Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Kirurgi / Pankreatit, kronisk
Annons:

Pankreatit, kronisk


Definition

Pågående icke reversibel inflammation som medför fibrosbildning och förkalkningar i pankreas.

Orsak

Alkohol (ca 70 procent av fallen), rökning, avflödeshinder för pankreassaften (t.ex. vid pankreascancer, sfinkterstenos). Upprepade akuta pankreatiter, autoimmun pankreatit, hereditär pankreatit. Cystisk fibros.

Symtom

Buksmärtor i epigastriet, attackvis eller kroniska. Utstrålning mot rygg, (vanligt och svårbehandlat) ofta med en trötthetskänsla i ryggen. Undulerande förlopp över veckor. Ibland lindring genom att sitta framåtlutad. Viktminskning, steatorré och diabetes mellitus (senare tecken). Stasikterus pseudocystor. Vanligt med samtidiga depressiva besvär.

Utredning

Utredning sker som regel hos gastroenterolog eller kirurg. Ultraljud buk för att utesluta gallstenar. CT för att utesluta malignitet. Inga specifika labprover finns. Rutinmässigt tas ALP, ALAT, GT, CDT, PEth, CRP, P-glukos (ev. glukosbelastning). Sänkt S-isoamylas och lipas talar för pankreasinsufficiens, men har låg sensitivitet. Fekalt elastastest kan vara ett stöd i utredningen av exokrin pankreasinsufficiens, men har en låg specificitet. Sekretintest är bra, men har i rutinundersökning ersatts av bildgivande metoder (se nedan). Rekommenderad förstahandsmetod för diagnos och visualisering av pankreasgångar är MR (magnetisk resonanstomografi) med samtidig MRCP (magnetisk resonanskolangiopankreatografi) tillsammans med endoskopiskt ultraljud (EUS).
I andra hand gäller datortomografi.

Differentialdiagnoser

Ulcussjukdom (vanlig samtidigt med kronisk pankreatit), pankreascancer (något ökad risk vid kronisk pankreatit).

Behandling

Vid alkoholinducerad pankreatit: Alkoholstopp vilket leder till minskad smärtproblematik. Diabetesregim (hög andel av dessa patienter har eller får diabetes) och fettreducerad kost. Rökstopp. Pankreasenzympreparat vid exokrin pankreasinsufficiens med maldigestion och steatorré. Ev. vitamintillskott (A-D-E-K), vid viktnedgång dietisthjälp. Analgetika: Ofta paracetamol som bas, i kombination med andra läkemedel. Vid svårbehandlad smärta finns ofta indikation för nervblockad eller kirurgisk åtgärd. Multidisciplinär handläggning rekommenderas.

Kirurgisk behandling kan bli aktuell vid t.ex. förkalkningar i huvudgången, lokala komplikationer (t.ex. stenos), eller då malignitet ej kan uteslutas utan pankreasresektion.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp (pankreascancer).
www.cancercentrum.se

Aktuella Mediciner

NSAID: T Naproxen.

Opioidanalgetika: Inj. Ketogan Novum. K Oxikodon.

Pankreasenzym: K Creon 10000/25000.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: