Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Ögonsjukdomar med synpåverkan – Lebers hereditära opticusneuropati (LHON)
Annons:

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Lebers hereditära opticusneuropati (LHON)


Definition

Lebers hereditära opticusneuropati (LHON) är en mitokondriellt nedärvd sjukdom i synnerven som oftast drabbar unga män. Sjukdomen nedärvs på mödernet. Sporadiska fall (utan känd hereditet) förekommer.

Orsak

De flesta fall av LHON orsakas av mutationer i tre olika gener i mitokondriellt DNA (11778G>A, 14484T>C och 3460G>A). Penetransen varierar, hos en stor del av manliga bärare (och en stor majoritet av kvinnliga bärare) leder mutationen inte till synnedsättning. Mutationerna leder till förlust av ganglieceller (opticusneuropati med opticusatrofi som följd). Rökning (och i lägre grad excessivt alkoholintag) ökar risken för sjukdom hos bärare av mutationen.

Symtom

Vanligen subakut (veckor) progredierande unilateral, smärtfri synnedsättning. Försämringen kan pågå under månader varefter synen vanligen stabiliseras. Andra ögat följer ofta med liknande symtom efter ett fönster på veckor till år. Ovanligare med samtidigt bilateralt engagemang. Graden av synnedsättning kan variera, patienten upplever centrala skotom. I ovanliga fall samtidiga MS-liknande symtom, arytmier, och dystoni.

Kliniska fynd

Synnedsättning. Initialt kan synnerven upplevas som hyperemisk/pseudoödematös, efter akutfasen övergår den till ett blekt och atrofiskt utseende. RAPD (relativ afferent pupilldefekt) förekommer ofta vid unilateral påverkan (men kan också saknas). Nedsatt färgsinne. Centrala eller cecocentrala skotom kan ses vid statisk perimetri (till exempel Humphrey-perimetri).

Differentialdiagnoser

Opticusneurit (vanligen samtidig smärta), annan synnervpåverkan (opticusinfarkt, toxisk eller nutritionell opticusneuropati).

Diagnos

Klinisk undersökning inklusive ögonbottenundersökning, statisk synfältsundersökning (till exempel Humphrey-perimetri) och OCT kan stödja misstanke om LHON. Rutinprover och vitaminstatus i blod, lumbalpunktion, MR-hjärna görs ofta för att utesluta annan patologi. Definitiv diagnos ställs genom genetisk analys.

Vårdnivå

Subakut remiss till ögonläkare vid misstanke. Vid konstaterad LHON skickas remiss för kontakt med klinisk genetiker och syncentral.

Behandling

Ingen kurativ behandling finns i dagsläget. Viss förbättring har observerats i studier på idebenone (Raxone). Patienter rekommenderas att avstå från rökning och excessivt alkoholintag. Studier med genterapi pågår.

Fördjupning

Carelli V et al. International Consensus Statement on the Clinical and Therapeutic Management of Leber Hereditary Optic NeuropathyJ Neuroophthalmol (2017) 37(4):371-81. doi: 10.1097/WNO.0000000000000570. PMID: 28991104.

Aktuella Mediciner

Idebenone: tablett Raxone

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: