär extrasystoli. SVES. Supraventrikulära extraslag.
I48Förmaksfladder.
I49Retledningshinder – Sinusarrest.
I49Sinusbradykardi. Bradykardi.
I49Ventrikulära extrasystolier. VES.
I51Kammarhypertrofi (EKG-tolkning).
I63 Cerebral infarkt, I67,9 Cerebrovaskulär sjukdom, I67 StrokeStroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall. Minor stroke.
I70.2CBen- och fotsår – Arteriella bensår.
I70.9 PKardiella blåsljud – Karotisstenos.
I71Akutmedicin. Aortadissektion. Aortaaneurysm.
I73Raynauds syndrom. Morbus Raynaud. Vita fingrar.
I78Telangiektasier. Ytligt kärlnät.
I80Djup ventrombos. DVT. Ventrombos.
I80.XTromboflebit.
I95Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.
ICD-10: F32 DSM-5: 29.6Depression hos vuxna.
Idiopatisk trobocytopen purpura D69.3Trombocytopeni. Immunologisk trombocytopeni.
Infertilitet hos kvinna N97Infertilitet.
J 31Rinitis medikamentosa.
J05.0Pseudokrupp. Falsk krupp. Viruskrupp.
J05.1Epiglottit. Struplocksinflammation.
J06ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.
J10 (identifierat influensavirus) , J11 (ej identifierat virus)Influensa.
J20.9 (Obstruktiv bronkit), J 45.1 (Förkylningsastma), J 45.8 (Blandad astma), J 45.9 (Ospecifik astma), J45.0 (Allergisk astma) Granskare: Susanna Klevebro, specialist barnsjukdomarAstma hos barn.
J30Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Säsongsbunden allergisk rinit. Hösnuva.
J30Rinit perenn icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke-allergisk rinit. Kronisk rinit. NARES.
J30.0Nästäppa.
J36Peritonsillit. Halsböld.
J45Astma
J45.0-J46.9Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna
J45.1Eosinofil astma.
J67Hypersensitivitetspneumonit. (Tidigare Allergisk alveolit.) ”Fågelskötarlunga”. ”Tröskdammslunga”.
J81Lungödem.
J90, R09.1 (Pleurasmärtor)Pleurit. Lungsäcksinflammation.
J90.9Pleuravätska. Hydrothorax. Pleurautgjutning.
K13.0Munvinkelragader. Angulär cheilit. Perlêche.
K14Glossit. Tungsveda. Beläggning på tungan.
K21Esofagit. Oesofagit.
K35Appendicit. Blindtarmsinflammation.
K52Diarré.
K52 (Akut), A09 (Kronisk), A08, A04Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn.
K56.7Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk Ileus. Invagination. Tarmvred.
K58IBS. Irritable Bowel Syndrome. Colon irritabile.
K59.0Obstipation hos barn. Förstoppning hos barn.
K60Analfistel. Rektalfistel.
K61Analabscess. Perianalabscess.
K62.8Proktit.
K64Hemorrojder.
K70.1Alkoholhepatit
K80-83, K83.9Gallvägssjukdom. Gallsten. Kolelithiasis. Kolecystit.
K85Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation – Akut pankreatit.
K92.1Melena.
Koloncancer C18, Rektalcancer C20Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.
L03Lymfangit.
L081Erythrasma.
L10Blåsdermatoser – Pemfigus.
L13.0Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis. Herpesliknande hudinflammation.
L20Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter.
L20-30Eksem.
L20.8, H10.1Ögonlocksaffektioner. Atopisk dermatit. Atopisk keratokonjunktivit.
L21Pityriasis capitis. Seborré. Mjäll.
L24Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem.
L27Läkemedelsdermatoser. Läkemedelsbiverkningar (hud). Läkemedelsorsakade hudexantem.
L29Pruritus. Klåda. Generell klåda.
L29Analklåda. Pruritus ani.
L29Flytningar. Vulvovaginal klåda. Klåda i underlivet. Vulvovaginit. Lichen Sclerosus.
L30.0Eksem – Nummulärt eksem. Mynteksem.
L30.3; B95.0 Perianal dermatit hos barn. ”Stjärtfluss”.
L30.5Pityriasis alba.
L40.3Pustulosis palmoplantaris. PPP.
L50Urtikaria. Nässelutslag.
L52Erythema nodosum. Knölros.
L53.8APalmarerythem. Rodnad i handflator.
L57Aktinisk keratos.
L63Håravfall – Alopecia areata. Fläckvis håravfall.
L65.0Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall. Telogent effluvium.
L70Acne vulgaris. Akne. Acne tarda.
L71.0Perioral dermatit.
L73Follikulit.
L81.4ALentigo. Lentigo benigna.
L88.9Ben- och fotsår – Pyoderma gangränosumsår.
L90.4Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans.
L92.1 eller E10-14Nekrobiosis lipoidica.
L93,0Diskoid Lupus Erythematosus. DLE.
L97Ben- och fotsår – (svårläkta). Bensår.
L98.8CBorrelialymfocytom. Lymfadenosis benigna cutis.
M 79.1Myalgi. Muskelvärk, generell. Generell muskelvärk.
M 79.6 G (ospecifik knäsmärta)Främre knäsmärta. Patello-femoral smärta.
M07Psoriasisartrit. PsA.
M11Pyrofosfatartrit. Kristallartrit. Pseudogikt.
M13 M02.9(=reaktiv artrit) M02.3 (=Reiters syndrom)Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Reiters syndrom. Monoartrit. Polyartrit. Oligoartrit.
M16, M17, M19, M47Artros. Osteoartrit.
M17Knäledsartros. Gonartros.
M19Akromioklavikularledsartros. AC-ledsartros. Akromioclavikularledsartos.
M201Hallux valgus.
M21.3Droppfot. Peroneuspares.
M22Chondromalacia patellae. Femuropatellärt smärtsyndrom. Patellalgi.
M23.3 MMeniskskada – medial.
M25Palindrom reumatism.
M25.4 PLedsvullnad, akut.
M35.3Polymyalgia rheumatica. PMR. ”Muskelreumatism”.
M41Skolios.
M45.0Spondartrit. Spondylartrit. Axial spondylartrit. SpA. Inflammatorisk ryggsjukdom.
M53Huvudvärk – Cervikal huvudvärk.
M53.9 PLumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Spinal stenos.
M54.2Nackmyalgi. Nackvärk. Cervikalgi.
M54.5Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Lumbago (akut). Ryggskott. Akut lumbago.
M66.3 BBicepsseneruptur.
M67.2Plica synovialis. Plicasyndromet.
M70.6Trokanterit.
M71.2Bakercysta.
M72Dupuytrens kontraktur. Vikingasjukan.
M75.4Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.
M75.OFrozen shoulder. Adhesiv kapsulit.
M76.3Löparknä. Iliotibialbandssyndrom. Runners knee.
M76.5Hopparknä. Jumper´s knee. Patellarsenetendinit. Patellarsenetendinopati. Patellar tendinopati.
M76.6Akillestendinit. Akillestendinos. Hälseneinflammation. Hälsenetendinos. Akillestendinopati. Hälsenebesvär. Akillestenopati.
M76.8Snapping hip. Coxa saltans.
M76.8Benhinneinflammation. Periostit. Medialt tibiasyndrom. Medial tibial stress syndrome.
M77.0-PEpikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.
M77.9 (tendinit) M65.9 (tenosynovit)Tibialis posteriorseneinsufficiens. Tibialis posterior syndrom.
M79Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.
M79.1 (Myalgi)Myofasciellt smärtsyndrom. MFS. Triggerpunktssyndrom.
M79.6B, M25.5 (ledvärk), M75.4 (impingement i skulderled)Axelsmärtor. Axelbesvär.
M92.5Morbus Schlatter. Schlatters sjukdom. Osgood-Schlatters sjukdom.
M94.0Tietzes syndrom. Kostokondrit. Osteochondritis. Chondritis costalis.
N12Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
N17.9Akut njurskada. Kreatininstegring. Stigande kreatinin.
N18.9Njursvikt, kronisk. Uremi.
N30 , N39Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion (UVI)
N30.0, N10.9UVI hos barn. Urinvägsinfektioner hos barn.
N34Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit. Urinrörskatarr.
N39Urininkontinens hos äldre.
N39Urininkontinens hos kvinnor. Urinläckage hos kvinnor. Överaktiv blåsa hos kvinnor. Urinträngning hos kvinnor.
N39Urinvägsinfektion. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
N39Urininkontinens hos män. Urinträngning hos män. Överaktiv blåsa hos män.
N39Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.
N39.9Urinvägsinfektioner hos män – KAD-associerad urinvägsinfektion.
N39.9KAD-associerad urinvägsinfektion.
N41Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.
N41Prostatit, akut. Akut prostatavesikulit.
N44.9Testistorsion.
N45Orkit. Testikelinflammation.
N45.9Epididymit. Bitestikelinflammation.
N48 eller F52.2Erektil dysfunktion. ED. Potensbesvär. Impotens
N62Gynekomasti.
N81Prolaps. Framfall. Descensus urogenitalis.
N91Amenorré.
N94Dysmenorré. Mensvärk.
N94Gynekologiska blödningar.
N94Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.
Osteomalaci M 83 Rakit E 55Osteomalaci. Benuppmjukning. Rakit. Engelska sjukan.
Q40.0Pylorusstenos.
R 63.8PViktförlust, oavsiktlig. Oavsiktlig viktminskning. Oavsiktlig viktnedgång. Ofrivillig viktnedgång.
R01Kardiella blåsljud – Fysiologiskt.
R06Dyspné. Andfåddhet. Andningsbesvär. Lufthunger.
R10Akut buk. Buksmärtor.
R11Kräkningar. Illamående. Emesis.
R13Dysfagi. Sväljningssvårigheter.
R14Meteorism. Flatulens. Gaser i magen.
R15.9Fekal inkontinens. Avföringsinkontinens. Anal inkontinens. Soiling.
R17Ikterus. Gulsot.
R20Domningar i arm.
R25Tremor. Essentiell tremor.
R31Hematuri.
R35Polyuri. Nokturi. Nattlig polyuri.
R42Vertigo. Yrsel hos äldre.
R42Yrsel. Vertigo.
R43.0Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne.
R50.9 (=ospecifik feber)Feber. Oklar feber. Feberutredning.
R52 (akut smärta UNS).Akut nociceptiv smärta.
R55Svimning hos äldre. Syncope hos äldre.
R55Svimning. Synkope.
R56.0Feberkramp.
R61.1Hyperhidros, generaliserad. Svettning, generaliserad. Generell svettning.
R80Proteinuri. Albuminuri.
R82.7Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
S01.1Ögonskador – Traumatiskt sår i ögonlock.
S06Subduralblödning.
S06Hjärnskakning. Commotio cerebri.
S27.0Pneumotorax.
S36Mjältruptur.
S36.0Mjältruptur – idrottsmedicinska aspekter.
S42.00/01Klavikelfraktur.
S46Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.
S53.0Pigluxation. Subluxation av caput radii.
S60Nagelhematom. Subungualt hematom. ”Blå nagel”.
S62.4 PScaphoideumfraktur. ”Båtbensfraktur”.
S63.1Fingerluxation.
T00 (kontusion UNS) Komplikationerna anges även i ICD-kodHjärtkontusion.
T00, T63.4ABistick. Getingstick. Myggbett.
T07Fiskkrok i finger/hud
T07 PSkidtumme. Stenertumme. Skidåkartumme.
T07-P (traumatisk). M95-P (icke traumatisk).Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.
T07.-PBroskskada i knä (traumatisk).
T14.0A, T00Hematom. Blåmärken.
T14.1ABettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.
T15Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.
T16.9Främmande kropp i öra.
T17.1Främmande kropp i näsan.
T17.3-17.9Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.
T18Främmande kropp i mag-tarmkanalen.
T20-T32Brännskador.
T33Akutmedicin. Köldskada. Förfrysning.
T42.4 alt förskrivet Y47Överdos bensodiazepin.
T43.8Skadligt bruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxybutyrat).
T63Akutmedicin. Huggormsbett. Ormbett
T68.9Akutmedicin. Hypotermi.
T78Anafylaktisk reaktion. Anafylaktisk chock.
T81.0 (Blödning efter tandextraktion); S02 (Fraktur på tandkrona. Tandfraktur.); K08.P (Isningar i tand); K05 (Tandköttsinflammation. Parodontit.); K02 (Tandvärk. Karies.)Tandproblem.
T96Digitalisintoxikation.
To7.-P (perifer vervskada liksom traumatisk skada)Nervskada i handen. Senskada i handen.
U07.1 alt U07.2Coronavirus. Covid-19 (SARS-CoV-2). Vaccin mot Covid-19.
Z55Neuropsykiatriska tillstånd hos barn – Dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter.
Z91.7(icke gravid) , O34.7A (hos gravid)Kvinnlig könsstympning
Z93.2, Z93.3Stomi.
Z97.3Kontaktlinsproblem.
akut M79.6; kroniskt M62.8Kompartmentsyndrom i extremitet.
finns ej som diagnosElöverkänslighet. ”Elallergi”. Elkänslighet. Bildskärmskänslighet.
Ärftlig brist på faktor VIII D66.9, Ärftlig brist på faktor IX D67.9Blödarsjuka, Hemofili och förvärvad hemofili.
Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
Annons: