Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Exokrin Pankreasinsufficiens. EPI. Pankreasinsufficiens. Steatorré.

ICD-10: K 86.1

Se även avsnittet Pankreatit i detta kapitel.

Definition

Maldigestion p.g.a. brist eller inadekvat aktivitet av exokrina pankreasenzymer (matsmältningsenzymet lipas). Bristande produktion eller brist på tillgänglighet av lipas.

Orsak

I Sverige vanligen bristande produktion på grund av kronisk pankreatit. Alkohol är vanligaste orsaken men rökning är en bidragande faktor. Andra orsaker är kalcifierande, autoimmun, tropisk eller hereditär pankreatit samt cystisk fibros. Resttillstånd efter trauma och kirurgi Maligniteter kan leda till fibrotisering uppströms tumören, men leder sällan till pankreasinsufficiens. Andra diagnoser som kan leda till exokrin pankreasinsufficiens är celiaki, IBS, IBD (ffa Mb Crohn), gastric bypass.

Symtom

Direkt smärta är ovanligt men en ”orolig mage” med dyspepsiliknande symtom från buken förekommer. Fettinnehållande flytande diarré (steatorré), svår att spola ner och ger stark obehaglig lukt (ruttet fett). Akuta oemotståndliga trängningar till tarmtömning. Över tid nedsatt vikt och livskvalitet.

Differentialdiagnoser

IBS, IBD, ulcus, GERD, Celiaki, laktosintolerans, gallvägssjukdom, malignitet. Status efter tidigare bukoperationer.

Utredning

Klinisk diagnos.
Indirekta test används som mäter malnutrition: CRP, LPK, amylas eller lipas som ses vid kronisk pankreatit. Malnutritionsprover omfattar järnstatus, calcium, zink, D-vitamin (25-OH-kolekalciferol), retinolbindande protein, pre-albumin. Prover tas även för endokrin insufficiens/diabetes dvs. p-glukos, HbA1c, urinsticka.
Icke-diagnostiserad kronisk pankreatit ska alltid utredas med bilddiagnostik (DT eller MR) bland annat för att utesluta pankreascancer.

Funktionell diagnostik:
F-elastas som screening (normalt >500µg/g, definitivt patologiskt om mindre än 100).

Rutinmässigt tas leverstatus kompletterat med  GT.  PEth för att utreda ev. förekommande alkoholöverkonsumtion Sekretintest är bra, men har i rutinundersökning ersatts av bildgivande metoder.

 

Behandling

Rökstopp! Alkoholstopp! Sluta snusa. Om tidigt i förloppet kan detta minska risken att utveckla en exokrin pankreasinsufficiens. Pankreasenzym i samband med måltid. Provbehandling med gott resultat inom ett par dagar konfirmerar som regel diagnosen. Fast avföring och att hålla vikten är bra markörer för att dosen är tillräcklig. Rekommenderad startdos Creon 50 000 lipasenheter (2 x25 000) vid vart huvudmål. Och 25 000 lipasenheter vid fika/mellanmål.Vid kvarstående besvär sätts PPI in först, innan dosen ökas till 3x 25 000 lipasenheter. Hälften som tillägg vid mellanmål. Behandla eventuell diabetes (hög andel som har eller får diabetes). Obehandlad kan EPI leda till vitaminbrist (A-D-E och K) där D-vitaminbrist innebär ökad osteoporos. Vid svårigheter att hålla vikten är dietistkontakt viktig. Ökad risk att utveckla pankreascancer.

 

Patientinformation: www.1177.se  Bukspottkörtelinflammation kronisk.

www.creon.nu.fakta

Fördjupning

Läkartidningen 2016;113: DWE3. Sen pankreasinsufficiens efter pankreasresektion – två fall.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Naproxen.

Opioidanalgetika: K Oxikodon.

Pankreasenzym: K Creon10000/25000.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis