Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Yrsel – Psykogen yrsel. Somatoform yrsel. Fobisk postural yrsel. Spänningsyrsel.

ICD-10: H 82

Definition

Vanlig orsak till yrsel, psykiatrisk bakgrund.

Orsak

Primär ångest (generell ångest, depression, panikångest, agorafobi m.fl.). Sekundär ångest som kvarstående manifestation efter en tidigare vestibulär yrsel. 25–50 % av patienter som haft vestibularisneuronit och inte rehabiliterats aktivt drabbas av ångest och/eller depression och mer lättutlöst ospecifik yrsel. Patienter generaliserar sin rädsla att falla. Stress. Pat övertolkar impulser från proprioception. Serotoninsystemet involverat. Kliniska samband mellan yrsel-/migrän-/ångestsjukdom.

Symtom

Ångest, vegetativa symtom. Mest framträdande yrsel i form av ostadighet då man står stilla eller går långsamt. Ibland helt korta (sekunder-minuter) perioder av gungande yrsel, pat. kan då behöva ta stöd i möbler etc. Rörelser runt omkring, ljud, mjuka underlag förvärrar. Fobisk postural yrsel debuterar ofta efter period med yrsel av annan orsak, ett fall eller efter en stressig period. ”Höjdskräck i stående”. Oro över att falla ger ökad muskulär anspänning som ytterligare stör proprioceptionen. Besvär utomhus, på torg, öppna platser, sociala situationer, bilkörning, broar etc. Ofta drabbande patient med viss tvångsmässig personlighet.

Differentialdiagnoser

Godartad lägesyrsel (uteslut detta genom Dix-Hallpike’s test).

Utredning

Somatisk/neurologisk genomgång primärt (pat. är inriktad på att det är en kroppslig/neurologisk åkomma och vi måste börja med att utesluta positiva neurologiska fynd). Ev. CT/MR hjärna. Hb, P-glukos, B12, blodtryck, ev. metylmalonsyra el. homocystein, leverstatus inkl. CDT el. PEth, TSH/T4. Anamnes med fokus på ångestgenererade faktorer och tidigare yrsel. Ångestsjukdom? Depression? Ev. skattningsskala HAD (Hospitaly Anxiety and Depression scale) – ångest, depression.

Behandling

Noggrann utredning (är behandling i sig). Lugnande besked; pat. är ofta mycket orolig. Förklaring av sjukdomen. Sjukgymnastledd rörelseträning inkl. motion viktig liksom att exponera sig för de situationer som ger yrsel (desensibilisering av ångest-/yrseltriggande mekanismer). SSRI-preparat kan provas (fr.a. sertralin). Ev. remiss psykolog (kognitiv terapi).

Patientinformation: www.1177.se www.yrsel.com

Aktuella Mediciner

SSRI-preparat

Sertralin: T Sertralin.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer