Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.

ICD-10: K86

Orsak

Alkohol (oftast), avflödeshinder för pankreassaften (t ex vid pankreascancer, sfinkterstenos). Genetiska faktorer liksom rökning kan bidra. Successiv fibrotisering av pankreas med ökande nedsättning av dess funktion. Cystisk fibros. Kraftig obesitas.

Symtom

Buksmärtor (tidigt symtom) i epigastriet. Utstrålning mot rygg, (vanligt och svårbehandlad). Ofta måltidsutlösta smärtor. Viktminskning, steatorré och diabetes (senare tecken). Vanligt med samtidiga depressiva besvär.

Utredning

Ultraljud buk för att utesluta pankreascancer och gallstenar. Inga specifika labprover finns. Rutinmässigt tas ALP, ALAT, GT, CDT, PEth, S-amylas, P-glukos, CRP. Sänkt S-isoamylas och lipas talar för pankreasinsufficiens, men har låg sensitivitet. Sekretintest är bra, men har i rutinundersökning ersatts avbildgivande metoder (se nedan). Rekommenderad förstahandsmetod för diagnos och visualisering av pankreasgångar är MR (magnetisk resonanstomografi) ev med samtidig MRCP (magnetisk resonanskolangiopankreatografi). I andra hand gäller datortomografi. Om dessa undersökningar inte ger tillräcklig information görs ERCP (endoskopisk retrograd kolangio-pankreatiografi). Ev cystor ses via ultraljud eller CT.

Differentialdiagnoser

Ulcussjukdom (vanlig samtidigt med kronisk pankreatit), pankreascancer (ökad risk vid kronisk pankreatit).

Behandling

Vid alkoholinducerad pankreatit: Alkoholstopp vilket leder till minskad smärtproblematik. Diabetesregim och fettreducerad kost. Rökstopp. Pankreasenzympreparat – smärtreducerande samt hjälp mot steatorrén. Ev vitamintillskott. Analgetika: NSAID och/eller paracetamol. Vid svårbehandlad smärt finns ofta indikation för nervblockad eller kirurgisk åtgärd. Multidisciplinär handläggning rekommenderas.

Fördjupning: Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Aktuella mediciner

NSAID: T Naproxen.

Pankreasenzym: K Creon.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!