Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Yrsel – Psykogen yrsel. Somatoform yrsel. Fobisk postural yrsel. Spänningsyrsel.

ICD-10: H 82

Definition

Vanlig orsak till yrsel, psykiatrisk bakgrund.

Orsak

Primär ångest (generell ångest, depression, panikångest, agorafobi m.fl.). Sekundär ångest som kvarstående manifestation efter en tidigare vestibulär yrsel. 25–50 % av patienter som haft vestibularisneuronit och inte rehabiliterats aktivt drabbas av ångest och/eller depression och mer lättutlöst ospecifik yrsel. Patienter generaliserar sin rädsla att falla. Stress. Pat övertolkar impulser från proprioception. Serotoninsystemet involverat. Kliniska samband mellan yrsel-/migrän-/ångestsjukdom.

Symtom

Ångest, vegetativa symtom. Mest framträdande yrsel i form av ostadighet då man står stilla eller går långsamt. Ibland helt korta (sekunder-minuter) perioder av gungande yrsel, pat. kan då behöva ta stöd i möbler etc. Rörelser runt omkring, ljud, mjuka underlag förvärrar. Fobisk postural yrsel debuterar ofta efter period med yrsel av annan orsak, ett fall eller efter en stressig period. ”Höjdskräck i stående”. Oro över att falla ger ökad muskulär anspänning som ytterligare stör proprioceptionen. Besvär utomhus, på torg, öppna platser, sociala situationer, bilkörning, broar etc. Ofta drabbande patient med viss tvångsmässig personlighet.

Differentialdiagnoser

Godartad lägesyrsel (uteslut detta genom Dix-Hallpike’s test).

Utredning

Somatisk/neurologisk genomgång primärt (pat. är inriktad på att det är en kroppslig/neurologisk åkomma och vi måste börja med att utesluta positiva neurologiska fynd). Ev. CT/MR hjärna. Hb, P-glukos, B12, blodtryck, ev. metylmalonsyra el. homocystein, leverstatus inkl. CDT el. PEth, TSH/T4. Anamnes med fokus på ångestgenererade faktorer och tidigare yrsel. Ångestsjukdom? Depression? Ev. skattningsskala HAD (Hospitaly Anxiety and Depression scale) – ångest, depression.

Behandling

Noggrann utredning (är behandling i sig). Lugnande besked; pat. är ofta mycket orolig. Förklaring av sjukdomen. Sjukgymnastledd rörelseträning inkl. motion viktig liksom att exponera sig för de situationer som ger yrsel (desensibilisering av ångest-/yrseltriggande mekanismer). SSRI-preparat kan provas (fr.a. sertralin). Ev. remiss psykolog (kognitiv terapi).

Patientinformation: www.1177.se www.yrsel.com

Aktuella Mediciner

SSRI-preparat

Sertralin: T Sertralin.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev