Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Neurologi / Yrsel: Psykogen yrsel, somatoform yrsel, fobisk postural yrsel, spänningsyrsel
Annons:

Yrsel: Psykogen yrsel, somatoform yrsel, fobisk postural yrsel, spänningsyrsel


Definition

Vanlig orsak till yrsel, psykiatrisk bakgrund.

Orsak

Primär ångest (generell ångest, depression, panikångest, agorafobi m.fl.). Sekundär ångest som kvarstående manifestation efter en tidigare vestibulär yrsel. 25–50 % av patienter som haft vestibularisneuronit och inte rehabiliterats aktivt drabbas av ångest och/eller depression och mer lättutlöst ospecifik yrsel. Patienter generaliserar sin rädsla att falla. Stress. Pat övertolkar impulser från proprioception. Serotoninsystemet involverat. Kliniska samband mellan yrsel-/migrän-/ångestsjukdom.

Symtom

Ångest, vegetativa symtom. Mest framträdande yrsel i form av ostadighet då man står stilla eller går långsamt. Ibland helt korta (sekunder-minuter) perioder av gungande yrsel, pat. kan då behöva ta stöd i möbler etc. Rörelser runt omkring, ljud, mjuka underlag förvärrar. Fobisk postural yrsel debuterar ofta efter period med yrsel av annan orsak, ett fall eller efter en stressig period. ”Höjdskräck i stående”. Oro över att falla ger ökad muskulär anspänning som ytterligare stör proprioceptionen. Besvär utomhus, på torg, öppna platser, sociala situationer, bilkörning, broar etc.

Differentialdiagnoser

Godartad lägesyrsel (uteslut detta genom Dix-Hallpike’s test).

Utredning

Somatisk/neurologisk genomgång primärt (ofta terapeutisk effekt att visa avsaknad av neurologiska fynd). Ev. CT/MR hjärna. Hb, P-glukos, B12, blodtryck, ev. metylmalonsyra el. homocystein, leverstatus inkl. CDT el. PEth, TSH/T4. Anamnes med fokus på ångestgenererade faktorer och tidigare yrsel. Ångestsjukdom? Depression? Ev. skattningsskala HAD (Hospitaly Anxiety and Depression scale) – ångest, depression.

Behandling

Noggrann utredning (är behandling i sig). Lugnande besked; pat. är ofta mycket orolig. Förklaring av sjukdomen. Sjukgymnastledd rörelseträning inkl. motion viktig liksom att exponera sig för de situationer som ger yrsel (desensibilisering av ångest-/yrseltriggande mekanismer). SSRI-preparat kan provas (fr.a. sertralin). Ev. remiss psykolog (kognitiv terapi).

Patientinformation: www.1177.se www.yrsel.com

Aktuella Mediciner

SSRI-preparat

Sertralin: T Sertralin.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: