NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Armvenstrombos.

ICD-10: I80

Orsak:

Enformigt armarbete, nyckelbenskada, axelskada, subcutan venport, malignitet, pacemakerkabel eller okänd orsak.

Symtom-status:

Ensidig arm-handsvullnad med en eventuell ökad kärlteckning upp mot axel eller bröstkorg på samma sida. Missfärgad arm distalt, en tyngdkänsla och eventuellt värk.

Utredning:

Om D-Dimer visar lågt värde är trombosmisstanken låg. Ultraljud, flebografi eller DT. Om samtidig neurologisk påverkan utred vidare ang. TOS.

Behandling:

Lågmolekylärt Heparin som Fragmin, Innohep eller Klexane insättes enligt FASS i minst 5 dagar. Waran insätts samtidigt. Det lågmolekylära Heparinet kan sättas ut efter man nått INR 2,0. Waranbehandling rekommenderas i 3-6 månader. Här kan även NOAK övervägas.

Aktuella Mediciner

Lågmolekylärt Heparin

Inj Fragmin/Inj Innohep/Inj Klexane

Warfarin: T Waran.

NOAK: Har samma effekt här som vid behandling av djup ventrombos i benet.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer