Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Akut synnedsättning – Optikusneurit, retrobulbärneurit
Annons:

Akut synnedsättning – Optikusneurit, retrobulbärneurit


Författare

Definition

Inflammatorisk- och demyeliniserande sjukdom drabbande synnerven.

Orsak

Demyeliserande inflammation av synnerven. Kan vara associerad med MS (och är då ofta första tecknet på sjukdomen), neuromyelitis optica (NMO), andra autoimmuna åkommor som sarkoidos eller infektioner.

Symtom

Ganska snabbt (dagar) debuterande synnedsättning som kan bli uttalad. Ofta – men inte alltid – förenat med smärta vid blickrörelse. Oftast ensidig, men kan vara dubbelsidig. Defekt färgseende. Atypisk opticusneurit med kraftiga symtom enligt ovan samt myelitsymtom- tänk på neuromyelitis optica/NMO/Devics sjd (ta NMO-igG-antikroppar), sarkoidos, SLE, infektion.

Status

Vid oftalmoskopi ofta inga patologiska fynd, men papillödem kan förekomma. Relativ afferent pupilldefekt (sämre kontraktion i påverkat öga vid direkt ljus). Nedsatt färgsinne. Centralskotom ses ofta vid perimetrisk synfältsundersökning.

Behandling

Atypisk opticusneurit med kraftiga symtom enligt ovan (ibland bilateralt) samt myelitsymtom- tänk på neuromyelitis optica/NMO/Devics sjd (ta NMO-igG-antikroppar), sarkoidos, SLE, infektion.

Remiss till ögonklinik för diagnos och uppföljning. Remiss till neurolog för utredning pga risken för MS, i första hand med MR. Vid kraftig inflammation med höggradig synnedsättning eller misstanke om atypisk ON akutremiss till neurologklinik för utredning och möjlig behandling med höga doser av intravenösa steroider. Detta påverkar ej den slutliga synskärpan men däremot symtomdurationen. God prognos för spontan förbättring. Atypisk opticusneurit kräver oftast behandling.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: