Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Armvenstrombos.

ICD-10: I80

Orsak

Enformigt armarbete, fraktur nyckelben, axelskada, subcutan venport, malignitet, pacemakerkabel eller okänd orsak.

Symtom-status: Ensidig arm-handsvullnad med en ökad kärlteckning upp mot axel och bröstkorg på samma sida. Missfärgad arm distalt samt en tyngdkänsla och värk.

Utredning

Om D-Dimer visar lågt värde är det inte troligt med trombos. Ultraljud, ev. på sjukhus flebografi eller DT. Om samtidig neurologisk påverkan utred vidare ang. TOS.

Behandling

Lågmolekylärt Heparin som Fragmin, Innohep eller Klexane insättes enligt FASS i dos 2 ggr dagl i minst 5 dagar. Waran insätts samtidigt. Det lågmolekylära Heparinet kan sättas ut efter man nått ner till minst INR 2,0. Waranbehandling rekommenderas i 3-6 månader. Vid kontraindikation mot Waran används kan NOAK övervägas (ej indikation enligt FASS).

 

Aktuella Mediciner

Lågmolekylärt Heparin

Inj Fragmin/Inj Innohep/Inj Klexane

Warfarin: T Waran.

(NOAK:  Torde ha samma effekt här som vid behandling av djup ventrombos i benet)

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer