Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.

ICD-10: K86

Definition

Pågående icke reversibel inflammation som medför fibrosbildning och förkalkningar i pankreas.

Orsak

Alkohol kombinerat med rökning (95 % i Sverige), avflödeshinder för pankreassaften (t.ex. vid pankreascancer, sfinkterstenos). Hereditär pankreatit. Cystisk fibros.

Symtom

Buksmärtor (tidigt symtom) i epigastriet. Utstrålning mot rygg, (vanligt och svårbehandlat) ofta med en trötthetskänsla i ryggen. Undulerande förlopp över veckor. Ibland lindring genom att sitta framåtlutad. Viktminskning, steatorré och diabetes (senare tecken). Vanligt med samtidiga depressiva besvär.

Utredning

Utredning sker som regel hos gastroenterolog eller kirurg. Ultraljud buk för att utesluta gallstenar. CT för att utesluta malignitet. Inga specifika labprover finns. Rutinmässigt tas ALP, ALAT, GT, CDT, PEth, CRP, P-glukos (ev. glukosbelastning). Sänkt S-isoamylas och lipas talar för pankreasinsufficiens, men har låg sensitivitet. Fekalt elastastest kan vara ett stöd i utredningen av exokrin pankreasinsufficiens, men har en låg specificitet. Sekretintest är bra, men har i rutinundersökning ersatts av bildgivande metoder (se nedan). Rekommenderad förstahandsmetod för diagnos och visualisering av pankreasg ångar är MR (magnetisk resonanstomografi) med samtidig MRCP (magnetisk resonanskolangiopankreatografi). I andra hand gäller datortomografi.

Differentialdiagnoser

Ulcussjukdom (vanlig samtidigt med kronisk pankreatit), pankreascancer (något ökad risk vid kronisk pankreatit).

Behandling

Vid alkoholinducerad pankreatit: Alkoholstopp vilket leder till minskad smärtproblematik. Diabetesregim (hög andel av dessa patienter har eller får diabetes) och fettreducerad kost. Rökstopp. Pankreasenzympreparat vid exokrin pankreasinsufficiens med maldigestion och steatorré. Ev. vitamintillskott (A-D-E-K), vid viktnedgång dietisthjälp. Analgetika: NSAID och/eller paracetamol. Vid svårbehandlad smärta finns ofta indikation för nervblockad eller kirurgisk åtgärd. Multidisciplinär handläggning rekommenderas.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp (pankreascancer).
www.cancercentrum.se

 

Aktuella Mediciner

NSAID: T Naproxen.

Opioidanalgetika: Inj. Ketogan Novum. K Oxikodon.

Pankreasenzym: K Creon 10000/25000.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis