Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →
Hem / ICD-10 koder
Annons:
ICD-10-kod
Sjukdom
ICD-10-kod Sjukdom
10: M 25,5Ehlers-Danlos Syndrom
10: T40 alt förskrivet Y45Överdos opiat.
52.2 (kronisk smärta UNS)Långvarig icke-malign smärta.
72Trumhinneperforation, traumatisk.
93Hyperakusi, ljudöverkänslighet
150.9Akut hjärtsvikt, akut lungödem, kardiogen chock
A 70.9.Ornithos, papegojsjuka, psittakos
A.21Tularemi, harpest
A07; A06Gastrointestinal infektion, protozoer.
A08.1Vinterkräksjukan, calicivirus
A15, A19Tuberkulos, TBC
A37.0, A37.1Kikhosta, Pertussis
A38.9Scharlakansfeber, Scarlatina
A40Toxic shock syndrome, TSS
A40.3Sepsis
A46.9Erysipelas, rosfeber
A49.P alt A79.9Fästingfeber, Ehrlichios, Anaplasmos, Rickettsios, Babesia, Neoehrlichia
A50-53Syfilis, lues
A54Gonorré.
A55Lymfogranuloma venereum, LGV
A56Klamydia
A59Trikomonasinfektion, trichomonas vaginalis
A60Herpes genitalis, herpes simplex typ 1 och 2
A63Kondylom, HPV-infektion
A69Borrelia: hudmanifestationer
A69Borrelia (Lyme´s sjukdom)
A69Borrelia: (Sekundär- & tertiärstadier) Lymfocytom
A69 alt L90.4Borrelia: (Sekundär- & tertiärstadier) Akrodermatit
A69.2Borrelia: (Primärstadiet) Erytema migrans
A69.2 alt G01.9Borrelia: (Sekundär- & tertiärstadier) Neuroborrelios
A69.2 alt I32Borrelia: (Sekundär- & tertiärstadier) Borreliakardit
A69.2 alt M01.2Borrelia: (Sekundär- & tertiärstadier) Borreliaartrit
A84.1Tick-borne encephalitis, TBE, fästingburen encefalit
A98.5Sorkfeber, Nephropathia epidemica
Akut sinuit: J01, Kronisk sinuit: J32Sinuit, bihåleinflammation, rhinosinuit
B 02Yrsel – Zoster oticus, Ramsay Hunts Syndrom
B00Herpes simplex i hud och genitalt.
B00Munsår, herpes simplex
B01Vattkoppor, Varicellae
B02Herpes zoster, bältros
B02.3, H19.1XDet röda ögat – Herpes zoster ophthalmicus
B04.9Mpox (apkoppor, monkeypox)
B05Mässling, Morbilli
B06Röda hund, Rubella
B07Verrucae, virusvårtor
B08.1Molluscum contagiosum, mollusker
B08.2Tredagarsfeber, Exantema subitum
B08.3Femte sjukan, erythema infectiosum, Parvovirus B19
B15Hepatit A
B16Hepatit B
B17Hepatit C
B18Hepatit D
B19Hepatit E
B24HIV, AIDS
B26Påssjuka, Parotit
B27.0Mononukleos, körtelfeber
B35Svampinfektioner i huden: Tinea corporis, ringorm
B35Svampinfektioner i huden: Tinea capitis, svamp i hårbotten
B35Svampinfektioner i huden: Tinea cruris, ljumsksvamp
B35Svampinfektioner i huden: Tinea pedis, fotsvamp
B35Svampinfektioner i huden: Tinea unguium, nagelsvamp
B35Svampinfektioner i huden: Tinea manuum, handsvamp
B36.0Pityriasis versicolor
B37Blöjdermatit, blöjeksem
B37Oral candida
B37.2Svampinfektioner i huden: Candidiasis
B373Candidavulvovaginit
B58Toxoplasma, Toxoplasmos
B65.3Badklåda, simmarklåda, cercariadermatit
B71.9Maskinfektioner (bandmask, spolmask, springmask, fiskbinnikemask)
B77.9Spolmask, Ascaris lumbricoides
B80.9Springmask, Enterobius Vermicularis
B85Loppbett, strophulus
B85.0Pediculosis capitis, huvudlöss
B85.3Flatlöss, bagg
B86Scabies, skabb
Benign tumör D24, malign tumör C50Bröstcancer
C 67Urinblåsecancer
C.25Pankreascancer (bukspottkörtelcancer)
C15 malign tumör i matstrupen, C16 malign tumör i magsäckenVentrikelcancer, esofaguscancer.
C16.9, C17.9, C18.9, D13.1, D12.1, D12, D12.8, E34.0Neuroendokrina tumörer, NET (Tidigare Carcinoid)
C23: malign tumör i gallblåsan; C24 malign tumör i andra och ospecificerade delar av gallvägarnaGallvägscancer, cancer i gallblåsa och gallgångar
C34Lungcancer och lungsäckscancer
C43Malignt melanom (i huden)
C44Basaliom, basalcellscancer
C44Skivepitelcancer och Mb Bowen
C51.9Vulvacancer
C53.9Cervixcancer, vaginalcancer
C54Endometriecancer.
C56.9Ovarialcancer
C61Prostatacancer
C62Testikelcancer
C64.9Njurcancer
C71Hjärntumör, tumor cerebri
C90.0Myelom
C91Kronisk lymfatisk leukemi, KLL
C91.0Akut lymfatisk leukemi hos vuxna, ALL
C92Kronisk myeloisk leukemi, KML
C92.0Akut myeloisk leukemi, AML
D 33.3Yrsel – Akustikustumör.
D 52.0 (dietär), D 52.1 (läkemedelsutlöst), D 52.8 (andra ospecificerade orsaker).Folatbrist, folsyrabrist.
D 70.9Leukopeni.
D18Spider nevus
D22Pigmentnevus, melanocytärt nevus
D40Skrotala resistenser
D45.9Polycytemia vera.
D47.3, Essentiell trombocytemiTrombocytos, essentiell trombocytemi
D481Tumör i mjukdel
D50Anemi och idrott.
D50.9Järnbristanemi.
D56Thalassemi.
D64.9Anemi
D68.0von Willebrands sjukdom
D68.5AAPC-resistens
D69.0Henoch- Schönleins purpura, IgA vaskulit
D72.1, D47.5Eosinofili, hypereosinofilt syndrom
D72.8Leukocytos.
D75.1Polycytemi, erytrocytos
E 21.0Primär hyperparatyreoidism, PHPT
E 27.5Feokromocytom.
E 28.2Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS
E 55.9 (ospecificerad D-vitaminbrist)Vitamin D-brist
E03; Postoperativ hypotyreos E89Hypotyreos
E04Struma.
E05Hypertyreos, tyreotoxikos
E05.9, H05.2Det röda ögat – Endokrin oftalmopati, endokrin exoftalmus
E06Tyreoidit.
E10, (E10.9 Diabetes mellitus typ 1, utan komplikationer)Diabetes typ 1
E10, E11Diabetes mellitus hos äldre
E10, E11 , E14Diabetes: nyupptäckt
E10.3 (typ-1 diabetes), E11.3 (typ-2 diabetes)Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati
E10.6A (Typ1 med hypoglykemi utan koma) E11.6A (Typ 2 med hypoglykemi utan koma)Diabetes med hypoglykemi, insulinkoma
E11 (E11.9 Diabetes mellitus typ 2 utan (uppgift om) komplikationer)Diabetes typ 2: behandlingsprinciper
E11.1B Diabetes mellitus typ 2 med hyperosmolaritetHyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom
E11.6D; E10.6DBensår & fotsår: Diabetessår
E21.1Sekundär hyperparathyroidism
E24.9 Cushings syndrom.
E27.1 (=Addisons sjukdom)Binjurebarksinsufficiens, Morbus Addison
E29.1Hypogonadism hos män.
E53 (brist utan anemi), Perniciös anemi D51Vitamin B12-brist, perniciös anemi, kobalaminopeni
E63Malnutrition, undernäring
E66Obesitas och övervikt
E73Laktosintolerans
E78Hyperlipidemi
E80.2Akut hepatisk porfyri.
E83.1Hemokromatos.
E83.5Hypokalcemi
E83.5Hyperkalcemi.
E84.0 (CF med lungmanifestationer) , E84.9 (CF ospecifierad)Cystisk fibros
E85.0 , E85.1 , E85.2Ärftlig transtyretinamyloidos, ATTRv-amyloidos, Skelleftesjukan
E86Dehydrering – definition och akut handläggning
E86 (dehydrering)Dehydrering och idrott
E87Hypokalemi.
E87.0Hypernatremi
E87.5Hyperkalemi.
F 16Spice.
F 29Psykossjukdom, inklusive akut psykos
F 69Personlighetssyndrom hos vuxna
F00, F01, F02, F03, DSM-IV: 294.8 (Demens UNS).Demens
F01, F02, F03Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD
F05Konfusion hos äldre
F05, DSM 5 780.09Konfusion, förvirring
F10.2, F10.1 DSM-5: 303.90, 305.00Skadlig bruk & beroende: Alkohol
F10.3Skadlig bruk & beroende: Alkoholabstinens
F11.1, F11.2 DSM-5: 305.50, 304.00Skadlig bruk & beroende: Opiater
F12.1, F12.2 DSM-5: 305.20, 304.30Skadlig bruk & beroende: Cannabis
F13.1, F13.2 DSM-5: 305.40, 304.10Skadlig bruk & beroende: Läkemedelsberoende
F14.1, F14.2, F15.1, F15.2 DSM-5: 305.70, 304.40Skadlig bruk & beroende: Centralstimulantia
F16.1, F16.2 DSM-5: 305.30, 304.50Skadlig bruk & beroende: Hallucinogener
F17.2, DSM-5: 305.10Rökavvänjning
F20 , DSM5 : 295Psykos – Schizofreni
F22Psykos – Vanföreställningssyndrom
F30 DSM-5: 296.4x (mani i bipolär sjd typ 1) 296.89 (mani/hypomani i bipolär sjd typ II)Manisk episod
F30, F 34.0Cyklotymi
F30.0Hypomani
F31Bipolär sjukdom
F32(depression), DSM-IV:311 (Depression), ICD 10:F41 (Ångest), DSM-IV: 300.0Depression och ångest hos äldre
F40.0 DSM-5: 300.29 , 300.23Fobier (agorafobi, social fobi, specifik fobi)
F41 DSM 5: 300.02Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
F41.0 DSM 5: 300.01 (paniksyndrom utan agorafobi)Paniksyndrom
F42.8, DSM 5: 300.3Tvångssyndrom (OCD)
F43.0 (akut stressyndrom) F 43.1 (posttraumatiskt stressyndrom) 308.3 (akut stressyndrom)Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
F43.0 DSM 5: 308.3Akut stressreaktion
F43.8 (Utmattningssyndrom) Z 73.0 (Utbrändhet)Utmattningssyndrom, maladaptiv stressreaktion
F45Huvudvärk: Bruxism, temporomandibulär dysfunktion, Costens syndrom, odontogen huvudvärk
F45Temporomandibulär dysfunktion, TMD, bruxism, odontogen huvudvärk.
F45.9 P DSM-5:300.7Hälsoångest
F50.0Anorexia nervosa
F50.2Bulimia nervosa (hetsätning)
F51.0 DSM-IV: 307.42Sömnstörning
F52Ejaculatio retarda
F52.4Prematur ejakulation
F55.9Skadlig bruk & beroende: Dopingpreparat
F63.3Håravfall: Trichotillomani
F70 (lindrig psykisk utvecklingsstörning. F71 (medelsvår psykisk utvecklingsstörning).Intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna
F90 DSM IV: 314,00Neuropsykiatriska tillstånd hos barn – ADHD/ADD/DCD
F90, F84, F95, DSM-5 314, 299, 307Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos vuxna – ADHD, ADD, Autism
F95Myokymier, fascikulationer, ögonryckningar
F95, DSM IV: 307.23Neuropsykiatriska tillstånd hos barn – Tics
F98Enures, nocturn enures, sängvätning
F:84, DSM IV: 299.80Neuropsykiatriska tillstånd hos barn – Autism
Fraktur metatarsalben S92,3 Fraktur stortÃ¥ S92,4, Fraktur annan tÃ¥ S92,5, Luxa-tion tÃ¥ S93,1_Tåfraktur och tåluxation
G03.9 (ospecificerad meningit) A86.9 (ospecificerad virusencefalit), G04 (meningit, meningoencefalit, bakteriell)Meningit och encefalit
G12.2Amyotrof Lateral Skleros, ALS
G20.9Parkinsons sjukdom, Morbus Parkinson
G21.9 Sekundär Parkinson, G22.9, Parkinsonism vid sjukdomar som klassificeras annorstädes, G 23.1 Progressiv supranukleär pares. G 23.8, Multipel systematrofi, G23.8 Corticobasal degeneration, G31.8 Degenerativa förändringar vid Levybody demensParkinson plus, Atypisk Parkinsonism
G25.8Restless legs syndrom, Willis-Ekbom Disease, Periodic Limb Movements in Sleep
G35Multipel skleros, MS
G40Epilepsi
G41Status epilepticus
G43Huvudvärk: Migrän, episodisk och kronisk
G43Huvudvärk: Hemicrania continua, kronisk paroxysmal hemikrani
G43.1Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom
G44Huvudvärk: Horton’s huvudvärk, klusterhuvudvärk
G44Huvudvärk: Paroxysmal hemikrani
G44Huvudvärk: Ny daglig ihållande huvudvärk
G44Huvudvärk: Åskknallshuvudvärk
G44.2Huvudvärk: Spänningshuvudvärk
G44.3Huvudvärk: Posttraumatisk huvudvärk
G44.4Huvudvärk: Läkemedelsutlöst huvudvärk
G45Reversibel Ischemisk Neurologiskt Deficit, RIND
G45TIA, Transitorisk Ischemisk Attack
G45TIA – Amaurosis fugax
G45.3Akut synnedsättning – Amaurosis fugax, övergående synnedsättning
G45.4Transitorisk global amnesi, övergående minnesförlust
G47Sömnbesvär hos äldre
G47Snarkning och obstruktivt sömnapné
G47.4Narkolepsi
G50Trigeminusneuralgi, neuralgi
G51Borrelia: (Sekundär- & tertiärstadier) Perifer facialispares
G51.0Bells pares, perifer facialispares
G51.9Ögonlocksaffektioner – Facialispares. Ansiktsförlamning.
G53.0Zosterassocierad smärta, postherpetisk smärta
G54.9ACNES, Anterior (Abdominal) Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome.
G54.9 P R29.8 P(Dropphand)Radialispares, radialtunnelsyndrom, dropphand
G56Karpaltunnelsyndrom, medianusnervinklämning
G56.2Ulnariskompression, ”mobilarmbåge”
G58Mortons neurinom
G62Polyneuropati
G70.0Myastenia Gravis, MG
G71.0ADuchennes muskeldystrofi, DMD
G93.3 (innefattar ME/CFS, Kroniskt trötthetssyndrom, Trötthetssyndrom efter virusinfektion).ME/CFS (Kroniskt Trötthetssyndrom)
H 81Yrsel – Morbus Méniére
H 81.1Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel, BPPV, godartad lägesyrsel
H 81.2Yrsel – Vestibularisneurit, vestibularisneuronit
H 82Yrsel: Psykogen yrsel, somatoform yrsel, fobisk postural yrsel, spänningsyrsel
H 83,0Yrsel: Laesio auris interna
H 83.3Yrsel – Labyrintit.
H00.0Ögonlocksaffektioner – Hordeolum, vagel
H00.1Ögonlocksaffektioner – Chalazion.
H01.0Det röda ögat – Blefarit, ögonlocksinflammation
H01.0Ögonlocksaffektioner – Blefarit
H01.8Ögonlocksaffektioner – Periokulär (periorbital) dermatit och ögonlockseksem
H02.0AÖgonlocksaffektioner – Entropion.
H02.1Ögonlocksaffektioner – Ektropion.
H02.4Ögonlocksaffektioner – Ptos, nedhängande ögonlock
H04.1, M35Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca, torra ögon
H04.2Epifora, ökat tårflöde
H04.3Det röda ögat – Dakryocystit, tårsäcksinflammation
H10.9Det röda ögat – Konjunktivit
H11.3Det röda ögat – Hyposfagma, subkonjunktivalblödning
H15.0, H15.1Det röda ögat – Sklerit och episklerit
H16.0, S05.0Ögonskador – Kornealerosion, hornhinneerosion
H16.8Ögonskador – Svetsblänk, keratit av UV-ljus, ”snöblindhet”, keratitisfotoelectrica
H16.9Det röda ögat – Keratit, hornhinneinflammation
H18.5Ögonsjukdomar med synpåverkan – Kornealdystrofi.
H20Det röda ögat – Irit, uveit
H21.0Ögonskador – Hyphema, blödning i främre kammaren
H25Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt, grå starr
H33Akut synnedsättning – Näthinneavlossning, ablatio retinae
H34.1, H34.2Akut synnedsättning – Centralartärocklusion, grenartärocklusion
H34.8A, H34.8BAkut synnedsättning – Central ventrombos, grenvenstrombos
H35.3Ögonsjukdomar med synpåverkan – Åldersrelaterad makuladegeneration, AMD
H35.3FÖgonsjukdomar med synpåverkan – Epiretinalt membran, maculapucker
H35.3GÖgonsjukdomar med synpåverkan – Maculahål.
H35.5Ögonsjukdomar med synpåverkan – Retinitis pigmentosa.
H40.2, H40.3Det röda ögat – Akut glaukom, grön starr (akut)
H40.9Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom, grön starr, kroniskt öppenvinkelglaukom
H43Ögonsjukdomar med synpåverkan – Floaters, glaskroppsgrumlingar
H43.1Akut synnedsättning – Glaskroppsblödning
H43.8BÖgonsjukdomar med synpåverkan – Glaskroppsavlossning.
H46.9Akut synnedsättning – Optikusneurit, retrobulbärneurit
H47.0, H48.0WÖgonsjukdomar med synpåverkan – Lebers hereditära opticusneuropati (LHON)
H47.1Akut synnedsättning – Papillödem, staspapill
H53Ögonsjukdomar med synpåverkan – Halofenomen
H53Ögonsjukdomar med synpåverkan – Ljusblixtar, fotopsi
H53Ögonsjukdomar med synpåverkan – Metamorfopsi. Krökta linjer i synfältet.
H53.2, H49.0, H49.1, H49.2Dubbelseende, diplopi
H53.4Akut synnedsättning – Homonym hemianopsi
H57.1Ögonsmärta.
H60Extern otit, hörselgångsinflammation
H60Infektion på ytteröra
H61Cerumen obturans, vaxpropp
H61.0Chondrodermatitis nodularis helicis
H62Blödning på ytteröra, othematom
H65Otosalpingit, sekretorisk mediaotit
H66Akut mediaotit, AOM
H66.0, H65Recidiverande akuta mediaotiter
H69.0Öppetstående tuba, tuba aperta
H70Mastoidit
H81Yrsel – Perifer yrsel, vestibulär yrsel
H81.4Yrsel: Central yrsel
H91Hörselnedsättning, presbyakusis
H91Sudden deafness
H91Tinnitus
Hepatit UNS K75 Virushepatit B19.Hepatit, viral
Hodgkin lymfom: C81.9 Non-Hodgkin lymfom: C85.9xLymfom
I 05.0 (utan absccess) I 05.9 (med abscess).Pilonidalcysta, sakraldermoid
I 45.8 (Annan specificerad rytmrubbning)Nodal ersättningsrytm
I 49.5 C (brady- taky- syndrom). I 49.5 (sick sinus syndrome).Sjuk sinusknuta, sick sinus syndrome
I10Hypertoni, högt blodtryck
I10Hypertoni och idrott.
I20Angina pectoris, kärlkramp
I21Akut koronart syndrom
I26Lungemboli.
I27Pulmonell arteriell hypertension, PAH
I38.-PKardiella blåsljud: Aortastenos
I38.-PKardiella blåsljud: Aortainsufficiens
I38.-PKardiella blåsljud: Mitralisstenos
I40 (=perimyocardit) I 30(=perikardit)Perikardit, perimyokardit, myoperikardit
I40.0, I30.1Myokardit och perikardit – idrottsmedicinska aspekter
I42.8 Andra ospecifierade KardiomyopatierTakotsubo (”brustet hjärta”)
I44Retledningshinder: Anterolateraltblock, LAH (left anterior hemiblock)
I44Retledningshinder: Atrioventrikulära block – AV-block 1
I44Retledningshinder: Vänstergrenblock, LBBB (Left bundle branch block)
I45Retledningshinder: Bi- och trifascikulära block
I45Retledningshinder: Högergrenblock, RBBB (Right bundle branch block)
I45Retledningshinder: Posterobasalt block, LPH (Left Posterior Hemiblock)
I45Retledningshinder: Sinoatrialt block, SA-block
I47Supraventrikulära extraslag, SVES
I47Ventrikeltakykardi, VT
I47Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi, ektopisk förmakstakykardi
I48Förmaksfladder
I48Förmaksflimmer
I49Ektopisk förmaksrytm
I49Retledningshinder: Sinusarrest
I49Sinusarytmi.
I49Sinustakykardi
I49Ventrikelflimmer, VF, hjärtstopp
I49.3Ventrikulära extrasystolier, VES
I50Koronar hjärtsjukdom (EKG-tolkning)
I50.9Kronisk hjärtsvikt
I51Kammarhypertrofi (EKG-tolkning)
I59.1(kardiomyopati vid ämnesomsättningssjukdomar) E85 (Amyloidos)Hjärtamyloidos, amyloid kardiomyopati
I60Subaraknoidalblödning, SAB
I63 Cerebral infarkt, I67,9 Cerebrovaskulär sjukdom, I67 StrokeStroke, cerebrovaskulär insult, minor stroke
I67.8CADASIL
I70.2CBensår & fotsår: Arteriella bensår
I70.9 PKardiella blåsljud: Karotisstenos
I71Aortadissektion och aortaaneurysm
I73Raynauds syndrom
I73.9Claudicatio intermittens
I78Telangiektasier
I80Djup ventrombos, DVT
I80Armvenstrombos.
I80.XTromboflebit.
I83Venös insufficiens
I95Hypotoni hos äldre
I95Hypotoni, ortostatism
ICD-10: B08.4Höstblåsor (hand, foot, and mouth disease)
ICD-10: F32 DSM-5: 29.6Depression hos vuxna
Idiopatisk trobocytopen purpura D69.3Trombocytopeni, immunologisk trombocytopeni, ITP
Infertilitet hos kvinna N97Infertilitet.
J 22 (Akut bronkit), J 18 (Pneumoni), J 44 (KOL)Nedre luftvägsinfektion (akut bronkit, pneumoni, exacerbation av KOL)
J 31Rinitis medikamentosa.
J03Tonsillit
J05.0Pseudokrupp, falsk krupp
J05.1Epiglottit, struplocksinflammation
J06Övre luftvägsinfektion, ÖLI
J10 (identifierat influensavirus) , J11 (ej identifierat virus)Influensa.
J15.7Mycoplasmapneumoni
J16.0Chlamydia pneumoniae, TWAR
J18Pneumoni, bronkopneumoni, lunginflammation
J18Pneumoni hos äldre
J20Akut bronkit, luftrörskatarr
J20.5 J21.0 J12.1RSV (respiratoriskt syncytialvirus)
J20.9 (Obstruktiv bronkit), J 45.1 (Förkylningsastma), J 45.8 (Blandad astma), J 45.9 (Ospecifik astma), J45.0 (Allergisk astma) Granskare: Susanna Klevebro, specialist barnsjukdomarAstma hos barn, obstruktiv bronkit
J30Allergisk rinit, säsongsbunden, hösnuva
J30Icke-allergisk rinit
J30Allergisk rinit, persisterande (perenn), icke säsongsbunden rinit
J33Polyposis nasi, näspolyper
J34Näsfurunkel, sårinfektion i näsöppning
J36Peritonsillit, halsböld
J44Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), emfysem och exacerbation
J45Astma
J45.0-J46.9Astma hos vuxna
J45.1Eosinofil astma
J45.1 WAnsträngningsutlöst astma – idrottsmedicinska aspekter.
J67Hypersensitivitetspneumonit
J81Lungödem
J84.1Interstitiella lungsjukdomar, lungfibros
J90, R09.1 (Pleurasmärtor)Pleurit, lungsäcksinflammation
J90.9Pleuravätska, hydrothorax, pleurautgjutning
K 11.5Spottsten.
K 86.1Exokrin pankreasinsufficiens, steatorré.
K12. Herpes simplex typ 1 B00.Aftös stomatit (afte) och oral herpes simplex (herpesmunsår)
K13.0Munvinkelragader, angulär cheilit
K14Glossit, tungsveda, beläggning på tungan
K21Esofagit
K21, K21.9Gastroesofagal reflux, GERD, NERD
K26 (ulcus duodeni) K25 (ulcus ventriculi)Ulcus – ulcus duodeni, ulcus ventriculi
K29Gastrit – kronisk, atrofisk, autoimmun
K30Funktionell dyspepsi
K35Appendicit, blindtarmsinflammation
K40Hernia inguinalis, jumskbråck, inguinalbråck
K41Hernia femoralis, femoralisbråck
K51Inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD
K52Diarré
K52Födoämnesallergi
K52 (Akut), A09 (Kronisk), A08, A04Diarré hos barn, gastroenterit hos barn
K52,2Komjölksallergi
K56.7Ileus (paralytisk, mekanisk och invagination)
K57.8, K57.9Divertikulit och divertikulos
K58Irritable Bowel Syndrome, IBS
K59Obstipation, förstoppning
K59.0Obstipation hos barn, förstoppning hos barn
K60Analfissurer.
K60Analfistel, rektalfistel
K61Analabscess
K62.8Proktit
K64Hemorrojder.
K70.1Alkoholhepatit
K72.0Akut leversvikt
K74Levercirros
K75.4Autoimmun hepatit
K80-83, K83.9Gallsten, kolecystit och kolangit
K85Pankreatit, akut
K86Pankreatit, kronisk
K90Celiaki, glutenintolerans
K92.1Melena.
Koloncancer C18, Rektalcancer C20Koloncancer och rektalcancer
L 08.8Badsårsfeber
L 30.8Erythema ab igne , ”laptopdermatit”
L 60.0Nageltrång, unguis incarnatus
L.30; I87.2Eksem: Hypostatiskt eksem, staseksem, venöst eksem
L01Impetigo, svinkoppor
L02Abscess (varböld, aterom, karbunkel och furunkel)
L03Lymfangit.
L03.0Paronyki, nagelbandsinflammation
L08Sårinfektion
L081Erythrasma.
L10Blåsdermatoser: Pemfigus
L12Blåsdermatoser: Pemfigoid
L13Blåsdermatoser: Brännskada, skoskav, solbränna, växtdermatit m.fl.
L13.0Blåsdermatoser: Dermatitis herpetiformis
L20Eksem: Atopisk dermatit hos barn och vuxna
L20-30Eksem.
L20.8, H10.1Ögonlocksaffektioner – Atopisk dermatit och atopisk keratokonjunktivit
L21Eksem: Seborroisk dermatit, mjälleksem
L21Pityriasis capitis, seborré
L23Eksem: Allergisk kontaktdermatit, allergiskt handeksem
L24Eksem: Traumiterativt eksem, icke-allergiskt handeksem
L27Läkemedelsdermatoser, läkemedelsexantem
L28Neurodermit, lichen simplex
L29Pruritus, klåda
L29Analklåda, pruritus ani
L29Flytningar, klåda i underlivet och Lichen Sclerosus.
L30Eksem – Tylotiskt eksem.
L30.0Eksem: Nummulärt eksem, mynteksem
L30.3; B95.0 Perianal dermatit hos barn, ”stjärtfluss”
L30.5Pityriasis alba.
L40Psoriasis.
L40.3Pustulosis palmoplantaris, PPP
L42Pityriasis rosea, medaljongsjuka
L43Lichen ruber planus.
L50Urtikaria, nässelutslag
L51Erythema multiforme.
L52Erythema nodosum, knölros
L53.8APalmarerythem
L56.4Soleksem, polymorft ljusutslag
L57Aktinisk keratos.
L63Håravfall: Alopecia areata
L64Håravfall: Androgen alopeci
L65.0Håravfall: Telogent effluvium, diffust håravfall
L68Hirsutism.
L70Akne (acne vulgaris, acne tarda)
L71Rosacea
L71.0Perioral dermatit.
L73Follikulit.
L73.2Hidradenitis suppurativa
L81.1Melasma
L81.4ALentigo benigna
L82Seborroisk keratos
L88.9Bensår & fotsår: Pyoderma gangränosumsår
L89Trycksår
L90.4Akrodermatit, acrodermatitis chronica atrophicans
L92.0Granuloma annulare.
L92.1 eller E10-14Nekrobiosis lipoidica.
L93,0Diskoid Lupus Erythematosus, DLE
L95Bensår & fotsår: Vaskulitsår
L97Bensår & fotsår: Svårläkta bensår
L97Bensår & fotsår: Kombinationssår
L97, I87.2Bensår & fotsår: Venösa bensår
L98.0Granuloma telangiectaticum, pyogent granulom
L98.8CBorrelialymfocytom, lymfadenosis benigna cutis
M 54.3Diskbråck.
M 62.1 FMuskelruptur i lår.
M 65.9 BBicepstendinit
M 75.3Kalkaxel, peritendinitis calcarea
M 77,9Calcaneodyni, trampdyneinflammation
M 79.1Myalgi, generell muskelvärk
M 79.2Neuropatisk smärta, neurogen smärta
M 79.6 G (ospecifik knäsmärta)Främre knäsmärta, patello-femoral smärta
M00.9Septisk artrit, bakteriell artrit
M06Reumatoid artrit, RA
M07Psoriasisartrit
M10Gikt, hyperurikemi, podager
M11Pyrofosfatartrit, kristallartrit, pseudogikt
M13 M02.9(=reaktiv artrit) M02.3 (=Reiters syndrom)Artrit, icke bakteriell – reaktiv artrit, Reiters syndrom, monoartrit, polyartrit
M15Heberdens noduli, Bochards noduli
M16Höftledsartros, coxartros
M16, M17, M19, M47Artros, osteoartrit
M17Knäledsartros, gonartros
M18Artros i tumbas, CMC 1–ledsartros
M19Akromioclavikularledsartros, AC-ledsartros
M201Hallux valgus.
M21.3Droppfot, peroneuspares
M22Chondromalacia patellae, femuropatellärt smärtsyndrom, patellalgi
M23.3 LMeniskskada – lateral.
M23.3 MMeniskskada – medial.
M23.9 PKorsbandsskada.
M24.2 HFotledsinstabilitet – kronisk.
M25Palindrom reumatism.
M25.4 PLedsvullnad, akut.
M25.5 (smärta fotled)Fotbollsvrist.
M25.5, M54.9, M79.1, M79.9Smärta hos äldre
M31Temporalisarterit
M31.1TTP, Trombotisk Trombocytopen Purpura
M31.6Akut synnedsättning – Temporalisarterit, jättecellsarterit
M32Systemisk Lupus Erytematosus, SLE
M35.0Sjögrens syndrom, Siccasyndrom
M35.3Polymyalgia rheumatica, PMR
M41Skolios.
M43.6Tortikollis, nackspärr
M45, M46Axial spondylartrit, Morbus Bechterew, pelvospondylit, ankyloserande spondylit, spondylartrit, SpA
M45.0Spondartrit, spondylartrit, SpA
M46, M76, M77Entesopati, entesit
M51 (=diskbråck). M54.3 (=ischias)Diskbråck (lumbalt) och ischias
M53Cervikalgi (cervikobrakialgi, cervikal rizopati, cervikal spondylos, cervikal spinal stenos)
M53Huvudvärk: Cervikal huvudvärk
M53.9 PSpinal stenos
M54.2Nackmyalgi, nackvärk, cervikalgi
M54.5Ryggsmärta
M54.5Akut lumbago, ryggskott
M54.5Rygginsufficiens
M65Tendovaginit, bakteriell
M65.3Stenoserande tendovaginit, triggerfinger
M65.4Morbus de Quervain
M66.3 BBicepsseneruptur.
M67.2Plica synovialis, Plicasyndromet
M67.4Ganglion, senknuta
M70.0Peritendinitis crepitans, (senknarr)
M70.2Olekranonbursit, ”studentarmbåge”
M70.4Prepatellär bursit.
M70.6Trokanterit.
M71.2Bakercysta.
M72Dupuytrens kontraktur, vikingasjukan
M72.2 (Plantarfascsciit) M77.9 (Hälsporre)Plantar fasciit, hälsporre
M75.1Supraspinatustendinit.
M75.4Impingementsyndrom i skulderled, rotatorkuffsyndrom
M75.OFrozen shoulder, adhesiv kapsulit
M76.3Löparknä, iliotibialbandssyndrom
M76.5Hopparknä, patellarsenetendinopati
M76.6Akillestendinit
M76.8Snapping hip, coxa saltans
M76.8Benhinneinflammation
M77.0-PEpikondylit, medial, golfarmbåge
M77.1-PLateral epikondylit, tennisarmbåge
M77.9 (tendinit) M65.9 (tenosynovit)Tibialis posteriorseneinsufficiens, tibialis posterior syndrom
M79Fibromyalgi, generell allodyni, utbredd muskuloskelettal smärta
M79.1Musarm.
M79.1 (Myalgi)Myofasciellt smärtsyndrom, MFS, triggerpunktssyndrom
M79.6B, M25.5 (ledvärk), M75.4 (impingement i skulderled)Axelsmärtor, axelbesvär
M79.9 PPiriformissyndrom
M81Osteoporos, benskörhet
M84.3Stressfraktur, utmattningsfraktur
M92.5Morbus Schlatter
M94.0Tietzes syndrom, kostokondrit, osteochondritis, chondritis costalis
M95-PHallux rigidus.
M95-PHammartå.
N12Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Pyelonefrit, övre urinvägsinfektion
N12Urinvägsinfektioner hos män: Pyelonefrit, övre urinvägsinfektion
N12Febril UVI, pyelonefrit, övre urinvägsinfektion
N17.9Akut njurskada, kreatininstegring, stigande kreatinin
N18.9Njursvikt, kronisk
N18.9; L29.8Uremisk klåda
N20Njursten, akut uretärstensanfall
N30Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Cystit, nedre urinvägsinfektion (UVI)
N30 , N39Urinvägsinfektioner hos män: Cystit, nedre urinvägsinfektion (UVI)
N30.0, N10.9Urinvägsinfektioner hos barn
N34Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Uretrit, urinrörskatarr
N34Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Urinvägsinfektion under graviditet
N34Urinvägsinfektioner hos män: Uretrit, urinrörskatarr
N39Urininkontinens hos äldre
N39Urininkontinens hos kvinnor
N39Urinvägsinfektion hos äldre
N39Urininkontinens hos kvinnor.
N39Urininkontinens hos män
N39Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Recidiverande infektioner
N39.9Urinvägsinfektioner hos män: KAD-associerad urinvägsinfektion
N39.9KAD-associerad urinvägsinfektion
N40Prostataförstoring (BPE) och benign prostatahyperplasi (BPH)
N41Kronisk prostatit, kronisk bakteriell prostatit
N41Akut prostatit, akut prostatovesikulit
N44.9Testistorsion.
N45Orkit, testikelinflammation
N45.9Epididymit, bitestikelinflammation
N47Fimosis, paraphimosis (hos vuxna)
N47.9BFimosis, förhudsförträngning
N48 eller F52.2Erektil dysfunktion
N48.1Balanit, förhudsinfektion
N50Hematospermi
N61Mjölkstas och mastit
N62Gynekomasti.
N70Pelvic inflammatory disease (PID), salpingit, endometrit, cervicit
N76.8Bakteriell vaginos
N80.9 (endometrios); N80.0 (adenomyos)Endometrios, adenomyos
N81Prolaps, framfall
N87Cellförändringar på cervix
N91Amenorré.
N94Dysmenorré, mensvärk
N94Gynekologiska blödningar.
N94Mensförskjutning
N94Premenstruell spänning, PMS och premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS
N94.1; N76.3Dyspareuni, vulvodyni, vestibulit
N95Urogenital atrofi, Genito-urinaly syndrome of menopause (GSM)
N95Klimakteriebesvär
O00.9Extrauterin graviditet
O21Graviditetsillamående, hyperemesis gravidarum
Osteomalaci M 83 Rakit E 55Osteomalaci, rakit, engelska sjukan
P92Spädbarnskräkningar.
Q40.0Pylorusstenos.
R 26.8, M13.1Hälta hos barn, coxitis simplex, ”höftsnuva”
R 63.8POfrivillig viktnedgång
R00.1Sinusbradykardi
R01Kardiella blåsljud: Fysiologiskt
R04Epistaxis, näsblödning
R05.9 (Hosta UNS) R05.7 (Kronisk hosta)Hosta – akut och kronisk
R06Dyspné, andningsbesvär
R06Hicka, singultus
R07Bröstsmärta
R10Akut buk, buksmärtor
R10.2Kroniskt bäckensmärtsyndrom, kroniskt bäckenbottensyndrom
R11Kräkningar, illamående, emesis
R13Dysfagi, sväljningssvårigheter
R14Meteorism, flatulens
R15.9Fekal inkontinens, avföringsinkontinens.
R16.1Splenomegali.
R17Ikterus, gulsot
R19Foetor ex ore, dålig andedräkt
R20Domningar i arm.
R22Lymfadenitis colli, knuta på halsen
R23.4DFissur, ragad, hudspricka
R25.2Benkramp, vadkramp, kramp i ben, muskelkramp i ben.
R25/G25Tremor – essentiell, fysiologisk, senil
R26.8Gångrubbning, gångsvårigheter
R31Hematuri
R33Urinretention hos äldre
R33Urinretention, urinstämma
R35Polyuri och nokturi
R39LUTS (Lower urinary tract symptoms), nedre urinvägssymtom
R40Medvetslöshet, koma
R42Yrsel hos äldre
R42Yrsel, vertigo
R42Yrsel: Multifaktoriell/multisensorisk yrsel, presbyastasi
R43.0Anosmi, hyposmi, nedsatt luktsinne
R49Dysfoni, heshet
R50Feber hos äldre
R50.9 (=ospecifik feber)Feber, feberutredning
R51Huvudvärk, cephalalgia
R51.9, G 44.2, G43.0, G43.1Huvudvärk hos barn, migrän hos barn
R52 (akut smärta UNS).Akut nociceptiv smärta.
R53Trötthet hos äldre
R55Svimning hos äldre
R55Svimning, synkope
R56.0Feberkramp.
R57.9Chock – definition och akut handläggning
R61.1Hyperhidros (generaliserad)
R68Xerostomi, muntorrhet
R70.0Hög sänka, SR-stegring, sänkeutredning.
R73.9 (Hyperglykemi, ospec), E10.1A (Typ 1 med ketoacidos)Hyperglykemi, diabetes ketoacidos
R80Proteinuri, albuminuri
R82.7Asymtomatisk bakteriuri, ABU
Ruptur S83.4 M/LKollateralligamentskada i knä
S01.1Ögonskador – Traumatiskt sår i ögonlock.
S05.1Ögonskador – Kontusion av ögonbulb och orbita.
S05.1-S05.6Ögonskador – Bulbruptur, bulbperforation
S05.5, S05.6Ögonskador – Perforation av ögat.
S06Subduralblödning
S06Hjärnskakning, commotio cerebri
S06.4Epiduralblödning.
S13.4Whiplashskada, halsryggsdistorsion
S22.3 PRevbensfraktur
S27.0Pneumotorax.
S36Mjältruptur
S36.0Mjältruptur – idrottsmedicinska aspekter.
S42.00/01Klavikelfraktur.
S46Supraspinatusruptur
S53.0Pigluxation, subluxation av caput radii
S60Nagelhematom, subungualt hematom
S62.4 PScaphoideumfraktur, ”båtbensfraktur”
S62.7 (fingerfraktur), S62.4 (metakarpalben).Fingerfraktur, fraktur i metakarpalben
S63.1Fingerluxation.
S72Höftledsfraktur, Collum Femoris fraktur och pertrokantär fraktur
S83.0Patellaluxation
S86.0Akillesruptur, hälseneruptur
S93.4 PFotledsdistorsion, ledbandsskador i fotleden
Symtom + Z91.0Komjölksproteinallergi
T 08,9 (UNS) Ländfraktur: S 32,0 Bröstfraktur: S 22, 0Kotfraktur, kotkompression
T00 (kontusion UNS) Komplikationerna anges även i ICD-kodHjärtkontusion.
T00, T63.4ABistick, getingstick, myggbett
T05Ofrivillig fingeramputation
T07Elstöt, elektriska olycksfall
T07Fiskkrok i finger/hud
T07 PSkidåkartumme
T07-P (traumatisk). M95-P (icke traumatisk).Droppfinger, extensorsenskada
T07.-PBroskskada i knä (traumatisk).
T14.0A, T00Hematom, blåmärken
T14.1ABettinfektioner (katt-, hund-, människo- och grisbett)
T15Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.
T16.9Främmande kropp i öra
T17.1Främmande kropp i näsan
T17.2Främmande kropp i svalg (fiskben)
T17.3-17.9Främmande kropp i luftrör, andningshinder
T18Främmande kropp (nedsvalt föremål) i mag-tarmkanalen.
T18.1Främmande (nedsvalt föremål) kropp i esofagus.
T20-T32Brännskador.
T26Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.
T33Köldskada – akut handläggning
T42.4 alt förskrivet Y47Överdos bensodiazepin.
T43.8Skadlig bruk & beroende: GHB (gamma-hydroxybutyrat)
T63Huggormsbett
T63.5Fjärsingstick
T65, T51, F13.0Akut förgiftning, intoxikation
T68.9Hypotermi – definition och akut handläggning
T75.3Blandyrsel: Åksjuka, rörelsesjuka, sjösjuka
T78Anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chock
T81.0 (Blödning efter tandextraktion); S02 (Fraktur på tandkrona. Tandfraktur.); K08.P (Isningar i tand); K05 (Tandköttsinflammation. Parodontit.); K02 (Tandvärk. Karies.)Tandproblem.
T88Serotonergt syndrom
T96Digitalisintoxikation
To7.-P (perifer vervskada liksom traumatisk skada)Nervskada och senskada i handen
U07.1 Covid-19, virus identifierat, U07.2 Covid-19, virus ej identifierat, B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisationCovid-19 hos äldre
U07.1 alt U07.2Coronavirus, Covid-19 (SARS-CoV-2)
Z55Neuropsykiatriska tillstånd hos barn – Dyslexi
Z91.7(icke gravid) , O34.7A (hos gravid)Kvinnlig könsstympning
Z93.2, Z93.3Stomi
Z97.3Kontaktlinsproblem
akut M79.6; kroniskt M62.8Kompartmentsyndrom i extremitet.
finns ej som diagnosElöverkänslighet, ”elallergi”
osteoporos M81.9; Ätstörningar UNS F50.9; sekundär amenorré N91.1Amenorré, osteoporos och ätstörning hos idrottare
Ärftlig brist på faktor VIII D66.9, Ärftlig brist på faktor IX D67.9Hemofili typ A och B, blödarsjuka
Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: