Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Gastroenterologi och hepatologi / Exokrin pankreasinsufficiens, steatorré.
Annons:

Exokrin pankreasinsufficiens, steatorré.


Författare
Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Se även avsnittet Pankreatit i kapitlet Kirurgi.

Definition

Maldigestion p.g.a. brist eller inadekvat aktivitet av exokrina pankreasenzymer (matsmältningsenzymet lipas). Bristande produktion eller brist på tillgänglighet av lipas.

Orsak

I Sverige vanligen bristande produktion på grund av kronisk pankreatit. Alkohol är vanligaste orsaken men rökning är en bidragande faktor. Andra orsaker är kalcifierande, autoimmun, tropisk eller hereditär pankreatit samt cystisk fibros. Resttillstånd efter trauma och kirurgi Maligniteter kan leda till fibrotisering uppströms tumören, men leder sällan till pankreasinsufficiens. Andra diagnoser som kan leda till exokrin pankreasinsufficiens är celiaki, IBS, IBD (ffa Mb Crohn), gastric bypass.

Symtom

Direkt smärta är ovanligt men en ”orolig mage” med dyspepsiliknande symtom från buken förekommer. Fettinnehållande flytande diarré (steatorré), svår att spola ner och ger stark obehaglig lukt (ruttet fett). Akuta oemotståndliga trängningar till tarmtömning. Över tid nedsatt vikt och livskvalitet.

Differentialdiagnoser

IBS, IBD, ulcus, GERD, Celiaki, laktosintolerans, gallvägssjukdom, malignitet. Status efter tidigare bukoperationer.

Utredning

Klinisk diagnos.
Indirekta test används som mäter malnutrition: CRP, LPK, amylas eller lipas som ses vid kronisk pankreatit. Malnutritionsprover omfattar järnstatus, calcium, zink, D-vitamin (25-OH-kolekalciferol), retinolbindande protein, pre-albumin. Prover tas även för endokrin insufficiens/diabetes dvs. p-glukos, HbA1c, urinsticka.
Icke-diagnostiserad kronisk pankreatit ska alltid utredas med bilddiagnostik (DT eller MR) bland annat för att utesluta pankreascancer.

Funktionell diagnostik:
F-elastas som screening (normalt >500µg/g, definitivt patologiskt om mindre än 100).

Rutinmässigt tas leverstatus kompletterat med  GT.  PEth för att utreda ev. förekommande alkoholöverkonsumtion Sekretintest är bra, men har i rutinundersökning ersatts av bildgivande metoder.

Behandling

Rökstopp! Alkoholstopp! Sluta snusa. Om tidigt i förloppet kan detta minska risken att utveckla en exokrin pankreasinsufficiens. Pankreasenzym i samband med måltid. Provbehandling med gott resultat inom ett par dagar konfirmerar som regel diagnosen. Fast avföring och att hålla vikten är bra markörer för att dosen är tillräcklig. Rekommenderad startdos Creon 50 000 lipasenheter (2 x25 000) vid vart huvudmål. Och 25 000 lipasenheter vid fika/mellanmål.Vid kvarstående besvär sätts PPI in först, innan dosen ökas till 3x 25 000 lipasenheter. Hälften som tillägg vid mellanmål. Behandla eventuell diabetes (hög andel som har eller får diabetes). Obehandlad kan EPI leda till vitaminbrist (A-D-E och K) där D-vitaminbrist innebär ökad osteoporos. Vid svårigheter att hålla vikten är dietistkontakt viktig. Ökad risk att utveckla pankreascancer.

Patientinformation: www.1177.se  Bukspottkörtelinflammation kronisk.

www.creon.nu.fakta

Fördjupning

Läkartidningen 2016;113: DWE3. Sen pankreasinsufficiens efter pankreasresektion – två fall.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Naproxen.

Opioidanalgetika: K Oxikodon.

Pankreasenzym: K Creon10000/25000.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: