Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Yrsel – Psykogen yrsel. Somatoform yrsel. Fobisk postural yrsel. Spänningsyrsel.

ICD-10: H 82

Definition

Vanlig orsak till yrsel, psykiatrisk bakgrund.

Orsak

Primär ångest (generell ångest, depression, panikångest, agorafobi m fl). Sekundär ångest som kvarstående manifestation efter en tidigare vestibulär yrsel. 25-50% av patienter som haft vestibularisneuronit och inte rehabiliterats aktivt drabbas av ångest och/eller depression och mer lättutlöst ospecifik yrsel. Patienter generaliserar sin rädsla att falla. Stress. Pat övertolkar impulser från proprioception. Serotoninsystemet involverat. Kliniska samband mellan yrsel-/migrän-/ångestsjukdom.

Symtom

Ångest, vegetativa symtom. Mest framträdande yrsel i form av ostadighet då man står stilla eller går långsamt. Ibland helt korta (sekunder-minuter) perioder av gungande yrsel, pat kan då behöva ta stöd i möbler etc. Rörelser runt omkring, ljud, mjuka underlag förvärrar. Fobisk postural yrsel debuterar ofta efter period med yrsel av annan orsak, ett fall eller efter en stressig period. ”Höjdskräck i stående”. Oro över att falla ger ökad muskulär anspänning som ytterligare stör proprioceptionen. Besvär utomhus, på torg, öppna platser, sociala situationer, bilkörning, broar etc. Ofta drabbande patient med viss tvångsmässig personlighet.

Differentialdiagnos: Godartad lägesyrsel (uteslut detta genom Dix-Hallpike´s test).

Utredning

Somatisk/neurologisk genomgång primärt (pat är inriktad på att det är en kroppslig/neurologisk åkomma och vi måste börja med att utesluta positiva neurologiska fynd). Ev CT/MR hjärna. Hb, P-glukos, B12, blodtryck, ev metylmalonsyra el homocystein, leverstatus inkl CDT el PEth, TSH/T4. Anamnes med fokus på ångestgenererade faktorer och tidigare yrsel. Ångestsjukdom? Depression? Ev skattningsskala HAD (Hospitaly Anxiety and Depression scale).

Behandling

Noggrann utredning (är behandling i sig). Lugnande besked; pat är ofta mycket orolig. Förklaring av sjukdomen. Sjukgymnastledd rörelseträning inkl motion viktig liksom att exponera sig för de situationer som ger yrsel (desensibilisering av ångest-/yrseltriggande mekanismer). SSRI- preparat kan provas (ffa sertralin eller citalopram). Ev remiss psykolog (kognitiv terapi).

Aktuella mediciner

SSRI-preparat

Citalopram: T Citalopram.

Sertralin: T Sertralin.

Patientinformation: www.1177.se www.yrsel.com

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!