NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Exokrin Pankreasinsufficiens. EPI. Pankreasinsufficiens. Steatorré.

ICD-10: K 86.1

Se även avsnittet Pankreatit i detta kapitel.

Definition

Maldigestion p.g.a. brist av exokrina pankreasenzymer (matsmältningsenzymet lipas). Bristande produktion eller brist på tillgänglighet av lipas.

Orsak

I Sverige vanligen bristande produktion på grund av kronisk pankreatit. Alkohol är vanligaste orsaken men rökning är en bidragande faktor. En ärftlig orsak finns: hereditär pankreatit. Bland andra orsaker cystisk fibros samt resttillstånd efter trauma och kirurgi. Maligniteter kan leda till fibrotisering uppströms tumören, men leder sällan till pankreasinsufficiens.

Symtom

Direkt smärta är ovanligt men en ”orolig mage” med dyspepsiliknande symtom från buken förekommer. Fettinnehållande flytande diarré (steatorré), svår att spola ner och ger stark obehaglig lukt (ruttet fett). Akuta oemotståndliga trängningar till tarmtömning. Över tid nedsatt vikt och livskvalitet.

Differentialdiagnoser

IBS, IBD, ulcus, GERD, Celiaki, laktosintolerans, gallvägssjukdom, malignitet. Status efter tidigare bukoperationer.

Utredning

Klinisk diagnos. Elastasaktivitet i feces och mätning av fett i feces ger endast utslag vid mycket uttalade fall. Ultraljud buk för att utesluta pankreascancer och gallstenar. Rutinmässigt tas ALP, leverstatus ALAT, kompletterat något av GT, CDT eller PEth, CRP, P-glukos (ev glukosbelastning). Sänkt S-isoamylas och lipas har ingen plats vid insufficiensdiagnostik. Sekretintest är bra, men har i rutinundersökning ersatts av bildgivande metoder: CT eller MR som ofta ingår i utredningen för att utesluta malignitet.

Behandling

Pankreasenzym i samband med måltid. Provbehandling med gott resultat inom ett par dagar konfirmerar som regel diagnosen. Dos beroende på måltidens storlek och fettinnehåll. Fast avföring och att hålla vikten är bra markörer för att dosen är tillräcklig. Rekommenderad startdos 50 000 lipasenheter (2 x25 000) vid vart huvudmål. Vid kvarstående besvär kan dosen ökas till 3x 25 000 lipasenheter. Hälften som tillägg vid mellanmål. Att minska alkoholintag, rökning är viktiga delar i att minska försämringshastigheten. Totalt alkohol och nikotinstopp rekommenderas. Om tidigt i förloppet kan detta minska risken att utveckla en exokrin pankreasinsufficiens. Behandla eventuell diabetes (hög andel som har eller får diabetes). Obehandlad kan EPI leda till vitaminbrist (A-D-E och K) där D-vitaminbrist innebär ökad osteoporos. Vid svårigheter att hålla vikten är dietistkontakt viktig. Ökad risk att utveckla pankreascancer.

Patientinformation: www.1177.se  Bukspottkörtelinflammation kronisk.

www.creon.nu.fakta

Fördjupning

Läkartidningen 2016;113: DWE3. Sen pankreasinsufficiens efter pankreasresektion – två fall.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Naproxen.

Opioidanalgetika: K Oxikodon.

Pankreasenzym: K Creon10000/25000.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer