NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.

ICD-10: K86

Definition

Pågående icke reversibel inflammation som medför fibrosbildning och förkalkningar i pankreas.

Orsak

Alkohol kombinerat med rökning (95 % i Sverige), avflödeshinder för pankreassaften (t.ex. vid pankreascancer, sfinkterstenos). Hereditär pankreatit. Cystisk fibros.

Symtom

Buksmärtor (tidigt symtom) i epigastriet. Utstrålning mot rygg, (vanligt och svårbehandlat) ofta med en trötthetskänsla i ryggen. Undulerande förlopp över veckor. Ibland lindring genom att sitta framåtlutad. Viktminskning, steatorré och diabetes (senare tecken). Vanligt med samtidiga depressiva besvär.

Utredning

Utredning sker som regel hos gastroenterolog eller kirurg. Ultraljud buk för att utesluta gallstenar. CT för att utesluta malignitet. Inga specifika labprover finns. Rutinmässigt tas ALP, ALAT, GT, CDT, PEth, CRP, P-glukos (ev. glukosbelastning). Sänkt S-isoamylas och lipas talar för pankreasinsufficiens, men har låg sensitivitet. Fekalt elastastest kan vara ett stöd i utredningen av exokrin pankreasinsufficiens, men har en låg specificitet. Sekretintest är bra, men har i rutinundersökning ersatts av bildgivande metoder (se nedan). Rekommenderad förstahandsmetod för diagnos och visualisering av pankreasg ångar är MR (magnetisk resonanstomografi) med samtidig MRCP (magnetisk resonanskolangiopankreatografi). I andra hand gäller datortomografi.

Differentialdiagnoser

Ulcussjukdom (vanlig samtidigt med kronisk pankreatit), pankreascancer (något ökad risk vid kronisk pankreatit).

Behandling

Vid alkoholinducerad pankreatit: Alkoholstopp vilket leder till minskad smärtproblematik. Diabetesregim (hög andel av dessa patienter har eller får diabetes) och fettreducerad kost. Rökstopp. Pankreasenzympreparat vid exokrin pankreasinsufficiens med maldigestion och steatorré. Ev. vitamintillskott (A-D-E-K), vid viktnedgång dietisthjälp. Analgetika: NSAID och/eller paracetamol. Vid svårbehandlad smärta finns ofta indikation för nervblockad eller kirurgisk åtgärd. Multidisciplinär handläggning rekommenderas.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp (pankreascancer).
www.cancercentrum.se

 

Aktuella Mediciner

NSAID: T Naproxen.

Opioidanalgetika: Inj. Ketogan Novum. K Oxikodon.

Pankreasenzym: K Creon 10000/25000.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer