Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Du kan klicka här om du vill se avsnittet lathundar Lathundar →
Hem / ICD-10 koder
Annons:
ICD-10-kod
Sjukdom
ICD-10-kod Sjukdom
10: M 25,5Överrörlighet i led. Ehlers-Danlos Syndrom. Ledöverrörlighet.
10: T40 alt förskrivet Y45Överdos opiat.
159.0Hjärtsvikt – kronisk. Kronisk hjärtsvikt. Cor inkomp.
52.2 (kronisk smärta UNS)Långvarig icke-malign smärta.
A07; A06Gastrointestinal infektion, protozoer.
A08.1Vinterkräksjukan.
A37.0, A37.1Kikhosta. Pertussis.
A38.9Scharlakansfeber. Scarlatina.
A40Toxic shock syndrome. TSS. Tampongsjuka
A40.3Sepsis. Infektion med organskada.
A50-53Syfilis. Lues.
A56Klamydia. Chlamydia.
A59Trikomonasinfektion. Trichomonas vaginalis.
A60Herpes genitalis. Herpes simplex typ 1 och 2.
A69Borrelia. Lyme´s sjukdom.
A69Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) Lymfocytom.
A69.2Borrelia – (Primärstadiet) Erytema migrans.
A69.2 alt M01.2Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) Artrit. Lyme arthritis. Borreliaartrit.
A84.1TBE. Tick-borne encephalitis. Fästingburen encefalit.
A98.5Sorkfeber. Nephropathia epidemica.
B00Herpes simplex i hud och genitalt.
B00Munsår. Herpesmunsår
B02.3, H19.1XDet röda ögat – Zoster ophthalmicus. Herpes ophthalmicus.
B04.9Apkoppor. Monkeypox.
B08.1Molluscum contagiosum. Mollusker.
B08.2Tredagarsfeber. Exantema subitum.
B15Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.
B16Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.
B18Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.
B26Påssjuka. Parotit.
B27.0Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”
B35Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea capitis. Svamp i hårbotten.
B35Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea pedis. Fotsvamp.
B35Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea manuum. Handsvamp.
B36.0Pityriasis versicolor. Tinea versicolor.
B37Blöjdermatit. Blöjeksem.
B65.3Badklåda. Simmarklåda. Cercariadermatit.
B77.9Spolmask. Ascaris lumbricoides.
B85Loppbett. Loppor. Strophulus. Vägglus.
B85.0Pediculosis capitis. Huvudlöss. Löss. Hårlöss.
B85.3Flatlöss. Bagg.
Benign tumör D24, malign tumör C50Brösttumör. Tumor mammae. Bröstcancer.
C16.9, C17.9, C18.9, D13.1, D12.1, D12, D12.8, E34.0Neuroendokrina tumörer, NET (Tidigare Carcinoid)
C34Lungcancer. Lungsäckscancer.
C44Skivepitelcancer. SCC in situ.
C91Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.
C91.0Akut lymfatisk leukemi hos vuxna. ALL hos vuxna.
D 52.0 (dietär), D 52.1 (läkemedelsutlöst), D 52.8 (andra ospecificerade orsaker).Folatbrist. Folsyrabrist.
D 70.9Leukopeni.
D22Pigmentnevus. Melanocytärt nevus. ”Födelsemärke”.
D40Skrotala resistenser.
D47.3, Essentiell trombocytemiTrombocytos. Essentiell trombocytemi.
D64.9Anemiutredning. Anemi.
D68.0von Willebrands sjukdom
D69.0Henoch- Schönleins purpura. IgA vaskulit.
D72.1, D47.5Eosinofili. Hypereosinofilt syndrom.
E 27.5Feokromocytom.
E03; Postoperativ hypotyreos E89Hypotyreos.
E05Hypertyreos. Tyreotoxikos. Tyreotoxisk kris.
E05.9, H05.2Det röda ögat – Endokrin oftalmopati. Endokrin exoftalmus.
E10, (E10.9 Diabetes mellitus typ 1, utan komplikationer)Diabetes typ 1
E10, E11Diabetes mellitus hos äldre.
E10.3 (typ-1 diabetes), E11.3 (typ-2 diabetes)Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.
E10.6A (Typ1 med hypoglykemi utan koma) E11.6A (Typ 2 med hypoglykemi utan koma)Diabetes med hypoglykemi. Insulinkoma.
E11.6D; E10.6DBen- och fotsår – Diabetessår.
E21.1Sekundär hyperparathyroidism
E27.1 (=Addisons sjukdom)Binjurebarksinsufficiens. Addisons sjukdom. Morbus Addison.
E53 (brist utan anemi), Perniciös anemi D51Vitamin B12-brist. Perniciös anemi. Kobalaminopeni.
E63Nutrition. Malnutrition. Undernäring.
E73Laktosintolerans. Hypolaktasi.
E83.1Hemokromatos.
E83.5Hypokalcemi.
E84.0 (CF med lungmanifestationer) , E84.9 (CF ospecifierad)Cystisk fibros.
E86Akutmedicin. Dehydrering
E87.5Hyperkalemi.
F 16Spice.
F 69Personlighetssyndrom hos vuxna.
F00, F01, F02, F03, DSM-IV: 294.8 (Demens UNS).Demens. Demenssjukdomar.
F05, DSM 5 780.09Konfusion. Förvirring. Medvetandegrumling.
F10.3Skadligt bruk/Beroende – Alkoholabstinens.
F12.1, F12.2 DSM-5: 305.20, 304.30Skadligt bruk/Beroende – Cannabis.
F13.1, F13.2 DSM-5: 305.40, 304.10Skadligt bruk/Beroende – Läkemedelsberoende.
F16.1, F16.2 DSM-5: 305.30, 304.50Skadligt bruk/Beroende – Hallucinogener.
F17.2, DSM-5: 305.10Tobaksberoende. Rökberoende. Rökstopp.
F20 , DSM5 : 295Psykos – Schizofreni.
F30 DSM-5: 296.4x (mani i bipolär sjd typ 1) 296.89 (mani/hypomani i bipolär sjd typ II)Mani.
F30, F 34.0Cyklotymi. Cyklotymt temperament.
F32(depression), DSM-IV:311 (Depression), ICD 10:F41 (Ångest), DSM-IV: 300.0Depression hos äldre. Ångest hos äldre.
F40.0 DSM-5: 300.29 , 300.23Fobier. Agorafobi. Social fobi. Social ångest.
F43.0 (akut stressyndrom) F 43.1 (posttraumatiskt stressyndrom) 308.3 (akut stressyndrom)Stressyndrom, akut. Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD. DESNOS.
F43.0 DSM 5: 308.3Akut stressreaktion. Krisreaktion.
F43.8 (Utmattningssyndrom) Z 73.0 (Utbrändhet)Utmattningssyndrom. UMS. ”Utbrändhet.” Maladaptiv stressreaktion.
F45Huvudvärk – Bruxism. Temporomandibulär dysfunktion. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
F45.9 P DSM-5:300.7Hälsoångest.
F51.0 DSM-IV: 307.42Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning.
F95 DSM-IV: 307.23:Tics.
F95, DSM IV: 307.23Neuropsykiatriska tillstånd hos barn- Tics.
F:84, DSM IV: 299.80Neuropsykiatriska tillstånd hos barn- Autism.
Fraktur metatarsalben S92,3 Fraktur stortÃ¥ S92,4, Fraktur annan tÃ¥ S92,5, Luxa-tion tÃ¥ S93,1_Tåfraktur. Tåluxation. Fraktur i metatarsalben.
G 43Huvudvärk – Hemicrania continua. Kronisk paroxysmal hemikrani.
G03.9 (ospecificerad meningit) A86.9 (ospecificerad virusencefalit), G04 (meningit, meningoencefalit, bakteriell)Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation. Hjärninflammation.
G20.9Parkinsons sjukdom. Morbus Parkinson.
G41Epilepsi – Status epilepticus.
G43Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän.
G43.1Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom.
G44Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Klusterhuvudvärk.
G44Huvudvärk – Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk.
G44.2Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.
G45TIA. Transitorisk Ischemisk Attack.
G45.4Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust.
G47Sömnbesvär hos äldre.
G47Snarkning. Sömnapné. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Obstruktiv sömnapné.
G50Trigeminusneuralgi. Neuralgi.
G53Zosterassocierad smärta. Postherpetisk smärta.
G54.9 P R29.8 P(Dropphand)Radialispares. Radialtunnelsyndrom. Dropphand.
G56Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
G58.0Ulnariskompression. ”Mobilarmbåge”.
G62Polyneuropati.
G70.0Myastenia Gravis. MG.
G71.0ADuchennes muskeldystrofi. DMD.
H 81Yrsel – Vestibularisneurit. Akut vestibulärt avbrott. Vestibularisneuronit. Virus på balansnerven. Akut vestibulärt syndrom.
H 81.1Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel. Godartad lägesyrsel. ”Kristallsjukan”. Benign paroxysmal positioneringsvertigo (BPPV).
H 83,0Yrsel – Laesio auris interna.
H00.0Ögonlocksaffektioner – Hordeolum. Vagel.
H01.0Det röda ögat – Blefarit. Ögonlocksinflammation.
H01.0Ögonlocksaffektioner – Blefarit.
H01.9Ögonlocksaffektioner – Allergiskt eksem.
H02.1Ögonlocksaffektioner – Ektropion.
H02.4Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.
H10.9Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.
H16.9Det röda ögat – Keratit. Hornhinneinflammation.
H18.5Ögonsjukdomar med synpåverkan – Kornealdystrofi.
H33Akut synnedsättning – Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae.
H34.1, H34.2Akut synnedsättning – Centralartärocklusion. Grenartärocklusion.
H35.3Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.
H35.3FÖgonsjukdomar med synpåverkan – Epiretinalt membran. Maculapucker.
H35.5Ögonsjukdomar med synpåverkan – Retinitis pigmentosa.
H40.9Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom. Grön starr. Kroniskt öppenvinkelglaukom.
H43Ögonsjukdomar med synpåverkan – ”Flugor” i synfältet. Flytande grumlingar. Floaters. Glaskroppsgrumlingar.
H43.1Akut synnedsättning – Glaskroppsblödning.
H53Ögonsjukdomar med synpåverkan – Ljusblixtar. Fotopsi.
H53.2, H49.0, H49.1, H49.2Dubbelseende. Diplopi.
H57.1Ögonsmärta.
H60Ytteröra. Infektion på ytteröra.
H61Cerumen obturans. Vaxpropp.
H65Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Sekretorisk otitis media. SOM. Örontrumpetsinflammation.
H66.0, H65Recidiverande akuta mediaotiter. ”Öronbarn”.
H69.0Öppetstående tuba. Tuba aperta.
H70Mastoidit.
H81Yrsel – Perifer yrsel. Otogen yrsel. Vestibulär yrsel.
H81.4Yrsel – Central yrsel.
Hepatit UNS K75 Virushepatit B19.Hepatit. Virushepatit.
Hodgkin lymfom: C81.9 Non-Hodgkin lymfom: C85.9xMalignt lymfom. Lymfom, malignt.
I 05.0 (utan absccess) I 05.9 (med abscess).Pilonidalcysta. Pilonidalsinus. Sakraldermoid.
I 45.8 (Annan specificerad rytmrubbning)Nodal ersättningsrytm.
I10Hypertoni. Högt blodtryck.
I20Angina pectoris. Kroniskt koronart syndrom. Kärlkramp.
I21Akut koronart syndrom. Hjärtinfarkt. Instabil angina pectoris.
I26Lungemboli.
I27Pulmonell arteriell hypertension. PAH.
I38.-PKardiella blåsljud – Aortainsufficiens.
I38.-PKardiella blåsljud – Mitralisstenos.
I40.0, I30.1Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.
I44Retledningshinder – Anterolateraltblock. LAH (left anterior hemiblock).
I44Retledningshinder – Vänstergrenblock. LBBB. (Left bundle branch block).
I45Retledningshinder – Högergrenblock. RBBB. (Right bundle branch block).
I47Supraventrikulär extrasystoli. SVES. Supraventrikulära extraslag.
I47Ventrikeltakykardi. VT. Kammartakykardi. (EKG-tolkning).
I47Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.
I48Förmaksfladder.
I49Retledningshinder – Sinusarrest.
I49Sinusbradykardi. Bradykardi.
I49Ventrikulära extrasystolier. VES.
I51Kammarhypertrofi (EKG-tolkning).
I60Subaraknoidalblödning. SAB.
I67.8CADASIL. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subcorticala infarkter och Leukoencefalopati.
I70.2CBen- och fotsår – Arteriella bensår.
I80Armvenstrombos.
I95Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.
ICD-10: B08.4Höstblåsor. Hand, foot, and mouth disease.
J 22 (Akut bronkit), J 18 (Pneumoni), J 44 (KOL)Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.
J03Tonsillit. Tonsillitis akuta. Faryngotonsillit. Halsfluss.
J10 (identifierat influensavirus) , J11 (ej identifierat virus)Influensa.
J16.0Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.
J20.9 (Obstruktiv bronkit), J 45.1 (Förkylningsastma), J 45.8 (Blandad astma), J 45.9 (Ospecifik astma), J45.0 (Allergisk astma) Granskare: Susanna Klevebro, specialist barnsjukdomarAstma hos barn. Obstruktiv bronkit.
J30Allergisk rinit, persisterande (perenn). Icke säsongsbunden rinit. Kvalsterallergi. Hundallergi. Kattallergi.
J33Polyposis nasi. Näspolyper.
J34Näsfurunkel. Sår i näsöppning.
J45Astma
J45.1Eosinofil astma.
J45.1 WAnsträngningsutlöst astma – idrottsmedicinska aspekter.
J81Lungödem.
J84.1Idiopatisk lungfibros (IPF). Idiopatisk interstitiell pneumoni (IIP). Lungfibros.
J90, R09.1 (Pleurasmärtor)Pleurit. Lungsäcksinflammation.
K 11.5Spottsten.
K 86.1Exokrin Pankreasinsufficiens. EPI. Pankreasinsufficiens. Steatorré.
K12. Herpes simplex typ 1 B00.Aftös stomatit. Afte. ”Blåsor i munnen”. Munsår. Herpesmunsår. Herpes simplex oralt.
K21, K21.9Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.
K26 (ulcus duodeni) K25 (ulcus ventriculi)Ulcus. Magsår. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobacter pylori. H.P.
K29Kronisk gastrit. Atrofisk gastrit. Gastrit. Autoimmun gastrit.
K30Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.
K40Hernia inguinalis. Ljumskbråck. Inguinalbråck.
K41Hernia femoralis. Femoralisbråck. Lårbråck.
K51Inflammatoriska tarmsjukdomar. IBD. Inflammatory Bowel Disease. Mb Crohn. Crohns sjukdom. Kolit. Ulcerös kolit. Mikroskopisk kolit.
K52Födoämnesallergi. Matallergi.
K52 (Akut), A09 (Kronisk), A08, A04Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn.
K52,2Komjölksallergi. KMA.
K57.8, K57.9Divertikulit. Divertikulos. Tarmfickor.
K59Obstipation. Förstoppning.
K60Analfissurer. Anal fissur.
K70.1Alkoholhepatit
K75.4Hepatit. Autoimmun hepatit.
K86Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation – Kronisk pankreatit.
K90Celiaki. Glutenintolerans.
L 08.8Badsårsfeber.
L 30.8Erythema ab igne. ”Laptopdermatit”.
L 60.0Nageltrång. Unguis incarnatus.
L01Impetigo. Svinkoppor.
L03.0Paronyki. Nagelbandsinfektion.
L08Sårinfektion. Infekterade sår.
L10Blåsdermatoser – Pemfigus.
L13.0Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis. Herpesliknande hudinflammation.
L20Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter.
L20-30Eksem.
L24Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem.
L28Neurodermit. Lichen simplex.
L30.0Eksem – Nummulärt eksem. Mynteksem.
L40Psoriasis.
L42Pityriasis rosea. Medaljongsjuka.
L43Lichen ruber planus.
L51Erythema multiforme.
L56.4Soleksem. Polymorft ljusutslag.
L64Håravfall – Androgen alopeci. Manligt håravfall.
L68Hirsutism.
L70Acne vulgaris. Akne. Acne tarda.
L71Rosacea. Rhinophyma.
L73.2Hidradenitis suppurativa. HS. Acne inversa. Svettkörtelinflammation.
L82Seborroisk keratos. Mjällvårta. Verruca seborroica.
L88.9Ben- och fotsår – Pyoderma gangränosumsår.
L89Trycksår.
L92.0Granuloma annulare.
L97Ben- och fotsår – (svårläkta). Bensår.
L98.0Granuloma telangiectaticum. Pyogent granulom.
M 54.3Diskbråck.
M 62.1 FMuskelruptur i lår.
M 65.9 BBicepstendinit. Bicepssenetendinit. Bicepstendalgi.
M 75.3Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.
M 77,9Trampdyneinflammation. Hälkuddeinsufficiens. Calcaneodyni.
M 79.2Neuropatisk smärta. Neurogen smärta.
M00.9Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
M06Reumatoid artrit. RA.
M10Gikt. Hyperurikemi. Podager.
M15Heberdens noduli. Bochards noduli.
M16Höftledsartros. Coxartros.
M18Artros i tumbas. Tumbasartros. CMC 1–ledsartros.
M23.3 LMeniskskada – lateral.
M23.9 PKorsbandsskada.
M24.2 HFotledsinstabilitet – kronisk.
M25.5 (smärta fotled)Fotbollsvrist.
M31Temporalisarterit. Arteritis temporalis.
M31.6Akut synnedsättning – Temporalisarterit. Arteritis temporalis. Jättecellsarterit.
M32SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.
M35.0Sjögrens syndrom. SS. Siccasyndromet.
M43.6Tortikollis. Nackspärr.
M45, M46Axial spondylartrit. Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondylartrit. SpA.
M46, M76, M77Entesopati. Entesit.
M51 (=diskbråck). M54.3 (=ischias)Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Diskbråck (lumbalt). Ischias.
M53Cervikalgi. Cervikobrakialgi. Cervikal rizopati. Cervikal spondylos. Cervikal spinal stenos.
M54.5Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta.
M54.5Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Rygginsufficiens.
M65Tendovaginit, bakteriell. Bakteriell tendovaginit.
M65.3Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger.
M65.4Morbus de Quervain. de Quervains sjukdom. Radial handledstenosynovit.
M67.4Ganglion. Senknuta.
M70.0Peritendinitis crepitans. Senknarr.
M70.2Olekranonbursit. ”Studentarmbåge”.
M70.4Prepatellär bursit.
M72.2 (Plantarfascsciit) M77.9 (Hälsporre)Plantar fasciit. Plantarfasciepati. Hälsporre.
M75.1Supraspinatustendinit.
M77.1-PEpikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.
M79.1Musarm.
M79.9 PLumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Piriformissyndromet.
M81Osteoporos. Benskörhet. Osteoporosrelaterade frakturer.
M84.3Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur.
M95-PHallux rigidus.
M95-PHammartå.
N12Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
N12Febril UVI. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion.
N20Njursten. Akut uretärstensanfall. Uretärsten. Nephrolitiasis.
N30Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit. Blåskatarr. Akut cystit. Nedre urinvägsinfektion (UVI)
N34Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Urinvägsinfektion under graviditet.
N34Urinvägsinfektioner hos män – Uretrit. Urinrörskatarr.
N39Urininkontinens hos äldre.
N39Urininkontinens hos kvinnor. Överaktiv blåsa hos kvinnor.
N39Urininkontinens hos kvinnor.
N40Prostataförstoring, BPE. Benign prostatahyperplasi, BPH.
N47Fimosis. Paraphimosis. Parafimosis hos vuxna.
N47.9BFimosis. Förhudsförträngning.
N48.1Balanit. Förhudsinfektion.
N50Hematospermi.
N80.9 (endometrios); N80.0 (adenomyos)Endometrios. Adenomyos.
N81Prolaps. Framfall. Descensus urogenitalis.
N87Cellförändringar. CIN. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.
N91Amenorré.
N94Dysmenorré. Mensvärk.
N94Gynekologiska blödningar.
N94Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.
N95Klimakteriebesvär. Menopausal behandling. Östrogenbehandling
O00.9Extrauterin graviditet. Utomkvedshavandeskap ”X”.
O21Graviditetsillamående. Hyperemesis gravidarum.
P92Spädbarnskräkningar.
R 26,8Gångrubbning. Gångsvårigheter.
R 26.8, M13.1Hälta hos barn. Coxitis simplex. ”Höftsnuva”.
R01Kardiella blåsljud – Fysiologiskt.
R04Epistaxis. Näsblödning.
R06Dyspné. Andfåddhet. Andningsbesvär. Lufthunger.
R06Hicka. Singultus.
R10.2Prostatitliknande besvär. Kronisk abakteriell prostatit. Kroniskt bäckensmärtsyndrom. Kroniskt bäckenbottensyndrom.
R16.1Splenomegali.
R19Foetor ex ore. Dålig andedräkt.
R22Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.
R23.4DFissur. Ragad. Hudspricka. Självspricka.
R25.2Benkramp. Vadkramp. Kramp i ben. Muskelkramp i ben.
R30LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.
R33Urinretention. Urinstämma.
R40Medvetslöshet. Koma. Coma.
R42Vertigo. Yrsel hos äldre.
R42Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.
R49Dysfoni. Heshet.
R51Huvudvärk. Cephalalgia.
R56.0Feberkramp.
R57.9Akutmedicin. Chock
R68Xerostomi. Muntorrhet.
R70.0Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.
R73.9 (Hyperglykemi, ospec), E10.1A (Typ 1 med ketoacidos)Hyperglykemi. Ketoacidos. DKA (diabetes ketoacidos).
Ruptur S83.4 M/LKollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä.
S05.1Ögonskador – Kontusion av ögonbulb och orbita.
S05.1-S05.6Ögonskador – Genomgripande ögonskada. Bulbruptur. Bulbpenetration. Bulbperforation.
S05.5, S05.6Ögonskador – Perforation av ögat.
S06Epiduralblödning.
S13.4Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder).
S22.3 PRevbensfraktur.
S62.7 (fingerfraktur), S62.4 (metakarpalben).Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.
S72Höftfraktur. Höftledsfraktur. Collum Femoris fraktur. Fraktur av lårbenshalsen.
S83.0Patellaluxation/subluxation.
S86.0Akillesruptur. Hälseneruptur.
S93.4 PFotledsdistorsion. Stukning av fotled. Ledbandsskador i fotleden. Fotledsvrickning.
Symtom + Z91.0Komjölksproteinallergi. KMA.
T 08,9 (UNS) Ländfraktur: S 32,0 Bröstfraktur: S 22, 0Kotfraktur. Kotkompression.
T00, T63.4ABistick. Getingstick. Myggbett.
T05Avslitet finger. Avsågat finger. Fingeramputation.
T07Akutmedicin. Elstöt. Elektriska olycksfall.
T14.1ABettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.
T17.2Främmande kropp i svalg. Fiskben.
T18.1Främmande kropp i matstrupe. Fiskben.
T26Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.
T63Akutmedicin. Huggormsbett. Ormbett
T75Blandyrsel – Åksjuka. Rörelsesjuka. Sjösjuka.
T78Anafylaktisk reaktion. Anafylaktisk chock.
T88Serotonergt syndrom. Serotoninsyndrom.
T96Digitalisintoxikation.
Z91.7(icke gravid) , O34.7A (hos gravid)Kvinnlig könsstympning
finns ej som diagnosElöverkänslighet. ”Elallergi”. Elkänslighet. Bildskärmskänslighet.
osteoporos M81.9; Ätstörningar UNS F50.9; sekundär amenorré N91.1Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.
72Trumhinneperforation, traumatisk.
93Hyperakusi. Ljudöverkänslighet.
Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: