NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Armvenstrombos.

ICD-10: I80

Orsak

Enformigt armarbete, fraktur nyckelben, axelskada, subcutan venport, malignitet, pacemakerkabel eller okänd orsak.

Symtom-status: Ensidig arm-handsvullnad med en ökad kärlteckning upp mot axel och bröstkorg på samma sida. Missfärgad arm distalt samt en tyngdkänsla och värk.

Utredning

Om D-Dimer visar lågt värde är det inte troligt med trombos. Ultraljud, ev. på sjukhus flebografi eller DT. Om samtidig neurologisk påverkan utred vidare ang. TOS.

Behandling

Lågmolekylärt Heparin som Fragmin, Innohep eller Klexane insättes enligt FASS i dos 2 ggr dagl i minst 5 dagar. Waran insätts samtidigt. Det lågmolekylära Heparinet kan sättas ut efter man nått ner till minst INR 2,0. Waranbehandling rekommenderas i 3-6 månader. Vid kontraindikation mot Waran används kan NOAK övervägas (ej indikation enligt FASS).

 

Aktuella Mediciner

Lågmolekylärt Heparin

Inj Fragmin/Inj Innohep/Inj Klexane

Warfarin: T Waran.

(NOAK:  Torde ha samma effekt här som vid behandling av djup ventrombos i benet)

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer